Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
minus Ogłoszenia, konkursy
   plus 2014 - 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus 2018
      minus Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia
      minus Nabór do Komisji Konkursowej 2018 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
      minus Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
      minus Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ramach gazyfikacji Gminy Ryjewo etap II
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
      minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
      minus Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie z dnia 21 marca 2017 r.
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
      minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
      minus Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.
      minus Otwarty nabór do komisji konkursowej
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu na PARTNERA Projektu celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi
      minus Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019
      minus Ogłoszenie nabór do komisji konkursowej
   plus 2019
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zamówienia publiczne > Ogłoszenia, konkursy > 2018

Spis dokumentów:
1. Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia
2. Nabór do Komisji Konkursowej 2018 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3. Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
4. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ramach gazyfikacji Gminy Ryjewo etap II
6. Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
7. Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
8. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie z dnia 21 marca 2017 r.
9. Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
10. Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
13. Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
14. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.
15. Otwarty nabór do komisji konkursowej
16. Ogłoszenie otwartego konkursu na PARTNERA Projektu celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi
17. Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019
18. Ogłoszenie nabór do komisji konkursowej

Ilość odwiedzin: 2636
Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 12:24:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 12:24:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner