Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
minus Ogłoszenia, konkursy
   plus 2014 - 2015
   minus 2016
      minus OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r.
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych
      minus Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantigu
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 marca 2016 w sprawie konsultacji społecznych
      minus OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 kwietnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Ryjewo na lata 2016-2026”
      minus OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZÓEW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBILCZNEGOO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINACH
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
      minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
      minus WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
      minus OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ryjewo dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo
      minus Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      minus Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społewcznych projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2017
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
      minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ryjewo, Straszewo, Pułkowice .
      minus Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 r.
      minus Otwarty nabór do komisji konkursowej
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zamówienia publiczne > Ogłoszenia, konkursy > 2016

Spis dokumentów:
1. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2. Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych
3. Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantigu
4. Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 marca 2016 w sprawie konsultacji społecznych
5. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 kwietnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Ryjewo na lata 2016-2026”
6. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZÓEW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBILCZNEGOO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINACH
7. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
8. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
9. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
10. WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
11. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ryjewo dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo
12. Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13. Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
14. Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społewcznych projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2017
15. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
16. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
17. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
18. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ryjewo, Straszewo, Pułkowice .
19. Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 r.
20. Otwarty nabór do komisji konkursowej

Ilość odwiedzin: 2591
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2016-11-07 10:05:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 10:10:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner