Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
minus Ogłoszenia, konkursy
   plus 2014 - 2015
   plus 2016
   minus 2017
      minus Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał
      minus PODSTAWOWA KWOTA DOTACJO DLA NIEPUBILICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
      minus Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu
      minus OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
      minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż położonych w miejscowościach Ryjewo oraz Jarzębina
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      minus Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy
      minus OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
      minus OGŁOSZENIE - II przetargu ustnego nieograniczonego na na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociąguśredniego
      minus Ogłoszenie otwartego konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku.- Kultura fizyczna i sport
      minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018
   plus 2018
   plus 2019
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zamówienia publiczne > Ogłoszenia, konkursy > 2017

Spis dokumentów:
1. Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
3. Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał
4. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJO DLA NIEPUBILICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
5. Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu
6. OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ
7. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
9. ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
10. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż położonych w miejscowościach Ryjewo oraz Jarzębina
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
13. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy
15. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
16. OGŁOSZENIE - II przetargu ustnego nieograniczonego na na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
17. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociąguśredniego
18. Ogłoszenie otwartego konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku.- Kultura fizyczna i sport
19. Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018

Ilość odwiedzin: 3167
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 12:39:43
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 12:39:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner