Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   plus 2012
   plus 2011
   minus 2010
      minus UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
      minus UCHWAŁA Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr I/5/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszew
      minus UCHWAŁA Nr II/7/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015”.
      minus UCHWAŁA Nr II/8/10 Rady Gminy Ryjewoz dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych
      minus UCHWAŁA Nr II/9/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2011.
      minus Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
      minus UCHWAŁA Nr II/11/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20
      minus UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
      minus Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
      minus UCHWAŁA Nr III /14 /10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
      minus UCHWAŁA Nr III/15/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżeto
      minus UCHWAŁA Nr III/16/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2011 rok
      minus UCHWAŁA Nr III/17/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr III/18/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dz
      minus UCHWAŁA Nr III/20/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie
      minus UCHWAŁA Nr III/21/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej świetlicy wiejskiej w Rudnikach Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania
      minus UCHWAŁA Nr III/23/ Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2010

Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
2. UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
3. UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
4. UCHWAŁA Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
5. UCHWAŁA Nr I/5/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo.
6. UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszew
7. UCHWAŁA Nr II/7/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015”.
8. UCHWAŁA Nr II/8/10 Rady Gminy Ryjewoz dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych
9. UCHWAŁA Nr II/9/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2011.
10. Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
11. UCHWAŁA Nr II/11/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20
12. UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
13. Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
14. UCHWAŁA Nr III /14 /10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
15. UCHWAŁA Nr III/15/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżeto
16. UCHWAŁA Nr III/16/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2011 rok
17. UCHWAŁA Nr III/17/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
18. UCHWAŁA Nr III/18/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
19. UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dz
20. UCHWAŁA Nr III/20/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie
21. UCHWAŁA Nr III/21/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej świetlicy wiejskiej w Rudnikach Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie.
22. UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania
23. UCHWAŁA Nr III/23/ Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok

Ilość odwiedzin: 2833
Nazwa dokumentu: 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 17:47:02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 17:47:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner