Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
plus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o pojemności zbiornika wodnego min. 4000 L. GBA. Monika Derzewska 2020-08-11 14:10:22
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o pojemności zbiornika wodnego min. 4000 L. GBA. Monika Derzewska 2020-08-11 11:59:18
Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy. Monika Derzewska 2020-08-05 15:55:08
Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mieni Monika Derzewska 2020-08-05 15:48:17
Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiący Monika Derzewska 2020-08-05 15:47:26
Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwa 2020 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na Monika Derzewska 2020-08-04 15:03:22
Rb-NDS sprawozdanie za II kwartał 2020 r. Monika Derzewska 2020-07-29 13:18:54
Gminny Ośrodek Kultury Monika Derzewska 2020-07-28 10:14:52
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegró Katarzyna Iwaniec 2020-07-17 12:28:44
Ogłoszenie o zamówieniu w przetarg pn.: Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. Katarzyna Iwaniec 2020-07-17 12:25:03
Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2020/2021 Monika Derzewska 2020-07-03 13:40:03
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Ryjewo Monika Derzewska 2020-07-03 08:30:21
Zima Kazimierz Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo Monika Derzewska 2020-07-03 08:29:41
Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek - Zielna Monika Derzewska 2020-06-26 08:49:00
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek - Watkowice Monika Derzewska 2020-06-26 08:29:54
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć r Monika Derzewska 2020-06-25 11:26:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 616305-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. - Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano – Laskowice - Etap I Monika Derzewska 2020-06-24 08:34:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 616305-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. - Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano – Laskowice - Etap I Monika Derzewska 2020-06-24 08:33:47
Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej po byłej szkole podstawowej w Benowie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-06-22 12:20:07
Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych odwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w wyborach Prezydenckich Rz Monika Derzewska 2020-06-22 12:14:13
Ogłoszenie o zamówieniu w przetarg pn.: Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-06-17 15:59:19
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Monika Derzewska 2020-06-17 14:31:11
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z głosowania korespondencyjnego. Monika Derzewska 2020-06-15 13:21:06
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 13:30:20
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 13:29:44
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 13:25:50
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 13:25:07
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 10:58:38
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Monika Derzewska 2020-06-12 10:57:19
Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Monika Derzewska 2020-06-10 11:01:10
Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Monika Derzewska 2020-06-10 11:00:49
Wniosek o pełnomocnictwo Monika Derzewska 2020-06-10 09:10:46
Ogłoszenie o zamówieniu w przetarg pn.: Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-06-05 12:45:25
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu. Monika Derzewska 2020-06-04 13:11:42
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z głosowania korespondencyjnego. Monika Derzewska 2020-06-04 12:55:07
2020 Monika Derzewska 2020-06-04 11:14:19
Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu czerwcu 2020 r. Monika Derzewska 2020-06-02 14:10:24
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 roku. Monika Derzewska 2020-06-02 12:00:25
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegró Monika Derzewska 2020-06-02 11:51:13
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Monika Derzewska 2020-06-01 13:52:26
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-06-01 13:50:57
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-06-01 13:47:20
Protokół Nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. Monika Derzewska 2020-06-01 12:42:23
Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019. Monika Derzewska 2020-06-01 12:39:45
2. Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019. Monika Derzewska 2020-06-01 11:50:08
Ogłoszenie o zamówieniu w przetarg pn.: Remont pomieszczeń I piętra w budynku Urzędu Gminy w Ryjewie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku Urzędu Gminy w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-06-01 10:08:07
Łęgowski Piotr – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-29 10:28:39
Orłowski Artur Piotr – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-29 10:27:54
Dominik Kamil - Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-29 10:26:46
Sprawozdania finansowe Gminy Ryjeo za 2019 rok Monika Derzewska 2020-05-28 10:13:29
Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-05-25 08:51:14
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegró Monika Derzewska 2020-05-22 14:05:41
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegr Monika Derzewska 2020-05-20 12:09:00
Wolak Barbara Bożenna – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:26:10
Wojtaś Stanisław – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:25:14
Rutkowski Piotr Stanisław - Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:23:08
Reducha Zbigniew Zygmunt – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:20:44
Patzwald Ryszard Tomasz – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:19:40
Łukaszewska Bernadeta Maria – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:18:15
Ligęza Marek – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:17:24
Grochowski Aleksander Antoni – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:16:33
Górecki Marek – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:15:44
Barcik Bogdan – Członek Rady Monika Derzewska 2020-05-15 08:15:01
Chojnacki Tomasz Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryjewo Monika Derzewska 2020-05-15 08:13:29
Rb-NDS sprawozdanie za I kwartał 2020 Monika Derzewska 2020-05-14 10:12:30
Rb-28S Sprawozdanie za I kwartał 2020 Monika Derzewska 2020-05-14 10:12:03
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Derzewska 2020-05-13 12:50:58
Raport o stanie gminy za 2019 r. Monika Derzewska 2020-05-13 11:20:31
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegr Monika Derzewska 2020-05-12 10:35:49
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegr Monika Derzewska 2020-05-12 10:34:04
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegr Monika Derzewska 2020-05-12 10:31:21
Monika Jakubiecka - stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego Monika Derzewska 2020-05-08 07:55:23
Jerzy Gajos - stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Monika Derzewska 2020-05-08 07:54:13
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Monika Derzewska 2020-05-04 14:41:30
Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. Monika Derzewska 2020-05-04 14:36:48
Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego. Monika Derzewska 2020-05-04 14:35:28
Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Monika Derzewska 2020-05-04 11:46:12
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Prace remontowe w budynku przedszkola w Ryjewie, polegające na wykonaniu elementów p.poż tj. okna oddymiającego, wyjścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie przegr Agnieszka Tokarska 2020-04-29 15:26:35
Protokół Nr XV/2020 z XV Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. Monika Derzewska 2020-04-28 11:45:27
Ogłoszenie o obradach XVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-04-28 08:42:45
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-23 13:17:03
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-23 13:15:30
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-23 13:08:47
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-23 11:48:07
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-23 11:46:19
ZARZĄDZENIE Nr 37/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości powstałych w należnościach pieniężnych za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków Agnieszka Tokarska 2020-04-17 12:06:26
Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności Agnieszka Tokarska 2020-04-17 09:23:56
Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności Agnieszka Tokarska 2020-04-17 09:23:21
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP Agnieszka Tokarska 2020-04-17 09:22:03
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Monika Derzewska 2020-04-16 11:52:16
ZARZĄDZENIE Nr 36/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości powstałych w należnościach pieniężnych za czynsz mieszkaniowy oraz dostawę wody Agnieszka Tokarska 2020-04-15 12:58:55
ZARZĄDZENIE Nr 36/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości powstałych w należnościach pieniężnych za czynsz mieszkaniowy oraz dostawę wody Agnieszka Tokarska 2020-04-15 12:58:09
ZARZĄDZENIE Nr 36/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości powstałych w należnościach pieniężnych za czynsz mieszkaniowy oraz dostawę wody Agnieszka Tokarska 2020-04-15 12:42:18
Informacja dodatkowe zgłoszenia Agnieszka Tokarska 2020-04-14 14:51:32
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-08 12:20:51
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-08 12:13:09
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w 2020 roku Agnieszka Tokarska 2020-04-08 12:07:35
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Monika Derzewska 2020-04-03 09:43:19
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Monika Derzewska 2020-04-03 09:41:33
Uchwała Nr XV/85/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Monika Derzewska 2020-04-03 08:58:05
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W RAMACH ZASTĘPSTWA Monika Derzewska 2020-03-16 14:50:31
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-03-16 09:30:29
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-03-13 12:38:43
Centralny Rejestr Umów Monika Derzewska 2020-03-11 12:36:23
Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Monika Derzewska 2020-03-09 11:59:52
Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gmina ryjewo z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-03-09 11:19:38
Zarządzenie Nr 27/20 z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie. Monika Derzewska 2020-03-09 11:18:51
Zarządzenie Nr 26/20 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obsz Monika Derzewska 2020-03-05 10:53:41
Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu marcu 2020 r. Monika Derzewska 2020-03-05 09:39:54
Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”. Monika Derzewska 2020-03-02 15:28:41
Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”. Monika Derzewska 2020-03-02 10:34:13
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Agnieszka Tokarska 2020-02-28 13:38:06
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Agnieszka Tokarska 2020-02-28 13:36:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Agnieszka Tokarska 2020-02-28 08:06:46
Zarządzenie Nr 23 /20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja dró Agnieszka Tokarska 2020-02-27 10:18:44
Rb- Z sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. Agnieszka Tokarska 2020-02-26 12:25:37
Rb- N sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. Agnieszka Tokarska 2020-02-26 12:23:17
Rb- NDS sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. Agnieszka Tokarska 2020-02-26 12:20:54
Rb-28S sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. Agnieszka Tokarska 2020-02-26 12:17:50
Rb-27S sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. Agnieszka Tokarska 2020-02-26 12:15:26
Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2020 r. Monika Derzewska 2020-02-25 14:32:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2020 roku Monika Derzewska 2020-02-25 11:35:52
Obwieszczenia Wójta Gminy Ryjewo Monika Derzewska 2020-02-25 11:35:33
Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wpólnego przygotowania i realizacji projekt Monika Derzewska 2020-02-25 09:57:30
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-24 15:16:38
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-24 14:12:50
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Agnieszka Tokarska 2020-02-18 09:18:31
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Agnieszka Tokarska 2020-02-18 09:16:59
Zarządzenie nr 20/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Monika Derzewska 2020-02-17 14:26:54
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-17 14:03:16
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-13 15:20:27
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-13 15:15:07
Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze Monika Derzewska 2020-02-13 09:27:25
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-05 11:15:55
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-05 11:10:08
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 r Monika Derzewska 2020-02-05 11:00:58
Sołectwo Jałowiec Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:54
Sołectwo Watkowice Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:33
Sołectwo Trzciano Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:26
Sołectwo Straszewo Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:19
Sołectwo Ryjewo Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:12
Sołectwo Rudniki Monika Derzewska 2020-01-30 15:11:03
Sołectwo Pułkowice Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:55
Sołectwo Mątowskie Pastwiska Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:49
Sołectwo Jarzębina Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:41
Sołectwo Borowy Młyn Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:31
Sołectwo Benowo Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:25
Sołectwo Barcice Monika Derzewska 2020-01-30 15:10:19
SOŁECTWO TRZCIANO Monika Derzewska 2020-01-30 15:09:53
SOŁECTWO WATKOWICE Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:55
SOŁECTWO STRASZEWO Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:47
SOŁECTWO RYJEWO Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:36
SOŁECTWO RUDNIKI Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:23
SOŁECTWO PUŁKOWICE Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:09
SOŁECTWO MĄTOWSKIE PASTWISKA Monika Derzewska 2020-01-30 15:08:01
SOŁECTWO JARZĘBINA Monika Derzewska 2020-01-30 15:07:46
SOŁECTWO JAŁOWIEC Monika Derzewska 2020-01-30 15:07:36
SOŁECTWO BOROWY MŁYN Monika Derzewska 2020-01-30 15:07:22
SOŁECTWO BARCICE Monika Derzewska 2020-01-30 15:07:10
SOŁECTWO BENOWO Monika Derzewska 2020-01-30 15:06:57
Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wpólnego przygotowania i realizacji projekt Monika Derzewska 2020-01-28 07:56:12
Rutkowski Piotr Stanisław - Członek Rady Monika Derzewska 2020-01-27 09:50:48
Rutkowski Piotr - Członek Rady Monika Derzewska 2020-01-27 09:41:18
Spis Sołtysów Gminy Ryjewo kadencja 2019-2023 Monika Derzewska 2020-01-23 14:22:12
Zarządzenie Nr 107 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Monika Derzewska 2020-01-22 15:02:29
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020 Monika Derzewska 2020-01-22 14:55:32
Nabór członków do komisji konkursowej - kultura 2020 Monika Derzewska 2020-01-22 14:52:39
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020 Monika Derzewska 2020-01-22 14:50:17
Zarządzenie nr 1/20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie Monika Derzewska 2020-01-21 15:15:37
Zarządzenie nr 1/20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie Monika Derzewska 2020-01-21 14:43:13
Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze Monika Derzewska 2020-01-21 14:37:56
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Maria Szydłak 2020-01-16 12:38:07
Wystąpienie pokontrolne Maria Szydłak 2020-01-16 12:36:53
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Maria Szydłak 2020-01-16 12:24:48
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020 Monika Derzewska 2020-01-16 09:23:57
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020 Monika Derzewska 2020-01-16 09:12:43
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Monika Derzewska 2020-01-14 13:59:17
Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania – na żądanie strony – odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania Monika Derzewska 2020-01-10 12:52:14
Dorota Jabłońska - stanowisko ds księgowości gospodarki komunalnej Monika Derzewska 2020-01-09 12:19:14
Monika Derzewska - stanowisko ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu Monika Derzewska 2020-01-09 11:45:38
Monika Derzewska - stanowisko ds obsługi kasy Monika Derzewska 2020-01-09 11:45:00
Maria Konczewska - stanowisko ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu Monika Derzewska 2020-01-09 11:44:19
Maria Szydłak - stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i BIP Monika Derzewska 2020-01-09 11:40:46
Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Bi Monika Derzewska 2020-01-09 11:12:05
Zarządzenie Nr 2/20 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy Monika Derzewska 2020-01-09 11:10:44
Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Bi Monika Derzewska 2020-01-09 11:09:54
UCHWAŁA NR XIII/81/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałyc Maria Szydłak 2020-01-08 16:54:24
Zarządzenie nr 1 Monika Derzewska 2020-01-08 15:20:25
UCHWAŁA NR Xiii/81/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałyc Maria Szydłak 2020-01-08 09:29:12
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z Maria Szydłak 2020-01-07 14:54:05
Muraszewski Jacek – Członek Rady Maria Szydłak 2020-01-07 14:36:34
Komisji Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznyc Maria Szydłak 2020-01-07 14:31:25
Komisji do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego Maria Szydłak 2020-01-07 14:30:46
Komisja Skarg , Wniosków i Petycji Maria Szydłak 2020-01-07 14:29:26
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2020-01-07 08:56:32
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2020-01-02 11:05:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2020-01-02 10:57:41
ZARZĄDZENIE NR 103 Wójta gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Maria Szydłak 2019-12-31 10:57:57
ZARZĄDZENIE Nr 104/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody Agnieszka Tokarska 2019-12-23 09:47:48
Protokół z wyborów do Rady Gminy Ryjewo sporządzony dnia 22 grudnia 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Ryjewie Agnieszka Tokarska 2019-12-23 08:55:25
Ogłoszenie o obradach XIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Agnieszka Tokarska 2019-12-23 08:44:51
Ogłoszenie o obradach XII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 19 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Agnieszka Tokarska 2019-12-23 08:43:16
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-17 13:34:52
ZARZĄDZENIE NR 100/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat Maria Szydłak 2019-12-13 13:00:10
ZARZĄDZENIE NR 100/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat Maria Szydłak 2019-12-13 12:59:33
ZARZĄDZENIE NR 98/19 wójta gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Maria Szydłak 2019-12-13 12:57:21
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-13 12:48:15
Postanowienie 347/2019 Komisarz Wyborczego w Gdańsku II z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej w Barcicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryj Maria Szydłak 2019-12-12 09:48:14
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-11 13:17:57
Otwarty nabór do komisji konkursowej- kultura fizyczna i sport na 2020 rok. Maria Szydłak 2019-12-06 13:06:00
Otwarty nabór do komisji konkursowej- kultura fizyczna i sport na 2020 rok. Maria Szydłak 2019-12-06 13:05:03
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-06 07:59:13
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-05 15:49:50
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-05 15:45:33
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-05 15:33:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł Maria Szydłak 2019-12-05 15:08:37
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2019-12-04 07:55:34
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2019-12-04 07:54:35
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2019-12-04 07:53:32
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2019-12-04 07:41:34
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Maria Szydłak 2019-12-03 15:19:10
ZARZĄDZENIE NR 96/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2019 r. Maria Szydłak 2019-12-02 14:27:01
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-12-02 14:24:32
Spis Sołtysów Gminy Ryjewo kadencja 2019-2023 Maria Szydłak 2019-12-02 14:19:50
Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego Maria Szydłak 2019-11-29 13:25:39
Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. Maria Szydłak 2019-11-29 13:24:43
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-11-29 08:14:04
Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze Maria Szydłak 2019-11-27 13:56:19
Uchwała Nr 5/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustaleniu treści i formatu wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 22 grudnia 20 Maria Szydłak 2019-11-26 07:36:45
Uchwała Nr 5/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjew Maria Szydłak 2019-11-25 15:10:42
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 21 listopada 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 2 Maria Szydłak 2019-11-25 15:10:18
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-11-19 12:27:26
Ligęza Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-11-15 12:57:45
Sławomir Słupczyński Zastępca Wójta Maria Szydłak 2019-11-14 11:29:03
UCHWAŁA NR 2/2019 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-11-14 09:38:08
ZARZĄDZENIE NR 85/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Maria Szydłak 2019-11-06 16:42:04
Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu listopadzie 2019 r Maria Szydłak 2019-11-05 13:22:17
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-11-05 13:18:39
Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystani Maria Szydłak 2019-11-05 13:16:47
Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystani Maria Szydłak 2019-11-05 11:21:44
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego Maria Szydłak 2019-11-04 14:10:21
ZARZĄDZENIE NR 84/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 99/16 wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. Maria Szydłak 2019-10-31 11:02:16
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-10-30 16:06:21
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-30 15:27:10
Rb-27S sprawozdanie za III kwartał 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-29 15:11:51
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-29 13:21:26
Spis Sołtysów Gminy Ryjewo kadencja 2019-2023 Maria Szydłak 2019-10-29 09:47:14
Petycja Nr 4/2019 złożona w dniu 23 października 2019 r. w sprawie przekazania petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic. Maria Szydłak 2019-10-25 12:38:51
Muraszewski Jacek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-10-24 14:44:18
Ligęza Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-10-24 14:41:13
Obwieszczenie o zarządzeniu wyborów uzupełniających. Maria Szydłak 2019-10-23 08:16:54
Komunikat terminy składania zawiadomień o utworzeniu komitetów Maria Szydłak 2019-10-23 08:16:17
Komunikat o terminie i trybie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej. Maria Szydłak 2019-10-23 08:15:59
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych. Maria Szydłak 2019-10-23 08:15:32
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Maria Szydłak 2019-10-23 08:14:39
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Maria Szydłak 2019-10-21 13:34:45
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych. Maria Szydłak 2019-10-21 13:31:05
Protokół z wyborów do Rady Gminy Ryjewo sporządzony dnia 24 marca 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:49:56
Postanowienie Nr 18/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-21 12:49:29
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 25 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-21 12:49:00
Informacja Komisarz Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 lutego 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-21 12:48:12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 19 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 24 m Maria Szydłak 2019-10-21 12:47:47
Uchwała Nr 5/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 19 lutego 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-21 12:47:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-21 12:47:05
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 19 lutego 2019 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-21 12:46:41
ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ryjewo w wyborach uzupełniających do Maria Szydłak 2019-10-21 12:46:17
Uchwała Nr 4/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:45:54
Uchwała Nr 3/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:45:30
Uchwała Nr 2/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:45:03
Uchwała Nr 1/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:44:42
Komunikat Nr II Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:44:18
Komunikat Nr I Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:42:58
POSTANOWIENIE NR 13/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-10-21 12:42:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 stycznia 2019 r. Maria Szydłak 2019-10-21 12:41:59
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Maria Szydłak 2019-10-21 12:41:33
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 stycznia 2019 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełn Maria Szydłak 2019-10-21 12:41:09
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3, zarządzon Maria Szydłak 2019-10-21 12:40:39
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie, w wyborach uzupełniających do Ra Maria Szydłak 2019-10-21 12:39:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów k Maria Szydłak 2019-10-21 12:38:11
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym Nr 3 Maria Szydłak 2019-10-21 12:36:27
Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2019-10-17 13:41:49
Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Szydłak 2019-10-17 13:41:02
Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat Maria Szydłak 2019-10-17 13:40:00
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-17 08:58:59
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-17 08:47:25
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-10-16 15:49:29
Maria Szydłak - stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i BIP Maria Szydłak 2019-10-16 15:11:47
Anna Rutkowska - stanowisko ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2019-10-11 10:24:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizac Maria Szydłak 2019-10-04 13:11:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Maria Szydłak 2019-10-04 13:07:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organiza Maria Szydłak 2019-10-03 14:18:26
Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+. Maria Szydłak 2019-10-03 13:37:16
Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego. Maria Szydłak 2019-10-03 13:33:57
Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i ro Maria Szydłak 2019-10-03 10:15:03
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-09-20 11:29:01
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-09-20 11:27:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2019-09-18 12:14:40
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku Maria Szydłak 2019-09-12 11:54:11
ZARZĄDZENIE NR 67 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za zużycie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji Agnieszka Tokarska 2019-08-30 11:00:05
ZARZĄDZENIE NR 67 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za zużycie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji Agnieszka Tokarska 2019-08-30 10:59:19
ZARZĄDZENIE NR 64/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Agnieszka Tokarska 2019-08-29 14:22:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Agnieszka Tokarska 2019-08-29 14:04:47
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Agnieszka Tokarska 2019-08-29 14:03:54
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Agnieszka Tokarska 2019-08-29 11:30:23
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Agnieszka Tokarska 2019-08-29 11:29:10
ZARZĄDZENIE NR 65/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg Agnieszka Tokarska 2019-08-28 14:39:45
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-08-23 12:56:57
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Maria Szydłak 2019-08-19 13:35:11
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2019-08-09 14:10:55
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo — kopia Maria Szydłak 2019-08-09 13:56:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Maria Szydłak 2019-07-31 08:48:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Maria Szydłak 2019-07-30 14:32:45
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Maria Szydłak 2019-07-29 13:07:02
ZARZĄDZENIE Nr 58/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody Agnieszka Tokarska 2019-07-26 08:59:23
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2019-07-25 12:29:05
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2019-07-25 12:28:24
ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór odpadów kom Agnieszka Tokarska 2019-07-24 13:36:17
ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór odpadów kom Agnieszka Tokarska 2019-07-24 13:35:05
ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie p Agnieszka Tokarska 2019-07-24 13:33:43
ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie p Agnieszka Tokarska 2019-07-24 13:29:17
ZARZĄDZENIE NR 55 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia konta i obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych na Pla Agnieszka Tokarska 2019-07-24 13:18:27
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Agnieszka Tokarska 2019-07-19 10:15:34
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln Agnieszka Tokarska 2019-07-19 10:08:36
ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na Agnieszka Tokarska 2019-07-15 14:34:53
ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na Agnieszka Tokarska 2019-07-15 14:34:13
ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na Agnieszka Tokarska 2019-07-15 14:32:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Agnieszka Tokarska 2019-07-15 10:00:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Agnieszka Tokarska 2019-07-15 09:58:48
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym Maria Szydłak 2019-07-08 13:48:04
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRASZEWIE Maria Szydłak 2019-07-03 13:49:18
Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływow Maria Szydłak 2019-07-01 08:24:59
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansow Maria Szydłak 2019-07-01 08:23:37
Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływow Maria Szydłak 2019-07-01 08:21:36
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansow Maria Szydłak 2019-07-01 08:19:51
Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. Maria Szydłak 2019-07-01 08:17:07
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Maria Szydłak 2019-07-01 08:14:26
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Maria Szydłak 2019-06-28 13:18:13
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansow Maria Szydłak 2019-06-28 13:16:26
ZARZĄDZENIE NR 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu adamowi Mączyńskiemu do prowa Maria Szydłak 2019-06-28 10:15:37
ZARZĄDZENIE NR 48/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynika Maria Szydłak 2019-06-28 10:09:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Maria Szydłak 2019-06-25 14:54:48
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRASZEWIE Maria Szydłak 2019-06-25 13:23:20
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-06-25 11:30:41
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2019-06-19 16:35:33
Zima Kazimierz Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2019-06-19 16:33:41
ZARZĄDZENIE NR 52/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynik Maria Szydłak 2019-06-18 13:37:26
ZARZĄDZENIE NR 51/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynik Maria Szydłak 2019-06-18 13:36:40
ZARZĄDZENIE NR 50/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynik Maria Szydłak 2019-06-18 13:36:02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Maria Szydłak 2019-06-18 12:01:22
ZARZĄDZENIE NR 44/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawiepowołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług Maria Szydłak 2019-06-12 12:50:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 R. DO Maria Szydłak 2019-06-12 12:42:44
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRASZEWIE Maria Szydłak 2019-06-03 13:33:55
Uchwała VII/40/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2019-05-30 14:12:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2018 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spł Maria Szydłak 2019-05-30 13:38:33
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRASZEWIE Maria Szydłak 2019-05-29 13:09:43
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2019 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Maria Szydłak 2019-05-27 14:07:33
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2019 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu. Maria Szydłak 2019-05-27 14:06:31
ZARZĄDZENIE NR 40/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Komisji Przetargowej mającej na celu dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przet Maria Szydłak 2019-05-27 11:46:18
Zarządzenie Nr 38 19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresi Maria Szydłak 2019-05-21 11:40:36
Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresi Maria Szydłak 2019-05-21 11:23:01
Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresi Maria Szydłak 2019-05-21 11:20:45
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-05-15 16:19:06
Rb-Z KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2019 R. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2019-05-13 11:22:33
Raport o stanie gminy w 2018 r. Maria Szydłak 2019-05-09 09:49:01
Raport o stanie gminy Maria Szydłak 2019-05-09 09:15:13
Wolak Barbara Bożenna – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:43:23
Wojtaś Stanisław – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:42:08
Reducha Zbigniew Zygmunt – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:41:11
Patzwald Ryszard Tomasz – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:40:22
Orłowski Artur Piotr – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:39:13
Muraszewski Jacek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:38:23
Muraszewski Jacek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:38:05
Łukaszewska Bernadeta Maria – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:37:06
Łęgowski Piotr – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:35:38
Ligęza Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:33:15
Grochowski Aleksander Antoni – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:32:18
Górecki Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:31:22
Barcik Bogdan – Członek Rady Maria Szydłak 2019-05-08 11:30:12
Chojnacki Tomasz Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2019-05-08 11:27:54
Karolina Gorczyca - referent ds wymiaru podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2019-05-08 11:00:06
Anna Rutkowska - inspektor ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2019-05-08 10:58:55
Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat Maria Szydłak 2019-05-08 10:58:01
Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2019-05-08 10:56:46
Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Maria Szydłak 2019-05-08 10:55:37
Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2019-05-08 10:54:53
Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2019-05-08 10:53:57
Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2019-05-08 10:53:04
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2019-05-08 10:51:17
Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Szydłak 2019-05-08 10:50:23
Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2019-05-08 10:49:06
Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy od dnia 1 grudnia 2016 r Maria Szydłak 2019-05-08 10:19:36
Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2019-05-08 10:06:25
Interpelacja z VI sesji Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2019-05-07 14:25:03
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-05-06 12:31:44
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-05-06 12:29:58
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-05-02 08:41:11
Dominik Kamil Maria Szydłak 2019-04-30 09:47:17
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2019-04-29 13:48:00
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2019-04-29 13:27:45
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2019-04-29 13:27:34
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2019-04-29 13:26:08
Interpelacja złożona przez radnego Zbigniewa Reduchę Maria Szydłak 2019-04-29 13:17:21
Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 Maria Szydłak 2019-04-26 12:32:07
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-26 12:16:14
ZARZĄDZENIE 29/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw pł Maria Szydłak 2019-04-26 08:57:08
Odpowiedź na interpelację z V sesji Rady Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2019-04-26 07:40:36
Odpowiedź na interpelację z V sesji Rady Gminy Ryjewo. Agnieszka Tokarska 2019-04-19 08:39:59
Odpowiedź na interpelację z V sesji Rady Gminy Ryjewo. Agnieszka Tokarska 2019-04-19 08:39:15
Odpowiedzi na interpelacje z II sesji Rady Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2019-04-19 08:37:04
Odpowiedzi na interpelacje z II sesji Rady Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2019-04-19 08:35:57
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-04-18 13:53:13
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-16 14:53:32
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-04-15 14:43:09
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Maria Szydłak 2019-04-10 16:41:21
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej komunikat o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej Maria Szydłak 2019-04-10 16:40:50
Postanowienie Nr 47/2019. Maria Szydłak 2019-04-10 16:34:18
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-04-05 10:55:06
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-05 07:35:57
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-04 15:50:22
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-04 15:42:23
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-04 15:41:28
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-04 15:40:11
Ogłoszenie o zamówieniu- w przetargu pn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-04-04 15:39:10
Ogłoszenie o zamówieniu Maria Szydłak 2019-04-04 15:32:08
Ogłoszenie o zamówieniu Maria Szydłak 2019-04-04 15:24:33
Ogłoszenie o zamówieniu Maria Szydłak 2019-04-04 15:23:28
Ogłoszenie o zamówieniu Maria Szydłak 2019-04-04 15:04:49
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2019-04-01 11:50:14
Komisja Rewizyjna Maria Szydłak 2019-04-01 11:49:18
Krzymowska Barbara Maria – Członek Rady Maria Szydłak 2019-04-01 11:45:19
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2019-03-29 11:15:12
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Maria Szydłak 2019-03-29 11:13:44
Protokół z wyborów do Rady Gminy Ryjewo sporządzony dnia 24 marca 2019 r. przez Komisję Wyborczą w Ryjewie Maria Szydłak 2019-03-25 12:33:03
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-03-20 12:17:48
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-03-11 14:35:41
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-03-06 12:34:45
ZARZĄDZENIE NR 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Maria Szydłak 2019-03-05 15:06:47
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2019 Maria Szydłak 2019-03-05 08:41:18
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-03-01 14:10:36
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-02-28 14:27:26
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-02-28 14:25:20
Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2018 Maria Szydłak 2019-02-27 10:54:42
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2019-02-27 10:45:37
Zima Kazimierz Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2019-02-27 10:43:45
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-02-25 12:06:42
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-02-22 13:55:35
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Maria Szydłak 2019-02-22 13:52:06
NIERUCHOMOŚCI Maria Szydłak 2019-02-22 12:18:45
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-02-21 14:07:28
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-02-21 08:16:18
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2019-02-21 08:12:59
Uchwała Nr 2/19 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-02-13 09:00:44
Komunikat Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie Maria Szydłak 2019-02-13 08:52:56
Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja dróg gminnych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-02-12 09:06:50
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszka Tokarska 2019-02-05 13:01:10
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszka Tokarska 2019-02-05 13:00:13
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszka Tokarska 2019-02-05 12:57:48
2019 Agnieszka Tokarska 2019-02-05 12:52:41
2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2019-02-05 12:50:33
2014 - 2017 Agnieszka Tokarska 2019-02-05 12:50:17
ZARZĄDZENIE Nr 7/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 dla Agnieszka Tokarska 2019-02-05 08:26:40
Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019 Maria Szydłak 2019-02-01 13:14:58
Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019 Maria Szydłak 2019-02-01 13:09:43
Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019 Maria Szydłak 2019-02-01 13:04:25
Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019 Maria Szydłak 2019-02-01 13:01:53
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi - długotrwała nieobecność zastępstwo Sylwia Lewicka Maria Szydłak 2019-01-25 12:49:45
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi - długotrwała nieobecność zastępstwo Sylwia Lewicka Maria Szydłak 2019-01-25 12:47:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 stycznia 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-23 13:28:42
kadencja 2019 -2023 Maria Szydłak 2019-01-22 13:27:58
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 stycznia 2019 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełn Maria Szydłak 2019-01-22 11:41:53
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3, zarządzon Maria Szydłak 2019-01-22 11:41:37
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie, w wyborach uzupełniających do Ra Maria Szydłak 2019-01-22 11:41:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów k Maria Szydłak 2019-01-22 11:41:02
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym Nr 3 Maria Szydłak 2019-01-22 11:40:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2019-01-21 14:27:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2019-01-21 14:24:24
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3, zarządzon Maria Szydłak 2019-01-21 11:30:34
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3, zarządzon Maria Szydłak 2019-01-21 11:28:33
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3, zarządzon Maria Szydłak 2019-01-21 11:14:07
Plan zamówień publicznych na rok 2019 Maria Szydłak 2019-01-18 08:22:17
Plan zamówień publicznych na rok 2019 Maria Szydłak 2019-01-17 14:54:15
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 13:16:38
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 13:15:50
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 13:10:39
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 13:09:49
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 13:01:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Maria Szydłak 2019-01-09 12:56:49
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2019-01-08 14:38:09
Ogłoszenie otwartego konkursu na PARTNERA Projektu celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi Maria Szydłak 2018-12-31 09:42:14
Muraszewski Jacek – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-31 09:38:46
ZARZĄDZENIE NR 99/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Maria Szydłak 2018-12-28 13:11:05
Wolak Barbara Bożenna – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:20:05
Wojtaś Stanisław – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:18:43
Reducha Zbigniew Zygmunt – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:16:50
Patzwald Ryszard Tomasz – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:13:58
Orłowski Artur Piotr – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:10:34
Łukaszewska Bernadeta Maria – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:09:08
Łęgowski Piotr – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:07:52
Ligęza Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:06:47
Grochowski Aleksander Antoni – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:05:58
Górecki Marek – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:04:29
Barcik Bogdan – Członek Rady Maria Szydłak 2018-12-28 11:03:17
Chojnacki Tomasz Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-12-28 11:01:09
UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fina Maria Szydłak 2018-12-28 09:57:01
UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok. Maria Szydłak 2018-12-28 09:56:14
UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok. Maria Szydłak 2018-12-28 09:55:28
UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027. Maria Szydłak 2018-12-28 09:54:55
UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”. Maria Szydłak 2018-12-28 09:54:18
UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w R Maria Szydłak 2018-12-28 09:53:37
UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Maria Szydłak 2018-12-28 09:52:39
UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia Maria Szydłak 2018-12-28 09:52:06
UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019 Maria Szydłak 2018-12-28 09:51:23
UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy R Maria Szydłak 2018-12-28 09:50:33
UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027. Maria Szydłak 2018-12-28 08:46:32
UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok. Maria Szydłak 2018-12-28 08:42:30
UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok. Maria Szydłak 2018-12-28 08:26:14
UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok. Maria Szydłak 2018-12-28 08:22:46
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi - długotrwała nieobecność Maria Szydłak 2018-12-28 08:13:38
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2018-12-28 08:10:40
Protokół Nr 2/2018 z II Sesji Rady Gminy Ryjewo w dnu 28 listopada 2018 r. Maria Szydłak 2018-12-27 11:41:12
Ogłoszenie - Wójt Gminy Ryjewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Referacie Organizacyjnym stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Ryjewo i współpracy z jednostkami pomocnicz Maria Szydłak 2018-12-18 14:21:17
Ogłoszenie - Wójt Gminy Ryjewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Referacie Organizacyjnym stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Ryjewo i współpracy z jednostkami pomocnicz Maria Szydłak 2018-12-18 13:54:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2018-12-14 12:44:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2018-12-13 12:03:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2018-12-10 09:35:47
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2018-12-06 14:25:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego Maria Szydłak 2018-12-06 14:19:28
UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Maria Szydłak 2018-11-30 12:16:11
UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-11-30 12:15:45
UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-11-30 11:45:45
UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok Maria Szydłak 2018-11-30 11:45:13
Kadencja 2018 - 2023 Maria Szydłak 2018-11-30 11:16:01
UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Maria Szydłak 2018-11-30 09:20:49
Transmisje z sesji Maria Szydłak 2018-11-28 13:23:27
Transmisje z sesji Maria Szydłak 2018-11-28 13:22:58
Transmisje z sesji Maria Szydłak 2018-11-28 13:18:07
Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023 Maria Szydłak 2018-11-28 12:48:21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 2.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-28 08:13:36
Interpelacje radnych Maria Szydłak 2018-11-28 08:09:49
Transmisje z sesji Maria Szydłak 2018-11-27 08:19:40
Transmisje z sesji Maria Szydłak 2018-11-27 08:17:09
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2018-11-26 12:41:46
UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2018-11-23 10:43:28
UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2018-11-23 10:41:13
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2018-11-23 10:09:15
Komisji Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznyc Maria Szydłak 2018-11-23 10:07:44
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2018-11-23 10:06:05
Komisji do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego Maria Szydłak 2018-11-23 10:02:10
Komisja Skarg , Wniosków i Petycji Maria Szydłak 2018-11-23 10:00:50
Komisja Rewizyjna Maria Szydłak 2018-11-23 09:58:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 2.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-19 13:28:59
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2018-11-16 09:04:23
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2018-11-16 09:02:21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 2.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-14 15:32:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 2.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-08 07:45:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 1.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-07 10:37:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 1.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-07 10:29:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 1.01.2019 R. DO 30.06.2020 Maria Szydłak 2018-11-07 10:24:51
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-10-31 08:58:12
Protokół z wyborów Wójta Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2018-10-30 10:09:17
Protokół z Wyboru Wójta Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2018-10-30 10:08:27
Protokół z wyborów do Rady Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2018-10-30 10:05:34
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2018-10-25 14:49:06
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie Maria Szydłak 2018-10-23 14:26:14
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-10-23 14:24:46
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-10-11 14:28:33
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-10-10 10:13:10
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2018-10-10 09:36:33
Odpowiedzi na wniesioną petycję udzielono w dniu 24 września 2018 r. Maria Szydłak 2018-10-09 13:23:13
UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2018-10-08 13:48:04
ZARZĄDZENIE NR 80/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczn Agnieszka Tokarska 2018-10-05 09:26:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Maria Szydłak 2018-10-02 12:45:40
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-10-01 14:10:11
Marcin Dmitrzak - stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Agnieszka Tokarska 2018-09-27 14:03:16
Magdalena Gabryś - stanowisko ds ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Agnieszka Tokarska 2018-09-27 14:02:59
Jerzy Gajos - stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Agnieszka Tokarska 2018-09-27 14:01:25
Jerzy Gajos - stanowisko ds. rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Agnieszka Tokarska 2018-09-27 14:00:33
Danuta Powierża - stanowisko ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:59:09
Karolina Łęgowska Stanowisko ds inwestycji i zamówień publicznych Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:58:19
Karolina Gorczyca – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:55:59
Danuta Powierża stanowisko ds wymiaru podatków i opłat lokalnych ds. podatków i opłat Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:55:40
Karolina Podsiadła - stanowisko ds. oświaty Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:53:03
Karolina Podsiadła - stanowisko ds oświaty w zastępstwie Jolanta Bator - referent Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:52:42
Protokół Nr XLII/2018 z XLII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:30:32
UCHWAŁA NR XLII/290/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027 Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:25:04
UCHWAŁA NR XLII/289/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:22:15
UCHWAŁA NR XLII/288/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub za Agnieszka Tokarska 2018-09-27 13:18:14
Komunikat GKW o planie dyżurów Agnieszka Tokarska 2018-09-27 11:38:16
ZARZĄDZENIE Nr 75/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom Agnieszka Tokarska 2018-09-27 08:14:49
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2018-09-26 16:17:48
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2018-09-26 16:16:47
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:20:34
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:20:12
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:18:59
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:18:22
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:17:21
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:16:46
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:15:01
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:14:34
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:13:24
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:12:56
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:11:17
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:10:53
Marek Górecki - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:08:57
Marek Górecki - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:08:11
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:06:50
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:06:27
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:05:04
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:04:40
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:03:20
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 13:02:57
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:59:15
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:58:49
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:57:09
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:56:46
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:55:28
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:54:50
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:53:14
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2018-09-26 12:52:39
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-09-21 12:56:42
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie Maria Szydłak 2018-09-21 12:56:01
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-09-21 12:52:38
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Agnieszka Tokarska 2018-09-20 10:01:14
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Agnieszka Tokarska 2018-09-20 09:58:12
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-09-19 15:06:41
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Maria Szydłak 2018-09-19 10:08:32
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Maria Szydłak 2018-09-19 10:07:04
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Maria Szydłak 2018-09-19 09:55:11
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-09-17 12:53:09
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Maria Szydłak 2018-09-17 12:39:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowosiciach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo Maria Szydłak 2018-09-17 12:33:53
ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzi Agnieszka Tokarska 2018-09-04 12:46:01
ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzi Agnieszka Tokarska 2018-09-04 12:45:15
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-08-29 15:08:26
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie Maria Szydłak 2018-08-27 12:42:06
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 sierpnia 2018 r. Maria Szydłak 2018-08-17 13:58:11
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powia Maria Szydłak 2018-08-17 13:57:56
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów Maria Szydłak 2018-08-17 13:57:32
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie Maria Szydłak 2018-08-14 14:20:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie Maria Szydłak 2018-08-13 12:24:47
Ogłoszenie o zamówieniu Maria Szydłak 2018-08-10 10:09:42
ZARZĄDZENIE Nr 63/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) Agnieszka Tokarska 2018-08-02 08:00:14
ZARZĄDZENIE Nr 60/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Agnieszka Tokarska 2018-07-30 09:43:51
Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 Agnieszka Tokarska 2018-07-30 09:43:06
ZARZĄDZENIE Nr 61/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) Agnieszka Tokarska 2018-07-26 13:02:09
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Agnieszka Tokarska 2018-07-25 13:13:45
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Agnieszka Tokarska 2018-07-25 13:11:34
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Agnieszka Tokarska 2018-07-25 13:09:26
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Agnieszka Tokarska 2018-07-25 13:06:56
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Agnieszka Tokarska 2018-07-25 13:04:48
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-07-24 15:14:36
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-07-24 15:13:54
ZARZĄDZENIE Nr 59/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody Agnieszka Tokarska 2018-07-23 11:57:31
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo na działce o nr ewidencyjnym 120 - ETAP I Agnieszka Tokarska 2018-07-20 09:48:55
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo na działce o nr ewidencyjnym 120 - ETAP I Agnieszka Tokarska 2018-07-20 09:48:35
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Agnieszka Tokarska 2018-07-18 08:38:19
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-07-16 13:48:58
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-07-16 13:47:36
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2018-07-16 10:47:14
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2018-07-16 10:43:45
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo na działce o nr ewidencyjnym 120 - ETAP I Maria Szydłak 2018-07-10 13:40:19
UCHWAŁA NR XI/269/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na lata 2018-2020 Maria Szydłak 2018-06-29 12:37:21
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2018-06-27 09:07:28
2018 Maria Szydłak 2018-06-27 09:06:32
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2018-06-27 09:05:46
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo na działce o nr ewidencyjnym 120 - ETAP I Maria Szydłak 2018-06-26 13:15:44
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-06-26 13:11:34
ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:44:09
ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:43:45
ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:42:18
ZARZĄDZENIE nr 54/18 Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:41:01
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:35:25
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych w 2018 roku Agnieszka Tokarska 2018-06-21 15:33:18
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-06-20 13:56:42
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Agnieszka Tokarska 2018-06-13 15:18:10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Agnieszka Tokarska 2018-06-13 15:07:49
Decyzja zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres lat 3w obrębie Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-06-08 08:46:21
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obrębie Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-06-08 08:45:27
TARYFY Maria Szydłak 2018-06-08 08:29:18
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obrębie Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2018-06-08 08:24:26
UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy ryjewo za rok 2017 Maria Szydłak 2018-05-30 14:11:55
Anna Rutkowska - inspektor ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2018-05-29 15:27:01
Informacja udzielona pomocy publicznej w 2017 r. - Wykaz osób prawnych i fizycznych Maria Szydłak 2018-05-29 09:28:04
Informacja o udzielonej pomocy publicznej powyzej 500,00 zł w 2017 roku Maria Szydłak 2018-05-29 09:27:13
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-05-25 11:49:27
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-05-25 11:37:19
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-05-25 11:32:59
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-05-25 11:31:12
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-05-21 11:44:42
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-05-11 07:32:27
Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat Maria Szydłak 2018-05-09 08:27:57
Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2018-05-09 08:27:11
Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Maria Szydłak 2018-05-09 08:26:03
Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2018-05-09 08:13:07
Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2018-05-09 08:12:04
Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2018-05-09 08:10:56
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2018-05-09 08:09:20
Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Szydłak 2018-05-09 08:06:25
Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2018-05-09 08:04:08
Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy od dnia 1 grudnia 2016 r Maria Szydłak 2018-05-09 08:02:57
Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2018-05-09 08:01:38
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 09:06:12
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:59:02
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:57:58
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:56:45
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:45:39
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:03:29
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-08 08:01:50
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:26:18
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:24:23
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:21:40
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:20:20
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:18:41
Marek Górecki - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:16:37
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:15:08
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maria Szydłak 2018-05-07 15:13:16
ZARZĄDZENIE NR 21/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwotay dotacji , statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowank Maria Szydłak 2018-05-04 12:52:19
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok Maria Szydłak 2018-04-30 14:13:43
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-04-30 14:04:54
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu Maria Szydłak 2018-04-30 14:02:44
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-04-30 13:49:23
Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:52:39
Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:51:48
UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:37:14
UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:37:00
Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:33:51
UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:28:01
UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:21:40
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:17:27
UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:15:11
UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:11:33
UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:05:49
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 13:00:21
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:59:39
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:54:38
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:53:46
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:50:31
UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:49:14
UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi Agnieszka Tokarska 2018-04-27 12:33:45
ZARZĄDZENIE Nr 37/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) oraz rozłożenia na raty pozostałej do uregul Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:43:25
ZARZĄDZENIE Nr 37/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) oraz rozłożenia na raty pozostałej do uregul Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:41:31
ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości będących należnościami pieniężnymi cywilnoprawnymi (za dostawę wody) Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:34:59
ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości będące należnościami pieniężnymi cywilnoprawnymi (za dostawę wody) Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:33:36
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:17:47
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:16:08
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:14:23
2018 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:11:52
2018 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:11:04
2018 Agnieszka Tokarska 2018-04-27 09:09:23
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2018-04-26 14:45:57
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-04-18 14:54:12
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2018-04-16 09:16:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2018-04-16 09:04:04
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-04-06 13:25:21
Karolina Łęgowska - Inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych Maria Szydłak 2018-04-05 10:47:52
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok oraz formularz zgłoszeniowy Maria Szydłak 2018-04-03 15:24:03
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok oraz formularz zgłoszeniowy Maria Szydłak 2018-04-03 15:16:28
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik) Maria Szydłak 2018-04-03 15:10:45
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik) Maria Szydłak 2018-04-03 15:06:50
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2018-03-30 11:47:29
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Maria Szydłak 2018-03-30 11:46:19
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji Regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 03.04.2018 r do 28 Maria Szydłak 2018-03-30 10:51:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2018-03-28 09:49:51
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na stanowisko ds zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego Maria Szydłak 2018-03-27 15:12:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Agnieszka Tokarska 2018-03-27 11:33:19
Maria Szydłak - stanowisko ds ochrony przeciwpożarowej, kultury i BIP Maria Szydłak 2018-03-26 15:08:52
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-03-26 13:14:14
Sołectwo Benowo Maria Szydłak 2018-03-26 13:13:11
ZARZĄDZENIE NR 25/18 Wójta gminy Ryjewo w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody Maria Szydłak 2018-03-23 12:55:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-03-22 14:10:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:57:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:54:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:26:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:26:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:24:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2018-03-21 10:23:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo. Agnieszka Tokarska 2018-03-21 09:56:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gmi Agnieszka Tokarska 2018-03-21 09:45:19
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2018-03-21 07:35:17
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2018-03-21 07:33:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-20 10:03:41
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-20 10:03:17
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-20 09:59:06
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-20 09:57:55
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-19 15:29:09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-19 15:26:57
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-03-16 12:20:55
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji Regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 03.04.2018 r do 28 Maria Szydłak 2018-03-09 11:57:42
ZARZĄDZENIE NR 21/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwotay dotacji , statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowank Maria Szydłak 2018-03-08 15:07:17
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2018-03-07 12:01:53
2017 Maria Szydłak 2018-03-07 11:42:16
Nabór na stanowisko ds zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego Maria Szydłak 2018-03-07 11:24:12
UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyhowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szko Maria Szydłak 2018-03-07 10:25:03
UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyhowania przedszkolnegoc w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w sz Maria Szydłak 2018-03-07 10:24:27
UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ry Maria Szydłak 2018-03-07 10:23:19
UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyhowania przedszkolnegoc w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szk Maria Szydłak 2018-03-07 10:22:33
UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanso Maria Szydłak 2018-03-07 10:01:11
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2018-02-27 09:00:28
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Maria Szydłak 2018-02-27 08:54:51
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2018-02-21 09:25:05
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia Maria Szydłak 2018-02-14 14:56:31
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia Maria Szydłak 2018-02-14 14:55:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Maria Szydłak 2018-02-01 14:58:56
ZARZĄDZENIE NR 13/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2018/19 dla o Maria Szydłak 2018-02-01 10:19:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-30 08:10:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-29 11:01:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Maria Szydłak 2018-01-25 14:32:49
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy w Ryjewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji na podinspektora ds inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2018-01-25 14:30:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-24 12:48:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-22 13:15:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-22 07:54:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2018-01-19 08:49:49
ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały UCHWAŁA NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Maria Szydłak 2018-01-17 16:01:40
ZARZĄDZENIE Nr 2/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostc Maria Szydłak 2018-01-17 08:56:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Agnieszka Tokarska 2018-01-16 15:16:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 12.02.2018 R. DO 31.12.2018 R. Agnieszka Tokarska 2018-01-16 15:14:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-01-16 11:33:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Agnieszka Tokarska 2018-01-16 11:30:02
2018 Agnieszka Tokarska 2018-01-16 11:16:02
ZARZĄDZENIE Nr 116/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Maria Szydłak 2018-01-11 15:23:59
ZARZĄDZENIE Nr 116/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Maria Szydłak 2018-01-11 13:00:36
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku - Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2018-01-11 12:21:47
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018 Maria Szydłak 2018-01-11 12:18:48
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy w Ryjewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji na podinspektora ds inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2018-01-11 12:10:38
Ogłoszenie otwartego konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku.- Kultura fizyczna i sport Maria Szydłak 2018-01-11 12:05:15
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018 Maria Szydłak 2018-01-11 12:01:20
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2018-01-09 14:31:05
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fiz Maria Szydłak 2018-01-05 13:32:27
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fiz Maria Szydłak 2018-01-05 13:32:15
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2017-12-29 11:53:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2017-12-29 10:45:44
OGŁOSZENIE - II przetargu ustnego nieograniczonego na na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Maria Szydłak 2017-12-29 10:24:26
UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w a Maria Szydłak 2017-12-29 10:05:49
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu GRUDNIU 2017 roku Maria Szydłak 2017-12-29 09:44:35
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-12-29 09:43:58
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu GRUDNIU 2017 roku Maria Szydłak 2017-12-29 09:42:40
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-12-29 09:34:57
UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 Maria Szydłak 2017-12-29 08:46:26
UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Maria Szydłak 2017-12-29 08:34:50
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Maria Szydłak 2017-12-29 08:34:22
UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii d Maria Szydłak 2017-12-29 08:32:38
UCHWAŁA NR XXXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027 Maria Szydłak 2017-12-29 08:29:57
UCHWAŁA NR XXXIV/242/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansow Maria Szydłak 2017-12-29 08:26:55
UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Maria Szydłak 2017-12-29 08:23:44
UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Maria Szydłak 2017-12-29 08:22:17
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki Maria Szydłak 2017-12-29 08:19:31
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Maria Szydłak 2017-12-29 08:17:21
UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilit Maria Szydłak 2017-12-29 08:14:02
UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych sz Maria Szydłak 2017-12-29 08:12:07
UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierąt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018 Maria Szydłak 2017-12-29 08:08:54
UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryj Maria Szydłak 2017-12-29 08:05:28
UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii d Maria Szydłak 2017-12-29 07:37:18
UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok Maria Szydłak 2017-12-29 07:35:44
UCHWAŁA NR XXXXIV/242/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finanso Maria Szydłak 2017-12-28 15:31:59
UCHWAŁA NR XXXXIV/241/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Maria Szydłak 2017-12-28 15:31:39
UCHWAŁA NR XXXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Maria Szydłak 2017-12-28 15:31:03
UCHWAŁA NR XXXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki Maria Szydłak 2017-12-28 15:30:45
UCHWAŁA NR XXXXIV/238/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Maria Szydłak 2017-12-28 15:30:31
UCHWAŁA NR XXXXIV/237/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabili Maria Szydłak 2017-12-28 15:30:02
UCHWAŁA NR XXXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierąt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018 Maria Szydłak 2017-12-28 15:29:41
UCHWAŁA NR XXXXIV/236/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych s Maria Szydłak 2017-12-28 15:29:24
UCHWAŁA NR XXXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ry Maria Szydłak 2017-12-28 15:28:42
UCHWAŁA NR XXXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Maria Szydłak 2017-12-28 15:27:59
UCHWAŁA NR XXXXIV/232/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok Maria Szydłak 2017-12-28 15:27:14
UCHWAŁA NR XXXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Maria Szydłak 2017-12-28 15:26:40
UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wsp Maria Szydłak 2017-12-28 15:20:26
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy w Ryjewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji podinspektora ds inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2017-12-28 13:24:39
UCHWAŁA NR XXXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Maria Szydłak 2017-12-28 12:59:24
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok Maria Szydłak 2017-12-28 12:55:21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2017-12-22 11:19:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2017-12-22 11:19:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2017-12-22 11:15:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Agnieszka Tokarska 2017-12-22 11:10:37
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Maria Szydłak 2017-12-15 11:15:00
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Maria Szydłak 2017-12-15 11:12:09
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Maria Szydłak 2017-12-15 11:09:40
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Maria Szydłak 2017-12-15 09:21:55
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Maria Szydłak 2017-12-15 09:20:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł. Maria Szydłak 2017-12-15 09:11:08
zarząd Maria Szydłak 2017-12-15 08:00:35
Zespół Szkół w Ryjewie imienia Mikołaja Kopernika Maria Szydłak 2017-12-14 14:15:05
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-12-14 12:46:46
Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzęd Maria Szydłak 2017-12-12 14:47:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2017-12-08 11:51:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2017-12-07 11:59:42
ZARZĄDZENIE NR 105/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneg Maria Szydłak 2017-12-06 12:44:22
UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Maria Szydłak 2017-12-01 12:54:24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Maria Szydłak 2017-12-01 11:30:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 616305-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. - Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano – Laskowice - Etap I Maria Szydłak 2017-11-29 15:55:08
OGŁOSZENIE - II przetargu ustnego nieograniczonegona na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Maria Szydłak 2017-11-28 14:29:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2017-11-23 14:26:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2017-11-23 14:19:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2017-11-23 14:16:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa budynku szatni piłkarskiej w Ryjewie – stan zerowy zamknięty. Maria Szydłak 2017-11-23 14:11:56
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2017-11-22 12:27:31
Kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Tokarska 2017-11-22 12:26:03
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy Maria Szydłak 2017-11-20 13:50:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup doposażenia dla szkoły – narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki – program wsparc Maria Szydłak 2017-11-10 08:18:59
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu LISTOPADZIE 2017 roku Agnieszka Tokarska 2017-11-09 15:10:20
ZARZĄDZENIE 97/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Maria Szydłak 2017-11-08 09:08:28
ZARZĄDZENIE Nr 96/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 31 pazdziemika 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokosci podstawowej kwoty rocznej dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopad Maria Szydłak 2017-11-08 09:05:13
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-11-07 11:03:17
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-11-07 11:02:06
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2017-10-30 09:56:44
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2017-10-25 10:19:00
Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat Maria Szydłak 2017-10-25 10:17:24
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-10-19 08:42:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Agnieszka Tokarska 2017-10-16 12:29:53
ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Agnieszka Tokarska 2017-10-13 12:59:02
ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 października 2017 roku Agnieszka Tokarska 2017-10-13 12:58:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-10-10 14:43:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-10-10 14:42:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-10-10 14:37:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-10-10 14:32:03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-10-10 14:20:04
ZARZĄDZENIE Nr 88/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i Agnieszka Tokarska 2017-10-10 11:10:30
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Agnieszka Tokarska 2017-10-10 11:03:27
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu PAŹDZIERNIKU 2017 roku Agnieszka Tokarska 2017-10-09 09:36:56
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2017-10-05 13:23:54
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2017-10-05 13:23:40
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2017-10-05 13:21:10
Centralny Rejestr Umów III kwartał Agnieszka Tokarska 2017-10-05 12:51:38
ZARZĄDZENIE Nr 84/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Agnieszka Tokarska 2017-10-05 09:57:14
ZARZĄDZENIE Nr 85/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Agnieszka Tokarska 2017-10-04 08:57:56
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 XXXI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 roku Agnieszka Tokarska 2017-09-29 13:10:11
UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek op Agnieszka Tokarska 2017-09-29 13:01:32
UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:59:32
UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mając Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:57:27
UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:54:10
UCHWAŁA NR XXXI/210/07 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:51:50
UCHWAŁA NR XXXI/216/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201 Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:37:34
UCHWAŁA NR XXXI/215/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia z Gminą Kwidzyn, Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Miejsko-Wiejską P Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:25:04
UCHWAŁA NR XXXI/215/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia z Gminą Kwidzyn, Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Miejsko-Wiejską P Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:22:32
UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek op Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:11:36
UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:03:34
UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto Agnieszka Tokarska 2017-09-29 12:02:07
UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:57:47
UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:53:28
UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mając Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:43:38
UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:37:13
UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:36:09
UCHWAŁA NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:26:01
UCHWAŁA NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie Agnieszka Tokarska 2017-09-29 11:25:15
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umorzenia zaległych należności za czynsz po zmarłym najemcy Agnieszka Tokarska 2017-09-29 10:54:28
Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. księdza Władysława Demskiego w Straszewie od Agnieszka Tokarska 2017-09-29 10:13:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo Agnieszka Tokarska 2017-09-28 12:46:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 2 Maria Szydłak 2017-09-22 11:59:20
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-09-21 14:49:29
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2017-09-18 11:47:47
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2017-09-18 11:44:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup doposażenia dla szkoły – narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki – program wsparc Maria Szydłak 2017-09-07 14:14:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-09-06 15:54:43
ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat Agnieszka Tokarska 2017-08-31 15:20:37
ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat Agnieszka Tokarska 2017-08-31 15:18:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup doposażenia dla szkoły – narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki – program wsparc Agnieszka Tokarska 2017-08-31 13:30:34
ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat Agnieszka Tokarska 2017-08-31 09:33:14
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2017-08-30 14:56:26
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-08-30 14:55:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup doposażenia dla szkoły – narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki – program wsparc Maria Szydłak 2017-08-30 14:22:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Maria Szydłak 2017-08-24 13:49:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-08-22 14:19:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ś Maria Szydłak 2017-08-22 14:18:11
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-08-22 14:12:54
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż położonych w miejscowościach Ryjewo oraz Jarzębina Maria Szydłak 2017-08-21 15:12:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Maria Szydłak 2017-08-11 12:40:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 2 Maria Szydłak 2017-08-08 15:22:20
ZARZĄDZENIE NR 68/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadz Maria Szydłak 2017-08-04 13:28:19
ZARZĄDZENIE NR 65/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie pr Agnieszka Tokarska 2017-08-02 15:43:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 2 Agnieszka Tokarska 2017-07-31 15:22:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 2 Agnieszka Tokarska 2017-07-31 13:52:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04.09.2017 r. do 2 Agnieszka Tokarska 2017-07-31 13:47:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Agnieszka Tokarska 2017-07-28 08:18:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-07-27 14:41:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-07-27 14:39:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr G108 Trzciano - Laskowice - Etap I Agnieszka Tokarska 2017-07-27 12:41:53
Centralny Rejestr Umów Agnieszka Tokarska 2017-07-25 15:12:16
ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach Agnieszka Tokarska 2017-07-25 10:43:15
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2017-07-14 11:23:25
ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminneg Maria Szydłak 2017-07-14 09:33:51
PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE Maria Szydłak 2017-07-14 08:59:52
Centralny Rejestr Umów Maria Szydłak 2017-07-14 08:58:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Maria Szydłak 2017-07-07 12:37:15
UCHWAŁA NR XXIX/205/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Maria Szydłak 2017-07-07 12:20:55
INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-07-05 14:41:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Agnieszka Tokarska 2017-06-30 11:29:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Agnieszka Tokarska 2017-06-30 11:27:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Maria Szydłak 2017-06-29 11:13:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-29 11:07:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Maria Szydłak 2017-06-28 15:45:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Maria Szydłak 2017-06-27 13:29:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo (tj. termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy, budynku Zespołu S Maria Szydłak 2017-06-27 13:26:29
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-06-27 12:00:07
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryje Maria Szydłak 2017-06-26 13:15:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-23 12:48:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-21 09:46:07
ZARZĄDZENIE NR 46/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konliursowej do rozstrzygnięcia lionliursu „Pięlaia Wieś Pomorslca 2017" Maria Szydłak 2017-06-14 12:57:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-13 14:41:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-13 13:13:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-13 12:18:10
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2017-06-13 12:10:01
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2017-06-13 12:07:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-08 12:10:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-07 12:44:56
ZARZĄDZENIENr 41/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3l maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Maria Szydłak 2017-06-06 13:56:37
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0 Maria Szydłak 2017-06-02 10:32:32
ZARZĄDZENIE NR 104/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-02 10:29:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-06-01 12:53:54
ZARZĄDZENIE Nr 38/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wnioseli Kierownika Gminnego Ośrodita Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Maria Szydłak 2017-06-01 10:48:07
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 Maria Szydłak 2017-05-31 14:25:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Maria Szydłak 2017-05-31 11:02:29
ZARZĄDZENIENr 39/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Maria Szydłak 2017-05-30 09:06:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo Maria Szydłak 2017-05-26 12:47:57
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-05-24 15:53:25
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-05-19 12:18:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Maria Szydłak 2017-05-17 15:47:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Maria Szydłak 2017-05-16 15:24:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej Maria Szydłak 2017-05-16 11:49:39
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:38:34
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:19:26
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:18:31
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:17:42
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:16:29
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:15:22
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:14:28
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:13:39
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:12:24
Marek Górecki - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:06:30
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 14:04:34
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 13:52:12
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 13:51:19
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 13:47:39
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maria Szydłak 2017-05-15 13:45:21
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0 Maria Szydłak 2017-05-10 16:26:32
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0 Maria Szydłak 2017-05-10 16:24:38
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0 Maria Szydłak 2017-05-10 16:20:16
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0 Maria Szydłak 2017-05-10 16:13:53
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu Maria Szydłak 2017-05-10 16:06:38
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu Maria Szydłak 2017-05-10 16:02:07
ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sełitora finansów publicznycłi w ramacłi łtonliursu zamłaiictego Nr POWR.02.18.00-IP.0 Maria Szydłak 2017-05-10 15:55:45
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2017-05-10 15:31:52
Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2017-05-08 12:59:58
Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat Maria Szydłak 2017-05-08 12:58:15
Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2017-05-08 12:57:20
Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Maria Szydłak 2017-05-08 12:52:31
Karolina Łęgowska - Inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych Maria Szydłak 2017-05-08 12:49:57
Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2017-05-08 12:45:04
Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2017-05-08 12:42:58
Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2017-05-08 12:41:01
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2017-05-08 12:37:32
Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Szydłak 2017-05-08 12:36:00
Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2017-05-08 12:32:53
Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy od dnia 1 grudnia 2016 r Maria Szydłak 2017-05-08 12:31:46
Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2017-05-08 12:30:38
UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021". Maria Szydłak 2017-04-28 15:00:46
UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021". Maria Szydłak 2017-04-28 15:00:03
2017 Maria Szydłak 2017-04-26 09:41:59
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2017-04-25 09:04:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ś Maria Szydłak 2017-04-21 14:21:15
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-04-20 14:38:53
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w roku 2017 poprzez organizacje imprez Maria Szydłak 2017-04-19 15:20:28
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w roku 2017 poprzez organizacje imprez Maria Szydłak 2017-04-19 15:19:43
OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ Maria Szydłak 2017-04-19 12:20:00
Protokół z otwarcia ofert 14.04.2017 Agnieszka Tokarska 2017-04-14 13:24:28
Magdalena Gabryś - stanowisko ds ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2017-04-13 12:14:52
Organizacje pozarządowe Maria Szydłak 2017-04-12 13:12:55
UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałó Maria Szydłak 2017-04-05 14:41:28
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2017-04-04 10:47:37
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2017-04-04 10:44:27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stan na 3.04.2017r Maria Szydłak 2017-04-03 15:47:35
OBOWIĄZUJĄCY Załącznik nr 4,5,6 do SIWZ STAN NA 03.04.2017 Maria Szydłak 2017-04-03 15:45:36
OBOWIĄZUJĄCY Załącznik nr 1B do SIWZ stan na 03.04.2017 Maria Szydłak 2017-04-03 15:44:59
OBOWIĄZUJĄCY Załącznik nr 1A do SIWZ stan na 03.04.2017 Maria Szydłak 2017-04-03 15:44:21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stan na 3.04.2017r Maria Szydłak 2017-04-03 14:48:06
ZMIANY siwz i załączników STAN NA 03.04.2017 Maria Szydłak 2017-04-03 14:24:42
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2017-03-31 11:16:09
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2017-03-24 11:34:42
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Maria Szydłak 2017-03-24 09:56:41
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-03-22 14:35:31
Agnieszka Tokarska Maria Szydłak 2017-03-21 14:11:11
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2017-03-21 14:07:15
2014 - 2015 Maria Szydłak 2017-03-21 12:10:45
INFORMACJA O PODMIOTACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-03-21 12:06:08
INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-03-21 11:58:15
ZARZĄDZENIE NR 16/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Maria Szydłak 2017-03-21 11:27:29
ZARZĄDZENIE NR 14/16 W ójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Maria Szydłak 2017-03-21 11:27:04
Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał Agnieszka Tokarska 2017-03-17 12:21:32
Rekrutacja oddział Agnieszka Tokarska 2017-03-17 11:58:49
Załącznik nr 1A do SIWZ POPRAWIONY Agnieszka Tokarska 2017-03-16 13:25:34
Pytanie z dnia 13.03.2017 odpowiedzi cz. I Agnieszka Tokarska 2017-03-16 10:46:09
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-07 14:56:48
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-06 14:37:20
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-06 14:27:25
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-06 14:11:51
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-06 14:07:54
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscow Maria Szydłak 2017-03-06 13:50:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2017-03-03 11:33:30
ZARZĄDZENIE NR X/60/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 Maria Szydłak 2017-02-27 11:51:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2017-02-24 14:58:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2017-02-23 15:13:50
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-02-17 15:11:53
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Maria Szydłak 2017-02-16 14:10:27
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2017-02-14 09:58:02
Dorota Jabłońska - stanowisko ds księgowości gospodarki komunalnej Maria Szydłak 2017-02-14 09:55:09
Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2017-02-14 09:48:43
Katarzyna Iwaniec stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy Maria Szydłak 2017-02-14 09:44:24
Maria Konczewska - stanowisko ds organizacyjnych i kancelaryjnych Maria Szydłak 2017-02-14 09:40:35
Katarzyna Iwaniec - stanowisko ds obsługi kasy Maria Szydłak 2017-02-14 08:57:14
stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy Maria Szydłak 2017-02-14 08:55:41
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Maria Szydłak 2017-02-10 14:59:54
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Maria Szydłak 2017-02-09 13:53:47
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Maria Szydłak 2017-02-09 13:46:30
KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG Maria Szydłak 2017-02-09 08:42:18
KOMISJI DO SPRAW BUDŻETU, ROZWOJU GMINY I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Maria Szydłak 2017-02-09 08:41:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gmi Maria Szydłak 2017-01-20 11:02:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gmi Maria Szydłak 2017-01-18 16:01:59
UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobo Maria Szydłak 2017-01-18 08:47:04
UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomięd Maria Szydłak 2017-01-18 08:44:52
UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomięd Maria Szydłak 2017-01-18 08:43:04
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2017-01-13 13:24:18
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2017-01-13 13:24:05
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2017-01-13 13:22:56
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 r. Maria Szydłak 2017-01-13 12:38:45
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2017-01-11 10:06:18
ZARZĄDZENIE NR 4/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia Maria Szydłak 2017-01-10 12:21:05
UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, pod Maria Szydłak 2017-01-09 13:07:46
UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Maria Szydłak 2017-01-09 13:06:58
UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Maria Szydłak 2017-01-09 13:03:35
UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Maria Szydłak 2017-01-09 12:54:02
UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środów transport Maria Szydłak 2017-01-09 12:50:36
UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkas Maria Szydłak 2017-01-09 12:50:09
UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych Maria Szydłak 2017-01-09 12:49:31
UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Maria Szydłak 2017-01-09 12:49:08
UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości Maria Szydłak 2017-01-09 12:48:49
UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maria Szydłak 2017-01-09 12:48:23
UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Maria Szydłak 2017-01-09 12:48:02
UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego Maria Szydłak 2017-01-09 12:47:41
UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek Maria Szydłak 2017-01-09 12:47:06
UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek p Maria Szydłak 2017-01-09 12:46:12
UCHWAŁA Nr XLVII/332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. Maria Szydłak 2017-01-09 12:45:33
2017 Maria Szydłak 2017-01-09 11:14:30
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2017-01-09 11:10:53
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2017-01-09 11:09:13
INFORMACJA O PODMIOTACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-01-09 10:51:28
INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2017-01-09 10:50:56
UCHWAŁA NR XXIII/169/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadaniaz zakresu rehabilitacji Maria Szydłak 2017-01-05 13:49:32
UCHWAŁA NR XXIII/170/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie Maria Szydłak 2017-01-05 13:48:28
UCHWAŁA NR XXIII/168/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 Maria Szydłak 2017-01-05 13:44:31
Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2017 Maria Szydłak 2017-01-05 11:45:11
UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyj Maria Szydłak 2017-01-05 11:41:10
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2017-01-04 13:32:32
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2016-12-28 14:34:49
Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia Maria Szydłak 2016-12-28 13:27:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryj Maria Szydłak 2016-12-28 10:25:28
stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2016-12-28 08:39:02
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-12-27 12:55:28
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2016-12-22 14:15:10
Małgorzata Kubic - Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-12-16 12:04:17
Monika Weisner - stanowisko ds księgowości budżetowej oraz windykacji należności cywilnoprawnych Maria Szydłak 2016-12-15 14:46:46
Monika Weisner - stanowisko ds księgowości budżetowej oraz windykacji należności cywilnoprawnych Maria Szydłak 2016-12-15 14:43:53
Katarzyna Iwaniec - stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy Maria Szydłak 2016-12-15 14:42:46
Regulamin organizacyjny obowiązujący od dnia 9 maja 2016 r. Maria Szydłak 2016-12-15 14:02:00
stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2016-12-15 13:44:12
Karolina Podsiadła - stanowisko ds oświaty Maria Szydłak 2016-12-15 13:16:23
Anna Jaremek - stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy Maria Szydłak 2016-12-15 13:13:21
Monika Weisner - stanowisko ds rozliczeń opłat komunalnych Maria Szydłak 2016-12-15 13:10:31
Anna Rutkowska - stanowisko ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2016-12-15 13:04:19
Marta Podgórska - stanowisko ds rozliczeń i windykacji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Maria Szydłak 2016-12-15 13:02:55
Anna Rutkowska - stanowisko ds księgowości oraz windykacji podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2016-12-15 12:51:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Maria Szydłak 2016-12-14 14:08:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi kasy Maria Szydłak 2016-12-14 13:59:21
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-12-09 08:23:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryj Maria Szydłak 2016-12-06 13:07:31
Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-12-06 12:59:53
Skarbnik Gminy Małgorzata Zdunek Maria Szydłak 2016-12-06 12:58:18
Wojt Gminy Sławomir Słupczyński Maria Szydłak 2016-12-06 12:57:09
Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-12-06 12:56:50
Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2016-12-06 12:56:32
Sekretarz Gminy Małgorzata Kubic Maria Szydłak 2016-12-06 12:55:23
ZARZĄDZENIE NR 97/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Maria Szydłak 2016-12-06 10:51:09
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-12-06 10:03:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi kasy Agnieszka Tokarska 2016-12-06 07:48:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Agnieszka Tokarska 2016-12-06 07:46:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi kasy Agnieszka Tokarska 2016-12-02 10:37:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi Agnieszka Tokarska 2016-12-02 10:35:24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi kasy Agnieszka Tokarska 2016-12-02 10:31:27
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2016-11-30 14:37:12
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2016-11-30 14:34:40
Małgorzata Kubic - Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-11-29 12:26:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryj Maria Szydłak 2016-11-25 10:39:30
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-11-24 14:50:21
Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-24 11:20:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-11-23 14:46:57
UCHWAŁA NR XX/133/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpenia do sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo Straszewo Maria Szydłak 2016-11-21 11:15:29
Charakterystyka Maria Szydłak 2016-11-16 12:02:04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn Maria Szydłak 2016-11-10 14:38:34
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-11-10 13:31:45
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-11-10 13:27:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-11-08 15:07:59
Charakterystyka Maria Szydłak 2016-11-08 11:47:36
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-11-07 13:43:52
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU Maria Szydłak 2016-11-07 11:59:26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłoczonegona osiedlu Łeśnym w Ryjewie Maria Szydłak 2016-11-07 11:58:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 11:58:07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2016-11-07 11:57:41
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU I PRZEKAZANIA UPRAWNIONYM PODMIOTOM ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH, MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z Maria Szydłak 2016-11-07 11:57:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Świadczenie usług w zakresie zbiórki , transportu i przekazywania uprawnionym podmiotom odpadów z koszy ulicznych miejsc publicznych oraz odpaów ko Maria Szydłak 2016-11-07 11:56:28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór odpadów komunalnych z terenu GMINY RYJEWO od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów Maria Szydłak 2016-11-07 11:56:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 11:55:45
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2016-11-07 11:55:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2016-11-07 11:54:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa wodociągu Borowy Młyn Pułkowice" Maria Szydłak 2016-11-07 11:51:59
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Maria Szydłak 2016-11-07 11:51:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych Maria Szydłak 2016-11-07 11:50:54
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 11:40:12
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce Maria Szydłak 2016-11-07 11:39:44
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 11:38:57
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:38:39
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:38:20
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 11:37:57
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Maria Szydłak 2016-11-07 11:37:38
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 11:37:21
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:37:02
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:36:44
Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015 Maria Szydłak 2016-11-07 11:36:17
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 11:35:37
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Maria Szydłak 2016-11-07 11:35:19
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 11:34:47
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:34:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:33:32
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Maria Szydłak 2016-11-07 11:28:53
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 11:28:26
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:27:05
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 11:25:49
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 11:25:26
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:52:33
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce Maria Szydłak 2016-11-07 10:52:10
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:51:51
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:51:30
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Maria Szydłak 2016-11-07 10:51:14
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:50:49
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Maria Szydłak 2016-11-07 10:50:12
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:49:57
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:49:41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:49:22
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY RYJEWO ZA ROK 2014 Maria Szydłak 2016-11-07 10:49:07
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:48:02
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCI E Maria Szydłak 2016-11-07 10:47:47
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:45:45
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:45:14
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Maria Szydłak 2016-11-07 10:44:57
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:44:34
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE Maria Szydłak 2016-11-07 10:44:10
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:43:50
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:43:35
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Maria Szydłak 2016-11-07 10:43:19
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:43:06
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Maria Szydłak 2016-11-07 10:42:51
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:42:28
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:42:14
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Maria Szydłak 2016-11-07 10:41:59
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:41:27
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCI Maria Szydłak 2016-11-07 10:41:11
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:40:54
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:40:37
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Maria Szydłak 2016-11-07 10:39:27
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ryjewo za rok 2013 Maria Szydłak 2016-11-07 10:39:12
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Maria Szydłak 2016-11-07 10:38:55
Rb- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Maria Szydłak 2016-11-07 10:38:35
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Maria Szydłak 2016-11-07 10:37:59
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Maria Szydłak 2016-11-07 10:37:38
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Maria Szydłak 2016-11-07 10:36:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społewcznych projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z Maria Szydłak 2016-11-07 10:22:57
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Maria Szydłak 2016-11-07 10:22:24
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maria Szydłak 2016-11-07 10:21:46
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ryjewo dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 10:20:01
WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dni Maria Szydłak 2016-11-07 10:19:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Maria Szydłak 2016-11-07 10:19:01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice. Maria Szydłak 2016-11-07 10:18:31
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddz Maria Szydłak 2016-11-07 10:18:08
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZÓEW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBILCZNEGOO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W G Maria Szydłak 2016-11-07 10:17:44
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 kwietnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Ryjewo na lata 2 Maria Szydłak 2016-11-07 10:17:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 marca 2016 w sprawie konsultacji społecznych Maria Szydłak 2016-11-07 10:16:29
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantigu Maria Szydłak 2016-11-07 10:15:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych Maria Szydłak 2016-11-07 10:15:22
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Maria Szydłak 2016-11-07 10:14:07
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Maria Szydłak 2016-11-07 10:13:41
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Maria Szydłak 2016-11-07 10:13:14
2016 Maria Szydłak 2016-11-07 10:10:27
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Maria Szydłak 2016-11-07 10:04:40
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 pażdziernika 2015 r. o konsultacjach społecznych Maria Szydłak 2016-11-07 10:02:36
Informacja o złożonej ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego Maria Szydłak 2016-11-07 10:02:08
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 10:01:35
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 Maria Szydłak 2016-11-07 10:01:12
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 10:00:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Maria Szydłak 2016-11-07 10:00:22
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maria Szydłak 2016-11-07 09:59:54
WÓJT GMINY RYJEWO działając zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Maria Szydłak 2016-11-07 09:59:31
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Maria Szydłak 2016-11-07 09:59:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Maria Szydłak 2016-11-07 09:58:43
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku Maria Szydłak 2016-11-07 09:58:23
Ogłoszenie Maria Szydłak 2016-11-07 09:58:02
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonej w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 09:57:32
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonej w miejscowości Trzciano Maria Szydłak 2016-11-07 09:57:02
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Maria Szydłak 2016-11-07 09:56:38
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego Maria Szydłak 2016-11-07 09:56:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maria Szydłak 2016-11-07 09:56:02
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w położonej w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2016-11-07 09:55:39
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia 2014 r. Maria Szydłak 2016-11-07 09:55:03
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Straszewie Maria Szydłak 2016-11-07 09:54:05
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo Maria Szydłak 2016-11-07 09:53:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maria Szydłak 2016-11-07 09:51:54
UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bacicie Maria Szydłak 2016-10-31 14:07:58
UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-31 12:37:54
UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-31 12:35:11
UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-31 12:29:21
rządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Maria Szydłak 2016-10-27 14:44:39
Zasady udostępniania informacji publicznej Maria Szydłak 2016-10-25 11:57:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 15:00:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 15:00:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:56:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:54:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:52:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:48:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:46:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:44:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:42:03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:39:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:37:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:36:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:34:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:32:20
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:16:58
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:16:50
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:15:29
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:14:58
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:12:58
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:12:40
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:11:48
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:10:04
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:09:23
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:08:22
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:07:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:06:48
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:05:08
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:04:31
Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania, ul. Grunwaldzka 42, 82 – 420 Ryjewo. Maria Szydłak 2016-10-24 14:03:18
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-10-24 13:03:13
ZARZĄDZENIE Nr 51/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek lub w celu ponownego wykorzystania Maria Szydłak 2016-10-24 12:52:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społewcznych projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z Maria Szydłak 2016-10-17 09:29:26
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-14 13:49:42
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-14 12:11:06
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-10-13 14:46:45
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-10-13 14:44:33
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2016-10-13 14:01:20
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-10-13 13:47:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pomocy publicznej i VAT Maria Szydłak 2016-10-06 14:12:37
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 11:12:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 11:04:39
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 11:00:21
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:58:40
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:56:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:54:10
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:52:43
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:51:51
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:50:56
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa Maria Szydłak 2016-10-05 10:44:52
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZÓEW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBILCZNEGOO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W G Agnieszka Tokarska 2016-09-30 08:46:39
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-09-26 15:02:28
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2016-09-20 10:36:22
Magdalena Hercer - stanowisko ds ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2016-09-15 14:53:24
UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel Maria Szydłak 2016-09-12 12:55:40
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-09-06 08:13:11
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-09-05 09:38:35
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-09-02 10:08:43
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-09-02 10:07:38
WNIOSEK I PROCEDURA : WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-09-02 10:06:23
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ryjewo dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-08-30 11:57:43
WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dni Maria Szydłak 2016-08-23 14:04:57
ZARZĄDZENIE NR 68/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2016-08-19 11:40:40
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2016-08-12 14:12:06
Monika Sałata - stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego Maria Szydłak 2016-08-10 07:57:24
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2016-08-09 14:03:58
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-08-09 14:01:58
WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dni Maria Szydłak 2016-08-08 14:21:25
WÓJT GMINY RYJEWO ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dni Agnieszka Tokarska 2016-08-03 14:55:03
ZARZĄDZENIE Nr 62/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w Agnieszka Tokarska 2016-08-03 11:46:25
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2016-08-03 11:44:13
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2016-08-03 11:40:02
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Agnieszka Tokarska 2016-08-03 11:36:09
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w try Agnieszka Tokarska 2016-08-02 12:44:50
Ogłoszenie o zamówieniu -Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska. Agnieszka Tokarska 2016-08-02 10:36:21
Ogłoszenie o zamówieniu -Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska. Maria Szydłak 2016-07-27 09:32:15
Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa ulicy Różanej w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2016-07-27 09:26:52
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2016-07-19 12:13:05
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZÓEW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBILCZNEGOO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W G Maria Szydłak 2016-07-19 12:09:08
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-07-13 09:14:12
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-07-08 12:00:11
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-07-08 11:57:09
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY RYJEWO DO 2020 ROKU Maria Szydłak 2016-07-04 12:21:43
Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawieokreślenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Maria Szydłak 2016-07-04 12:04:14
Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Maria Szydłak 2016-07-04 08:57:35
Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Maria Szydłak 2016-07-04 08:52:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ulicy Różanej w miejscowości Ryjewo. Maria Szydłak 2016-06-30 15:01:28
Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-06-24 11:29:47
Protokoły z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-06-24 11:25:45
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-06-24 11:03:56
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-06-23 12:44:51
Wót Gminy Ryjewo ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Straszewie, im. ks. Władysława Demskiego, Straszewo 55, 82-420 Ryjewo, 2. Zespołu Szkół w Ryj Maria Szydłak 2016-06-17 14:44:08
UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Maria Szydłak 2016-06-03 12:47:00
UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Maria Szydłak 2016-06-03 12:46:26
Informacja o pomocy publicznej- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek Maria Szydłak 2016-06-02 12:59:55
Informacja o pomocy publicznej- Wykaz osób prawnych i fizycznych Maria Szydłak 2016-06-02 12:58:54
ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą Szzkoła Podstawowa w Ryjewie i Gminazj Maria Szydłak 2016-06-01 12:08:39
UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-05-31 11:56:32
ZARZĄDZENIE NR 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udzia Maria Szydłak 2016-05-25 14:15:45
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-05-25 13:18:31
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-05-25 13:17:30
Zgromadzenia publiczne Maria Szydłak 2016-05-25 13:12:12
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Maria Szydłak 2016-05-25 13:09:03
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Maria Szydłak 2016-05-25 13:07:09
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Maria Szydłak 2016-05-25 12:58:56
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Maria Szydłak 2016-05-25 12:39:54
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY RYJEWO DO 2020 ROKU Maria Szydłak 2016-05-23 13:08:17
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY RYJEWO DO 2020 ROKU Maria Szydłak 2016-05-23 12:13:06
ZARZĄDZENIE NR 39/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Maria Szydłak 2016-05-23 12:07:54
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-05-23 10:08:46
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015r. Maria Szydłak 2016-05-19 10:29:29
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014r. Maria Szydłak 2016-05-19 10:08:55
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014r. Maria Szydłak 2016-05-19 10:07:02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice oraz do sporządzenia prognozy oddz Maria Szydłak 2016-05-13 11:32:28
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2016-05-13 11:00:01
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-12 11:58:12
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-05-12 11:54:21
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-05-12 11:52:28
Małgorzata Kubic - Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:20:59
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:06:36
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:05:01
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:03:56
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:02:42
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 10:01:18
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:59:27
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:57:51
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:55:17
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:53:16
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:51:58
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:50:27
Marek Górecki - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:49:03
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:47:50
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maria Szydłak 2016-05-05 09:46:18
Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych Maria Szydłak 2016-05-04 15:14:25
Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Maria Szydłak 2016-05-04 15:12:55
Karolina Łęgowska - Inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych Maria Szydłak 2016-05-04 15:11:23
Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2016-05-04 15:09:45
Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2016-05-04 15:08:23
Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2016-05-04 15:06:52
Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szydłak 2016-05-04 15:05:29
Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maria Szydłak 2016-05-04 15:04:12
Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2016-05-04 15:01:35
Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2016-05-04 14:55:43
2015 Maria Szydłak 2016-05-04 14:52:55
2010 - 2014 Maria Szydłak 2016-05-04 14:51:47
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-05-04 14:44:11
UCHWAŁA NR XVI/104/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie uchylenia w całości uchwały NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporz Maria Szydłak 2016-04-29 12:31:17
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2016-04-29 11:31:16
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2016-04-29 11:29:42
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-04-29 11:26:29
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-04-29 11:23:54
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-04-27 10:47:27
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2016-04-27 10:44:27
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-04-15 13:17:30
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-04-15 13:16:50
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-04-14 14:52:02
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-04-14 14:45:55
ZARZĄDZENIE NR 31/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Maria Szydłak 2016-04-12 12:48:11
ZARZĄDZENIE NR 31/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Maria Szydłak 2016-04-12 12:28:07
ZARZĄDZENIE NR 29/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Maria Szydłak 2016-04-06 08:41:44
ZARZĄDZENIE NR 28/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Maria Szydłak 2016-04-06 08:39:12
ZARZĄDZENIE NR 25/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego O Maria Szydłak 2016-04-06 08:34:19
Anna Jaremek - stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy - zastępstwo na czas nieobecności pracownika Karolina Gorczyca Maria Szydłak 2016-04-04 08:34:03
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-04-04 08:07:19
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-04-01 15:13:06
UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pos Maria Szydłak 2016-04-01 14:38:10
UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Maria Szydłak 2016-04-01 13:48:03
Milena Gabryś- stanowisko ds ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2016-03-30 12:00:01
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2016-03-24 13:25:04
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantigu Maria Szydłak 2016-03-23 13:20:41
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2016-03-23 10:00:10
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Maria Szydłak 2016-03-23 09:58:36
ZARZĄDZENIE NR 22/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Maria Szydłak 2016-03-22 09:30:50
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2016 roku Maria Szydłak 2016-03-21 10:17:30
Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2016-03-18 13:42:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ub Maria Szydłak 2016-03-18 13:35:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ub Maria Szydłak 2016-03-08 14:55:00
ZARZĄDZENIE NR 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu adamowi Mączyńskiemu do prowa Maria Szydłak 2016-03-04 14:20:09
ZARZĄDZENIE NR 13/16 Wójta gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Maria Szydłak 2016-03-04 14:10:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ub Maria Szydłak 2016-03-03 12:09:53
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-03-02 14:37:06
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-03-02 14:34:32
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-03-02 14:30:12
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-03-02 14:25:05
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2016-02-24 14:07:59
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-02-24 14:00:04
. UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla któryc Maria Szydłak 2016-02-19 14:03:58
UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których o Maria Szydłak 2016-02-19 13:40:43
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-02-10 12:34:49
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-02-10 12:30:15
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-02-10 12:26:04
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Maria Szydłak 2016-02-08 12:23:49
INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ SPOSÓB WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA Maria Szydłak 2016-02-08 12:18:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych Maria Szydłak 2016-02-05 08:24:40
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych Maria Szydłak 2016-02-04 14:37:38
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych Maria Szydłak 2016-02-04 14:34:30
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2016-01-29 14:51:43
Wystąpienie pokontrolne Wojewodyu Pomorskiego Maria Szydłak 2016-01-28 11:44:34
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego Maria Szydłak 2016-01-28 11:43:35
Wystąpienie pokontrolne Wojewodyu Pomorskiego Maria Szydłak 2016-01-28 11:33:00
Protokół kontroli Maria Szydłak 2016-01-28 10:51:55
Wystąpienie pokontrolne Wojewodyu Pomorskiego Maria Szydłak 2016-01-27 14:37:44
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Maria Szydłak 2016-01-27 11:10:39
Kontrole RIO - 2008 Maria Szydłak 2016-01-27 09:43:45
Kontrole Maria Szydłak 2016-01-27 09:41:56
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-01-21 14:52:29
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-01-21 14:48:36
ZARZĄDZENIE NR 3/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Maria Szydłak 2016-01-19 09:57:57
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Maria Szydłak 2016-01-14 14:39:54
ZARZĄDZENIE NR 2/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 20 Maria Szydłak 2016-01-13 13:23:08
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-01-13 13:21:41
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-01-13 13:20:27
2014-2015 Maria Szydłak 2016-01-12 11:16:51
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2016-01-12 11:14:29
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2016-01-12 11:13:20
Maria Konczewska - stanowisko ds organizacyjnych i kancelaryjnych Maria Szydłak 2015-12-31 13:10:20
Anna Jaremek - stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy - zastępstwo na czas nieobecności pracownika Karolina Gorczyca Maria Szydłak 2015-12-31 13:09:51
Karolina Podsiadła - stanowisko ds oświaty Maria Szydłak 2015-12-31 12:47:27
Anna Jaremek - stanowisko ds obsługi sekretariatu i promocji gminy - zastępstwo na czas nieobecności pracownika Karolina Gorczyca Maria Szydłak 2015-12-31 12:46:52
Karolina Podsiadła - stanowisko ds oświaty Maria Szydłak 2015-12-31 12:45:14
Karolina Gorczyca - stanowisko ds obsługi kasy Maria Szydłak 2015-12-31 12:44:42
Karolina Podsiadła - stanowisko ds obsługi sekretariatu i obrony cywilnej Maria Szydłak 2015-12-31 12:39:40
Anna Jaremek - stanowisko ds oświaty i promocji gminy Maria Szydłak 2015-12-31 12:36:46
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Maria Szydłak 2015-12-31 11:39:00
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-12-30 14:14:23
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2015-12-30 14:04:37
UCHWAŁA NR XIII/74/15 |Rady |Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - Maria Szydłak 2015-12-30 12:30:46
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Karolina Podsiadła 2015-12-28 13:16:53
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Karolina Podsiadła 2015-12-28 13:15:40
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. Karolina Podsiadła 2015-12-28 13:14:06
UCHWAŁA NR XII/72/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawiezmiany Uchwały Nr III/17?14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Maria Szydłak 2015-12-22 11:06:28
Protokoły z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-12-21 12:35:54
Formularz e) POSTANOWIENIA Maria Szydłak 2015-12-21 12:20:25
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Maria Szydłak 2015-12-21 11:55:41
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-12-21 11:53:45
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-12-21 11:52:20
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-12-21 11:49:56
Protokoły z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-12-21 11:45:52
Formularz i) RAPORTY Maria Szydłak 2015-12-15 11:18:38
Formularz d) DECYZJE Maria Szydłak 2015-12-15 11:16:21
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2015-12-15 11:09:17
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-12-15 11:05:14
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-11-23 14:02:21
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-11-23 13:58:58
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-11-23 13:53:06
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-11-20 12:57:05
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2015-11-10 11:44:47
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-11-06 14:25:10
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-11-06 14:23:45
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-11-05 14:05:02
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-11-05 14:02:07
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-11-05 13:58:35
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-11-05 13:48:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-11-04 14:04:00
UCHWAŁA NR XI/64/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi Maria Szydłak 2015-11-03 09:06:59
UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty skarbowej Maria Szydłak 2015-11-03 09:04:39
UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty skarbowej. Maria Szydłak 2015-11-03 08:39:01
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-10-23 11:20:37
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-10-20 15:13:09
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2015-10-19 14:48:47
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-10-19 14:36:12
HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu październiku 2015 r. Maria Szydłak 2015-10-15 12:31:58
UCHWAŁA NR X/56/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu Maria Szydłak 2015-10-08 15:25:59
zAWIADOMIENIE W SPRAWIE LOSOWANIA KANDYDATÓWNA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Karolina Podsiadła 2015-10-02 15:18:04
ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczegółności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej ob Karolina Podsiadła 2015-10-02 14:17:58
ZARZĄDZENIE NR 77/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzczypo Karolina Podsiadła 2015-10-02 14:16:33
ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczegółności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej ob Karolina Podsiadła 2015-10-02 14:15:21
ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczegółności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej ob Karolina Podsiadła 2015-10-02 14:13:31
ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczegółności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej ob Karolina Podsiadła 2015-10-02 14:09:09
Sołectwo Jałowiec Karolina Podsiadła 2015-10-02 13:56:14
Kadencja 2014 - 2018 Karolina Podsiadła 2015-10-02 08:05:22
ZARZĄDZENIE Nr 74/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Karolina Podsiadła 2015-10-01 11:07:29
Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo Karolina Podsiadła 2015-10-01 08:13:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-09-23 11:42:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-09-21 13:09:55
Informacja o złożonej ofercie organizacji pozarządowej na reakizację zadania publicznego Maria Szydłak 2015-09-15 13:20:06
Formularz i) RAPORTY Maria Szydłak 2015-09-15 10:47:26
Formularz i) RAPORTY Maria Szydłak 2015-09-15 10:45:49
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-09-11 11:13:19
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-09-10 10:05:25
UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawi Maria Szydłak 2015-09-09 15:08:05
UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Pol Maria Szydłak 2015-09-09 14:49:51
Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-09-08 14:09:30
Kadencja 2014 - 2018 Karolina Podsiadła 2015-08-31 08:59:18
ZARZĄDZENIE NR 63/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsłudgi informatycznej obw Maria Szydłak 2015-08-17 12:14:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Karolina Podsiadła 2015-08-13 08:01:52
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: ,,Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłoczonego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie" Karolina Podsiadła 2015-08-12 13:33:17
ZARZĄDZENIE NR 60/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. Maria Szydłak 2015-08-11 09:50:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Maria Szydłak 2015-08-04 14:34:55
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-07-31 12:58:02
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-07-30 11:45:36
Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Maria Szydłak 2015-07-30 11:43:38
Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Maria Szydłak 2015-07-28 14:44:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-07-28 14:02:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2015-07-24 15:00:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Maria Szydłak 2015-07-24 14:59:12
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2015-07-24 14:56:55
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Maria Szydłak 2015-07-24 14:43:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-07-24 14:41:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie. Maria Szydłak 2015-07-24 14:39:03
PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO PRZEZ WESOŁE MIASTECZKO, CYRK, IMPREZY ROZRYWKOWE* Maria Szydłak 2015-07-22 12:58:09
ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w Karolina Podsiadła 2015-07-17 12:52:04
ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w Karolina Podsiadła 2015-07-13 14:42:04
ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w Karolina Podsiadła 2015-07-13 14:26:09
ARZĄDZENIE NR 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy Karolina Podsiadła 2015-07-10 13:19:26
Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych Karolina Podsiadła 2015-07-09 12:56:39
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Karolina Podsiadła 2015-07-07 11:14:54
UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego Maria Szydłak 2015-07-03 12:25:04
UCHWAŁA NR VIII/5015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do pra Maria Szydłak 2015-07-03 10:46:37
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo Maria Szydłak 2015-06-29 11:46:11
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-06-24 15:01:37
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 Karolina Podsiadła 2015-06-16 15:17:18
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2015-06-16 14:07:54
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2015-06-16 14:05:39
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-06-12 13:12:01
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-06-12 13:10:51
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2015-06-09 15:15:47
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2015-06-09 15:14:01
INFORMACJA O PODMIOTACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-06-09 15:10:18
INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO Maria Szydłak 2015-06-09 15:08:04
UCHWAŁA NR 45/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych zaplanownych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2015 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Str Maria Szydłak 2015-06-01 12:42:35
UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości p Maria Szydłak 2015-06-01 12:33:44
UCHWAŁA Nr VII/42/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-06-01 12:33:18
UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 Maria Szydłak 2015-06-01 12:32:59
UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 Maria Szydłak 2015-06-01 12:28:01
UCHWAŁA Nr VII/42/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-06-01 12:27:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. Maria Szydłak 2015-06-01 09:26:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła Maria Szydłak 2015-06-01 09:23:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. Maria Szydłak 2015-06-01 09:03:54
INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH 2011 - 2014, Maria Szydłak 2015-05-29 15:06:31
INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2011 Maria Szydłak 2015-05-29 15:05:27
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-05-29 12:08:41
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-05-29 12:07:42
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-05-27 10:10:51
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-05-27 10:09:31
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-05-27 10:08:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo oraz przebudowę i m Maria Szydłak 2015-05-22 10:32:30
ZARZĄDZENIE nr 38/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 Maria Szydłak 2015-05-21 08:55:01
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-05-21 08:53:17
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2015-05-11 14:16:54
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 Maria Szydłak 2015-05-11 14:15:29
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-05-07 15:13:52
ZARZĄDZENIE NR 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadz Maria Szydłak 2015-05-07 15:04:31
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-05-07 14:09:50
Barbara Wolak - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-07 10:43:04
Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 grudnia 2014 roku Maria Szydłak 2015-05-06 15:12:30
Protokół Nr 1/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 grudnia 2014 roku Maria Szydłak 2015-05-06 15:11:52
Protokół Nr 1/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 grudnia 2014 roku Maria Szydłak 2015-05-06 15:02:41
Protokół Nr 1/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 grudnia 2014 roku Maria Szydłak 2015-05-06 15:00:39
Protokół Nr 1/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 grudnia 2014 roku Maria Szydłak 2015-05-06 14:59:27
Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:37:37
Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:33:15
Roman Szaflik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:31:51
Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:30:12
Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:28:16
Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:26:39
Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:23:04
Artur Orłowski - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:18:24
Radosław Martyka - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:14:49
Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:12:15
Piotr Kurach - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:09:37
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:07:53
Marek Górecki - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:06:18
Marek Górecki - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:04:01
Bogdan Barcik - członek Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 10:02:08
Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2015-05-06 09:56:08
INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI Maria Szydłak 2015-04-29 13:44:00
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-04-24 11:32:15
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-04-24 11:30:37
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-04-24 11:27:18
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-04-24 11:26:04
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-04-24 11:21:35
HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu kwietniu 2015 roku Maria Szydłak 2015-04-20 14:11:53
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w wyboracli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Maria Szydłak 2015-04-17 09:16:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo oraz przebudowę i m Maria Szydłak 2015-04-14 13:49:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo oraz przebudowę i m Maria Szydłak 2015-04-08 15:14:54
WÓJT GMINY RYJEWO działając zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Maria Szydłak 2015-04-02 14:41:56
ZARZĄDZENIE NR 20/15 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowa Maria Szydłak 2015-04-02 10:52:28
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Maria Szydłak 2015-04-02 09:00:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ogólnodostepnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-03-31 14:37:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-03-31 14:32:32
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-03-31 13:28:09
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-03-31 13:13:13
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-03-25 11:40:24
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-03-25 11:36:47
WÓJT GMINY RYJEWO działając zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Maria Szydłak 2015-03-20 13:51:02
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-03-19 13:19:25
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-03-19 13:17:51
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-03-18 10:53:20
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-03-18 10:50:02
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-03-16 14:34:04
Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 18/15 z dnia 10 marca 2015 r. Anna Jaremek 2015-03-13 13:29:17
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 IV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku. Maria Szydłak 2015-03-12 13:34:45
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-03-05 12:02:18
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-03-05 11:56:59
UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej L Maria Szydłak 2015-03-02 10:16:11
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Maria Szydłak 2015-02-27 14:32:31
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Maria Szydłak 2015-02-27 14:31:48
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-02-26 12:50:40
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-02-26 12:48:40
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-02-26 12:44:02
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-02-26 12:43:04
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-02-26 12:41:32
I nformacja Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Maria Szydłak 2015-02-26 11:43:34
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-02-24 12:18:59
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-02-24 12:17:42
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-02-20 15:31:25
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-02-20 15:29:41
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-02-19 11:44:37
Sołectwo Trzciano Maria Szydłak 2015-02-06 10:40:43
Sołectwo Trzciano Maria Szydłak 2015-02-06 10:06:36
Sołectwo Barcice Maria Szydłak 2015-02-06 10:01:27
Sołectwo Jarzębina - Sołtys Jacek Krzymowski Maria Szydłak 2015-02-06 09:35:08
Sołectwo Borowy Młyn Maria Szydłak 2015-02-06 09:29:52
Sołectwo Barcice Maria Szydłak 2015-02-06 09:26:45
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2015-02-06 08:15:40
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2015-01-28 13:21:32
UCHWAŁA NR III/19/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień gla Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-01-28 12:37:21
Anna Magdalenna Biskupska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:10:54
Justyna Pytlarczyk Pełni obowiązki Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:10:28
Ewa Czerkies Gargula Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:10:03
Roman Zbróg Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:09:19
Adam Mączyński Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:08:45
Małgorzata Sejka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:08:11
Andrzej Jerzy Zwolak Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:07:50
Krystyna Łapacz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:07:14
Roman Król Kierownik Zakładu Budżetowego Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-28 12:06:48
Danuta Powierża Specjalista ds. podatków i opłat Maria Szydłak 2015-01-28 12:06:16
Halina Witkowska Inspektor ds podatkówi opłat lokalnych Maria Szydłak 2015-01-28 12:05:35
Karolina Łęgowska Inspektor ds budownictwa Maria Szydłak 2015-01-28 12:03:18
Jerzy Gajos Inspektor ds ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa Maria Szydłak 2015-01-28 12:01:22
Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2015-01-28 12:00:40
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2015-01-28 12:00:10
Sławomir Słupczyński Zastępca Wójta Maria Szydłak 2015-01-28 11:59:41
Józef Gutowski Wójt Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2015-01-28 11:58:56
2014-2015 Maria Szydłak 2015-01-27 14:10:43
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-01-22 12:43:29
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-01-22 12:40:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ogólnodostepnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-22 08:50:28
Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku Maria Szydłak 2015-01-21 12:33:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ogólnodostepnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-20 09:53:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-20 09:47:51
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony dot. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór zagospodaro Maria Szydłak 2015-01-20 09:42:41
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydrowego we wsi Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2015-01-20 09:41:13
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energi pochodzącej ze źródeł odnawialnych Maria Szydłak 2015-01-20 09:40:54
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Maria Szydłak 2015-01-20 09:40:35
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z chodnikiem. Maria Szydłak 2015-01-20 09:40:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zbudową oświetlenia wykorzystującego energię pochodząca z źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z Maria Szydłak 2015-01-20 09:39:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU I PRZEKAZANIA UPRAWNIONYM PODMIOTOM ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH, MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z JEDNOSTEK Maria Szydłak 2015-01-20 09:39:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ogólnodostepnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie Maria Szydłak 2015-01-20 09:36:50
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2015-01-16 15:06:55
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2015-01-16 15:05:51
2014 Maria Szydłak 2015-01-16 14:59:31
2014 Maria Szydłak 2015-01-16 14:58:56
Aleksander Grochowski - Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Maria Szydłak 2015-01-13 11:27:26
Zastępca Wójta - Dorota Cipkowska Maria Szydłak 2015-01-13 11:03:09
Dorota Cipkowska-Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2015-01-13 10:59:34
Dorota Cipkowska-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2015-01-13 10:50:53
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W RYJEWIE Maria Szydłak 2015-01-13 10:11:02
ROK 2015 Maria Szydłak 2015-01-09 08:57:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU I PRZEKAZANIA UPRAWNIONYM PODMIOTOM ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH, MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z JEDNOSTEK Maria Szydłak 2015-01-09 08:51:18
Jerzy Gajos - stanowisko ds. rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej Maria Szydłak 2014-12-29 13:40:52
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2014-12-19 10:25:28
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-18 13:55:22
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-12-18 13:54:03
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-18 11:27:48
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-12-18 11:25:52
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-16 14:44:29
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-12-16 14:31:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU I PRZEKAZANIA UPRAWNIONYM PODMIOTOM ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH, MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z JEDNOSTEK Maria Szydłak 2014-12-16 14:29:40
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-12 13:59:28
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-12-12 13:58:46
ZARZĄDZENIE NR 99/100 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Szydłak 2014-12-11 12:51:16
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-10 14:16:48
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-12-10 14:15:52
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-12-10 14:13:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony dot. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór zagospodaro Maria Szydłak 2014-12-10 14:03:26
UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność G Maria Szydłak 2014-12-08 13:42:01
Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Maria Szydłak 2014-12-04 10:20:33
Monika Weisner - stanowisko ds rozliczeń opłat komunalnych Maria Szydłak 2014-12-04 10:14:39
Dorota Jabłońska - stanowisko ds księgowości gospodarki komunalnej Maria Szydłak 2014-12-04 10:14:04
Karolina Podsiadła - stanowisko ds obsługi sekretariatu i obrony cywilnej Maria Szydłak 2014-12-04 10:13:26
Maria Konczewska - stanowisko ds organizacyjnych i kancelaryjnych Maria Szydłak 2014-12-04 10:12:54
Sławomir Słupczyński - Zastępca Wójta Maria Szydłak 2014-12-03 14:32:08
Józef Gutowski - Wójt Gminy do dnia 1 grudnia 2014 r. Maria Szydłak 2014-12-03 14:31:35
Józef Gutowski - Wójt Gminy Maria Szydłak 2014-12-03 14:27:01
Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu Maria Szydłak 2014-12-03 14:05:30
Informacje o długu publicznym Maria Szydłak 2014-12-03 14:04:31
Informacje o pomocy publicznej Maria Szydłak 2014-12-03 14:03:56
Sprawozdania Maria Szydłak 2014-12-03 14:03:27
Majątek gminy Maria Szydłak 2014-12-03 14:02:55
Podatki i opłaty Maria Szydłak 2014-12-03 14:02:13
Budżet Maria Szydłak 2014-12-03 14:01:43
Ogłoszenia, konkursy Maria Szydłak 2014-12-03 14:01:06
Ogłoszenia o wyniku postępowania Maria Szydłak 2014-12-03 14:00:11
Przetargi Maria Szydłak 2014-12-03 13:59:36
Referendum Maria Szydłak 2014-12-03 13:58:55
Samorządowe Maria Szydłak 2014-12-03 13:57:46
do Parlamentu Europejskiego Maria Szydłak 2014-12-03 13:56:43
do Sejmu i Senatu Maria Szydłak 2014-12-03 13:56:13
Prezydenckie Maria Szydłak 2014-12-03 13:55:46
Plany, Programy , Strategie Maria Szydłak 2014-12-03 13:55:15
Prawo miejscowe Maria Szydłak 2014-12-03 13:35:40
Skład osobowy Rady Maria Szydłak 2014-12-03 13:33:29
Kontrole Maria Szydłak 2014-12-03 13:32:49
Kontrole Maria Szydłak 2014-12-03 13:31:16
Kontrole Maria Szydłak 2014-12-03 13:29:58
Nabór na stanowiska pracy Maria Szydłak 2014-12-03 13:23:22
Oświadczenia majątkowe Maria Szydłak 2014-12-03 13:22:44
Rejestry, ewidencje i archiwa Maria Szydłak 2014-12-03 13:22:10
Struktura organizacyjna po 1.02.2013 Maria Szydłak 2014-12-03 13:21:39
Regulamin organizacyjny Maria Szydłak 2014-12-03 13:20:47
Załatwianie spraw Maria Szydłak 2014-12-03 13:18:15
Zarządzenia Wójta Maria Szydłak 2014-12-03 13:17:07
Uchwały Rady Maria Szydłak 2014-12-03 13:16:36
Statut Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-12-03 13:16:00
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2014-12-03 13:07:11
Kierownictwo Maria Szydłak 2014-12-03 12:55:29
Rejestry Instytucji Kultury Maria Szydłak 2014-12-03 12:55:06
Jednostki organizacyjne Maria Szydłak 2014-12-03 12:54:43
Zasady udostępniania informacji publicznej Maria Szydłak 2014-12-03 12:54:22
Informacje nieudostępnione w BIP Maria Szydłak 2014-12-03 12:53:53
Charakterystyka Maria Szydłak 2014-12-03 12:53:30
Sołectwa Maria Szydłak 2014-12-03 12:53:05
Protokoły z sesji Maria Szydłak 2014-12-03 12:52:13
Sesje Maria Szydłak 2014-12-03 12:51:48
Protokoły z komisji Maria Szydłak 2014-12-03 12:51:21
Terminarz posiedzeń komisji Maria Szydłak 2014-12-03 12:50:47
Oświadczenia majątkowe Maria Szydłak 2014-12-03 12:02:31
Komisje Rady Maria Szydłak 2014-12-03 12:00:30
Kadencja 2014 - 2018 Maria Szydłak 2014-12-03 11:41:53
Wojt Gminy Sławomir Słupczyński od dnia 1 grudnia 2014 Maria Szydłak 2014-12-02 12:21:32
Wojt Gminy Józef Gutowski- do dnia 1 grudnia 2014 Maria Szydłak 2014-12-02 12:11:36
Zastępca Wójta Sławomir Słupczyński Maria Szydłak 2014-12-02 09:36:40
Wojt Gminy Józef Gutowski Maria Szydłak 2014-12-02 09:16:02
Kontrole Maria Szydłak 2014-12-02 09:04:17
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-11-27 14:10:42
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-11-27 14:09:32
Protokół Nr XLI z sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia Anna Jaremek 2014-11-20 14:53:57
Protokół Nr XLI Anna Jaremek 2014-11-20 14:51:47
Protokół Nr XLI Anna Jaremek 2014-11-20 14:48:20
Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Jaremek 2014-11-20 14:41:29
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Anna Jaremek 2014-11-20 14:39:41
Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Jaremek 2014-11-20 14:39:00
ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 listopada 2014 e. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 Maria Szydłak 2014-11-19 14:20:48
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-11-14 13:05:13
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-11-14 13:04:05
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-11-05 14:10:44
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-11-05 14:08:56
Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2014-11-04 15:02:18
Józef Gutowski Wójt Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-11-04 15:00:18
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-11-04 14:54:25
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-11-04 14:53:20
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizynej Maria Szydłak 2014-10-31 14:56:58
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 14:54:23
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 14:52:39
Jerzy Luty - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 14:51:48
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 14:50:12
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 14:48:15
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizynej Maria Szydłak 2014-10-31 14:34:24
Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-10-31 14:00:17
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2014-10-31 13:58:20
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 13:53:42
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 13:51:28
Jerzy Luty - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-31 13:48:51
Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów wyborczych do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 16 listo Maria Szydłak 2014-10-31 10:49:48
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-30 15:20:31
Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej Anna Jaremek 2014-10-29 11:27:49
Uchwała Nr 4/14 Anna Jaremek 2014-10-29 11:27:04
Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w sprawie Maria Szydłak 2014-10-23 15:01:39
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-10-20 14:07:20
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-10-20 14:06:04
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-10-16 14:14:40
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-10-16 14:11:51
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-10-16 14:10:46
SOŁECTWO WATKOWICE Maria Szydłak 2014-10-15 14:37:05
SOŁECTWO TRZCIANO Maria Szydłak 2014-10-15 14:36:37
SOŁECTWO STRASZEWO Maria Szydłak 2014-10-15 14:36:22
SOŁECTWO RYJEWO Maria Szydłak 2014-10-15 14:31:07
SOŁECTWO RUDNIKI Maria Szydłak 2014-10-15 14:30:44
SOŁECTWO PUŁKOWICE Maria Szydłak 2014-10-15 14:29:53
SOŁECTWO MĄTOWSKIE PASTWISKA Maria Szydłak 2014-10-15 14:29:25
SOŁECTWO JARZĘBINA Maria Szydłak 2014-10-15 14:28:16
SOŁECTWO JAŁOWIEC Maria Szydłak 2014-10-15 14:27:56
SOŁECTWO BOROWY MŁYN Maria Szydłak 2014-10-15 14:27:07
SOŁECTWO BARCICE Maria Szydłak 2014-10-15 14:26:30
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-10-15 14:23:26
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-10-15 14:11:59
Sesje Maria Szydłak 2014-10-13 14:03:22
OGŁOSZENIE - zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w Zaułku Benowo. Maria Szydłak 2014-10-13 13:54:52
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą dnia 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunw Maria Szydłak 2014-10-13 13:54:35
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:54:16
O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 maja 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldz Maria Szydłak 2014-10-13 13:53:24
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 13:53:00
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 marca 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwal Maria Szydłak 2014-10-13 13:52:37
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się 18 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:52:18
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:52:02
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 19 listopada 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:51:41
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 22 października 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:51:21
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 22 października 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:49:21
OGŁOSZENIE - zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Ryjewo w dniu 2 października 2013 roku(środa) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:47:35
OGŁOSZENIE - zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 6 września 2013 roku (piątek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:47:16
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXVII sesji Rady Gminy Ryjewo w dniu 26 czerwca 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:47:01
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 8 maja 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:46:47
OGŁOSZENIE -zapraszam na posiedzenie XXV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2013 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:46:29
Ogłoszenie zapraszam na posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 8 marca 2013 roku (piątek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:46:10
O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w R Maria Szydłak 2014-10-13 13:45:52
O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na posiedzenie XXII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:45:37
O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na obrady XXI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 października 2012 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:45:16
O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na obrady XX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 września 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:44:59
O G Ł O S Z E N I E -Uprzejmie zapraszam na obrady XIX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:44:36
O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:44:15
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XVII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 28 maja 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:43:45
O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury Maria Szydłak 2014-10-13 13:42:44
O G Ł O S Z E N I E - obrady XV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 28 marca 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:42:26
O G Ł O S Z E N I E -obrady XIV sesji Rady Gminy Ryjewo dniu 29 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:42:05
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:41:44
OGŁOSZENIE Maria Szydłak 2014-10-13 13:41:11
OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam na obrady XI sesji Rady Gminy Ryjewo w dniu 26 października 2011 roku (środa) o godzinie 15 oo w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Maria Szydłak 2014-10-13 13:40:51
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:40:27
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:40:04
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:39:36
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:39:07
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:38:42
O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 23 marca 2011 roku (środa) o godzinie 15oo w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:38:07
OGŁOSZENIE Maria Szydłak 2014-10-13 13:37:42
O G Ł O S Z E N I E Maria Szydłak 2014-10-13 13:37:17
OGŁOSZENIE Maria Szydłak 2014-10-13 13:36:46
OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam na obrady I sesji Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 30 listopada ( wtorek) o godz. 14 00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-13 13:35:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizynej Maria Szydłak 2014-10-13 13:33:27
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2014-10-13 13:32:54
Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych Maria Szydłak 2014-10-13 13:31:32
Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-10-13 13:30:50
HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Ryjewo w miesiącu wrześniu 2014 r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:27:43
HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy Ryjewo w m-cu sierpniu 2014 r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:27:18
HARMONOGRAM -pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2014 roku Maria Szydłak 2014-10-13 13:26:59
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY RYJEWO W MIESIĄCU LUTYM 2014 ROKU Maria Szydłak 2014-10-13 13:26:38
HARMONOGRAM posiedzń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu październiku 2013 r Maria Szydłak 2014-10-13 13:26:00
HARMONOGRAM - posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u czerwcu 2013r Maria Szydłak 2014-10-13 13:25:44
HARMONOGRAM - posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2013r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:25:26
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2013r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:25:07
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u lutym 2013r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:24:41
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u grudniu 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:24:27
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u listopadzie 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:24:08
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u październiku 2012r Maria Szydłak 2014-10-13 13:23:49
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u sierpniu 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:23:31
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u czerwcu 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:23:12
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:22:48
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u kwietniu 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:22:31
Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2012r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:22:11
.HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w mc-u styczniu 2012 r Maria Szydłak 2014-10-13 13:21:46
HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u listopadzie 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:21:23
HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u październiku 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:21:03
Harmonogram posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u wrześniu 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:20:40
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w mc-u czerwcu 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:19:32
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:18:39
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u kwietniu 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:18:14
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:17:39
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u lutym 2011r. Maria Szydłak 2014-10-13 13:17:08
HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu grudniu 2010 roku . Maria Szydłak 2014-10-13 13:16:32
Jerzy Luty - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:56:13
Barbara Wolak - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:54:39
Alfred Szwed - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:50:57
Roman Szaflik- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:50:43
Zbigniew Reducha - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:50:11
Jerzy Paradowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:49:43
Artur Orłowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:48:02
Marianna Mastelarz - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:47:14
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:46:37
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:46:09
Marek Górecki - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:45:48
Bogdan Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:45:27
Andrzej Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:45:04
Piotr Bajerowski- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:44:27
Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:41:36
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:40:53
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2014-10-13 12:38:06
Komisja Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Maria Szydłak 2014-10-13 12:37:40
Komisja do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego Maria Szydłak 2014-10-13 12:37:16
Komisja Rewizyjna Maria Szydłak 2014-10-13 12:35:39
Jerzy Luty - od dnia ślubowania tj. 29 luty 2012 r. Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:27:11
Jan Koczara Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:26:59
Piotr Bajerowski Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:26:42
Artur Orłowski Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:26:27
Jerzy Paradowski Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:26:15
Marianna Mastalerz Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:25:59
Roman Szaflik Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:25:24
Barbara Wolak Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:25:10
Alfred Szwed - zrzeczenie mandatu 31 października 2011 r. Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:24:56
Zbigniew Reducha Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:24:40
Bernadeta Łukaszewska Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:24:07
Marek Górecki Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:23:33
Bogdan Barcik Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:22:47
Andrzej Barcik Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:22:33
Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:21:47
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-10-13 12:21:06
Formularz f) POLITYKI, PLANY LUB PROGRAMY Maria Szydłak 2014-10-09 13:48:43
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony dot. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór zagospodaro Maria Szydłak 2014-10-07 13:56:41
UCHWAŁA Nr XXXIX/247/14 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis Maria Szydłak 2014-10-07 13:49:39
UCHWAŁA NR XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia sta Maria Szydłak 2014-10-07 13:28:55
UCHWAŁA NR XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia sta Maria Szydłak 2014-10-06 14:00:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2014-10-03 12:19:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2014-10-03 12:05:56
Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-10-01 15:02:13
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Maria Szydłak 2014-10-01 15:00:30
Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania koordynatora Anna Jaremek 2014-09-30 13:15:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2014-09-29 13:21:46
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydrowego we wsi Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2014-09-29 12:58:31
Jerzy Luty - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:44:07
Barbara Wolak - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:42:55
Roman Szaflik- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:41:32
Zbigniew Reducha - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:40:10
Jerzy Paradowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:38:47
Artur Orłowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:37:30
Marianna Mastelarz - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:35:48
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:31:05
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:29:06
Marek Górecki - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:27:39
Bogdan Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:26:42
Andrzej Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:25:12
Piotr Bajerowski- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:23:57
Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-09-24 13:22:15
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-09-24 12:59:33
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-09-24 12:58:20
Sławomir Słupczyński Zastępca Wójta Maria Szydłak 2014-09-22 14:46:33
HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Ryjewo w miesiącu wrześniu 2014 r. Maria Szydłak 2014-09-16 13:05:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2014-09-16 12:13:17
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonej w miejscowości Trzciano Maria Szydłak 2014-09-15 14:45:36
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej położonej w miejscowości Trzciano Maria Szydłak 2014-09-15 14:02:10
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydrowego we wsi Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2014-09-10 15:24:43
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony dot. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór zagospodaro Anna Jaremek 2014-09-05 13:56:15
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-09-04 14:43:27
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-09-04 13:19:14
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-09-04 13:17:19
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarz Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla prz Maria Szydłak 2014-09-03 13:15:37
UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. Maria Szydłak 2014-09-02 14:38:55
UCHWAŁA NR XXXVIII/240/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tą samą osobą kolejnej Maria Szydłak 2014-09-02 14:23:56
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarz Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla prz Maria Szydłak 2014-09-02 14:09:39
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony dot. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór zagospodaro Maria Szydłak 2014-09-01 14:53:12
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-08-29 13:58:12
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-08-29 13:56:28
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Maria Szydłak 2014-08-28 12:41:51
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydrowego we wsi Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2014-08-26 13:25:33
Ogłoszenie o zamówieniu- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydrowego we wsi Borowy Młyn i Pułkowice Maria Szydłak 2014-08-22 14:46:53
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energi pochodzącej ze źródeł odnawialnych Maria Szydłak 2014-08-20 12:50:20
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Maria Szydłak 2014-08-11 14:23:30
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego Maria Szydłak 2014-08-05 14:07:11
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-08-04 14:19:04
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-08-04 14:17:47
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-08-04 14:16:48
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-08-04 14:15:53
Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Anna Jaremek 2014-07-29 12:25:44
Przedmiar Anna Jaremek 2014-07-25 13:53:16
Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Anna Jaremek 2014-07-23 11:30:32
Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Jaremek 2014-07-23 11:28:45
Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Jaremek 2014-07-23 11:27:41
Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Ryjewo Anna Jaremek 2014-07-23 11:25:56
Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2014 r. Anna Jaremek 2014-07-21 15:28:50
Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Anna Jaremek 2014-07-21 15:28:43
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego Anna Jaremek 2014-07-21 15:28:06
Zarządzenie Nr 47/14 Agnieszka Jaremek 2014-07-21 15:14:08
2014 Agnieszka Jaremek 2014-07-21 15:08:14
2014 Agnieszka Jaremek 2014-07-21 15:04:26
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-07-15 13:45:12
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-07-15 13:43:42
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-07-15 13:42:33
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-07-15 13:41:11
ZARZĄDZENIE NR 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzjącego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Pu Maria Szydłak 2014-07-15 09:04:33
ZARZĄDZENIE NR 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzjącego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Admionistracji Pu Maria Szydłak 2014-07-15 09:02:19
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z chodnikiem. Maria Szydłak 2014-07-02 11:02:34
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-06-17 14:59:47
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 XXXVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 roku. Maria Szydłak 2014-06-17 14:50:33
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-06-17 14:33:49
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-06-17 14:32:34
SOŁECTWO BENOWO Maria Szydłak 2014-06-17 14:27:11
PROCEDURA WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIU POŻARNICZYM ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPLATY EKWIWALENTU DLA CZLONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Maria Szydłak 2014-06-13 14:21:50
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2 Maria Szydłak 2014-06-13 13:57:21
ZARZĄDZENIE NR 40/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 Maria Szydłak 2014-06-11 13:58:56
ZARZĄDZENIE NR 39/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadz Maria Szydłak 2014-06-11 13:58:03
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z chodnikiem. Maria Szydłak 2014-06-11 13:11:17
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-09 10:17:25
Józef Gutowski Wójt Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-06-09 10:13:37
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-06-06 14:11:34
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-06-06 12:18:26
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-06-06 12:17:20
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Administrator 2014-06-06 11:34:40
Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 13:03:46
Małgorzata Sejka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Maria Szydłak 2014-06-05 13:01:57
Anna Magdalenna Biskupska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie Maria Szydłak 2014-06-05 12:59:50
Danuta Powierża Specjalista ds. podatków i opłat Maria Szydłak 2014-06-05 12:57:56
Andrzej Jerzy Zwolak Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Maria Szydłak 2014-06-05 12:56:16
Adam Mączyński Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Maria Szydłak 2014-06-05 12:50:18
Roman Zbróg Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Maria Szydłak 2014-06-05 12:47:54
Sławomir Słupczyński Zastępca Wójta Maria Szydłak 2014-06-05 12:34:44
Józef Gutowski Wójt Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-06-05 12:19:35
Jerzy Luty - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:15:41
Barbara Wolak - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:14:23
Roman Szaflik- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:12:41
Zbigniew Reducha - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:10:12
Jerzy Paradowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:07:54
Artur Orłowski - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:05:17
Marianna Mastelarz - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:02:32
Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:01:14
Jan Koczara - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 12:00:13
Marek Górecki - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:58:02
Bogdan Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:55:48
Andrzej Barcik - Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:54:25
Piotr Bajerowski- Członek Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:52:57
Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:50:35
Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Szydłak 2014-06-05 11:47:11
UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodz Administrator 2014-06-03 12:28:48
UCHWAŁA NR XXIII/147/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo. Administrator 2014-06-03 12:14:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Maria Szydłak 2014-05-30 13:44:52
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w położonej w miejscowości Ryjewo Maria Szydłak 2014-05-30 13:39:19
Podstawa prawna działania Administrator 2014-05-30 10:28:54
Prawo miejscowe Administrator 2014-05-30 10:28:37
UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego Administrator 2014-05-29 16:47:26
UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trzciano stanowiącej własność gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-05-29 13:41:34
UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trzciano stanowiącej własność gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-05-29 13:40:35
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-05-28 11:20:29
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013r. Maria Szydłak 2014-05-28 11:06:38
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r. Maria Szydłak 2014-05-28 10:53:19
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r. Maria Szydłak 2014-05-28 10:50:33
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r. Maria Szydłak 2014-05-28 10:48:51
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r. Maria Szydłak 2014-05-28 10:34:30
Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA Maria Szydłak 2014-05-28 10:19:03
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-05-28 10:15:48
Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Maria Szydłak 2014-05-28 10:08:12
Gminna Biblioteka Publiczna Maria Szydłak 2014-05-26 15:25:44
Szkoła Podstawowa w Straszewie imienia Księdza Władysława Demskiego Maria Szydłak 2014-05-26 15:24:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Maria Szydłak 2014-05-26 15:19:56
Gminny Ośrodek Kultury Maria Szydłak 2014-05-26 15:19:10
Szkoła Podstawowa w Straszewie imienia Księdza Władysława Demskiego Maria Szydłak 2014-05-26 15:15:33
Zespół Szkół w Ryjewie imienia Mikołaja Kopernika Maria Szydłak 2014-05-26 15:13:13
Zespół Szkół w Ryjewie imienia Mikołaja Kopernika Maria Szydłak 2014-05-26 15:11:40
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono sp Maria Szydłak 2014-05-26 13:42:25
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spł Maria Szydłak 2014-05-26 13:40:21
Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-05-22 13:08:50
Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowani Maria Szydłak 2014-05-22 13:07:14
Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowani Maria Szydłak 2014-05-22 12:32:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zbudową oświetlenia wykorzystującego energię pochodząca z źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z Maria Szydłak 2014-05-22 10:08:43
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z chodnikiem. Maria Szydłak 2014-05-22 09:34:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zbudową oświetlenia wykorzystującego energię pochodząca z źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z Maria Szydłak 2014-05-22 09:14:26
Protokoł Nr XLIX/2010 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 listopada 2010 roku Administrator 2014-05-21 14:58:28
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 XLVIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:58:21
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010 XLVII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:58:16
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010 XLVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:58:09
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010 XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:58:04
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 XLIV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 roku. Sesja odbyła się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Administrator 2014-05-21 14:57:58
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 XLIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:57:47
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010 XLII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Sesja odbyła się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Sesję rozpoczęto o godzinie 14 oo – zakończ Administrator 2014-05-21 14:57:38
PROTOKÓŁ Nr XLI/2010 XLI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:57:31
PROTOKÓŁ Nr XL/2010 XL sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 roku. Administrator 2014-05-21 14:57:25
Piotr Bajerowski- Członek Rady Gminy Administrator 2014-05-20 11:54:51
Karolina Gorczyca - stanowisko ds obsługi kasy Maria Szydłak 2014-05-16 13:27:04
Irena Kosmowska - stanowisko ds kadrowych i wynagrodzeń Maria Szydłak 2014-05-16 10:15:40
Adam Czołba - Radca Prawny Maria Szydłak 2014-05-16 10:14:15
Jan Pilczuk - stanowisko ds gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej Maria Szydłak 2014-05-16 10:13:08
Irena Kosmowska - stanowisko ds kadrowych i wynagrodzeń Maria Szydłak 2014-05-15 15:14:47
Irena Kosmowska - stanowisko ds kadrowych i wynagrodzeń Maria Szydłak 2014-05-15 14:55:58
Irena Kosmowska Maria Szydłak 2014-05-15 14:55:26
Adam Czołba Maria Szydłak 2014-05-15 14:51:30
Jan Pilczuk Maria Szydłak 2014-05-15 14:48:45
Milena Gabryś Maria Szydłak 2014-05-15 14:45:10
Jerzy Gajos Maria Szydłak 2014-05-15 14:38:05
Jerzy Gajos Maria Szydłak 2014-05-15 14:35:53
Monika Sałata Maria Szydłak 2014-05-15 14:32:45
Karolina Łęgowska Stanowisko ds inwestycji i zamówień publicznych Maria Szydłak 2014-05-15 14:27:00
Dorota Jabłońska - stanowisko ds księgowości gospodarki komunalnej Maria Szydłak 2014-05-15 14:26:00
Karolina Łęgowska Inspektor ds budownictwa Maria Szydłak 2014-05-15 14:24:54
Dorota Cipkowska-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Szydłak 2014-05-15 14:20:10
Karolina Gorczyca Maria Szydłak 2014-05-15 13:22:34
Beata Cieplińska - Szczukowska Maria Szydłak 2014-05-15 13:20:29
Marta Podgórska Maria Szydłak 2014-05-15 13:06:34
Anna Rutkowska Maria Szydłak 2014-05-15 12:39:13
Danuta Powierża Specjalista ds. podatków i opłat Maria Szydłak 2014-05-15 12:28:26
Urszula Krzysztofik Maria Szydłak 2014-05-15 12:23:45
Małgorzata Zdunek- Kierownik Referatu Finansowego Maria Szydłak 2014-05-15 12:15:50
Maria Szydłak Maria Szydłak 2014-05-15 12:11:19
Anna Jaremek Maria Szydłak 2014-05-15 12:01:48
Karolina Podsiadła Maria Szydłak 2014-05-15 11:57:54
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2014-05-15 11:52:22
Maria Konczewska Maria Szydłak 2014-05-15 11:50:50
Dorota Czerkies Kierownik Referatu Organizacyjnego Maria Szydłak 2014-05-15 10:55:59
Alicja Grochowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Maria Szydłak 2014-05-15 10:49:58
Elżbieta Baniecka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Szydłak 2014-05-15 10:45:08
Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy Maria Szydłak 2014-05-15 10:41:23
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Maria Szydłak 2014-05-15 10:36:19
Sławomir Słupczyński Zastępca Wójta Maria Szydłak 2014-05-15 10:07:36
Wójt Gminy - Józef Gutowski Maria Szydłak 2014-05-15 09:40:35
Struktura organizacyjna Maria Szydłak 2014-05-15 09:36:31
Józef Gutowski Wójt Gminy Ryjewo Maria Szydłak 2014-05-15 09:28:30
Informacje Ogólne Administrator 2014-05-13 15:55:47
Karolina Łęgowska Inspektor ds budownictwa Administrator 2014-05-12 10:51:25
Małgorzata Sejka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie Administrator 2014-05-12 10:51:01
Anna Magdalenna Biskupska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie Administrator 2014-05-12 10:50:13
Danuta Powierża Specjalista ds. podatków i opłat Administrator 2014-05-12 10:49:40
Andrzej Jerzy Zwolak Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Administrator 2014-05-12 10:48:55
Adam Mączyński Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Administrator 2014-05-12 10:48:19
Roman Zbróg Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Administrator 2014-05-12 10:47:52
Jerzy Gajos Inspektor ds ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa Administrator 2014-05-12 10:47:21
Małgorzata Kubic Sekretarz Gminy Administrator 2014-05-12 10:42:55
Dane teleadresowe Administrator 2014-04-10 09:59:42
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W RYJEWIE Administrator 2014-04-04 11:29:58
Informacja o środowisku i jego ochronie Administrator 2014-04-03 11:47:36
Protokoły z sesji Administrator 2014-04-03 11:41:08
Sesje Administrator 2014-04-03 11:40:49
Protokoły z komisji - kadencja 2010-2014 Administrator 2014-04-03 11:40:34
Terminarz posiedzeń komisji - kadencja 2010-2014 Administrator 2014-04-03 11:40:15
KONTROLE Administrator 2014-04-03 11:36:13
Rejestr Instytucji Kultury Administrator 2014-04-03 11:34:50
Jednostki organizacyjne Administrator 2014-04-03 11:34:26
Informacja o środowisku i jego ochronie Administrator 2014-04-03 11:33:44
D E C Y Z J A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz Administrator 2014-04-02 09:11:42
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Administrator 2014-04-01 13:31:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 lipca 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu Administrator 2014-04-01 13:31:16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 lipca 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu Administrator 2014-04-01 13:28:10
WNIOSEK ŚRODOWISKOWY Administrator 2014-04-01 13:25:37
Charakterystyka Administrator 2014-04-01 12:34:03
2004-2005 Administrator 2014-04-01 10:55:15
2002-2003 Administrator 2014-04-01 10:55:07
Dane teleadresowe Administrator 2014-04-01 10:21:31
Dane teleadresowe Administrator 2014-04-01 10:21:20
Strona Główna Administrator 2014-04-01 09:46:43

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Pracownicy Administrator 2014-04-01 09:58:30
corner   corner