Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   plus 2012
   plus 2011
   plus 2010
   minus Kadencja 2014 - 2018
      minus Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie powołamia stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania
      minus UCHWAŁA Nr I/4/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr I/5/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisjii Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR II/9/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/10/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/11/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
      minus UCHWAŁA NR II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/13/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR III/14/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
      minus UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację Lokalnego programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim
      minus UCHWAŁA NR III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
      minus UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR III/18/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR III/19/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień gla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR III/20/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat
      minus UCHWAŁA NR III/21/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 5 lat
      minus UCHWAŁA NR III/22/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR III/23/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
      minus UCHWAŁA NR III/24/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
      minus UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
      minus UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ryjewo środków stanowiących fundusz sołecki.
      minus UCHWAŁA NRIV/27/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
      minus UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
      minus UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2008roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
      minus UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2015 rok.
      minus UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia staweli podatku od środów transportowych.
      minus UCHWAŁA Nr IV/33/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwałenia budżetu gminy na rok 2015.
      minus UCHWAŁA NrIV/34/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
      minus UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
      minus UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr V/38/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
      minus UCHWAŁA Nr VI/39/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryjewo darowizny pieniężnej
      minus UCHWAŁA Nr VI/40/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
      minus UCHWAŁA Nr VII/42/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
      minus UCHWAŁA Nr VII/44/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/15 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR VII/45/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych zaplanownych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2015 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pozarnej Województwa Pomorskiego
      minus UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR VIII/47/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR VIII/48/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
      minus UCHWAŁA NR VIII/49/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn na lata 2015-2018
      minus UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
      minus UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR IX/52/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
      minus UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
      minus UCHWAŁA Nr IX/54/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR X/55/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016 - 2019
      minus UCHWAŁA NR X/56/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
      minus UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy F
      minus UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 paźdiernika 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Ryjewo na lata 2015-2019
      minus UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
      minus UCHWAŁA NR X/60/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
      minus . UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
      minus UCHWAŁA NR XI XI/63/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XI/64/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
      minus UCHWAŁA NR XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 r.
      minus UCHWAŁA NR XII/66/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspłpracy Gminy Ryjewoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewona rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
      minus UCHWAŁA NR XII/68/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzen kanalizacyjnych stanowiących włąsnośc gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
      minus UCHWAŁA NR XII/72/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
      minus UCHWAŁA Nr XII/73/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
      minus UCHWAŁA NR XIII/74/15 Rady |Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021
      minus UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia na rok 2016 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
      minus UCHWAŁA NR XIII/78/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok
      minus UCHWAŁA NR XIII/79/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
      minus UCHWAŁA NR XIII/81/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XIII/82/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/64 Rady gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
      minus UCHWAŁA NR XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2024
      minus UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
      minus UCHWAŁA NR XIII/85/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
      minus UCHWAŁA NR XIV/86/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 rw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
      minus UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
      minus UCHWAŁA Nr XIV/90/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
      minus UCHWAŁA NR XV/91/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Strategii Rozwojy Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2023"
      minus UCHWAŁA NR XV/92/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
      minus UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania lic
      minus UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
      minus UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
      minus UCHWAŁA NR XV/97/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ryjewo udziałów w Spółce "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hallera w Kwidzynie.
      minus UCHWAŁA NR XV/98/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XV/99/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
      minus UCHWAŁA NR XV/100/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 roku
      minus UCHWAŁA NR XV/101/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XVI/102/16 Rady gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Gminą Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice
      minus UCHWAŁA NR XVI/103/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XV/101/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XVI/104/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie uchylenia w całości uchwały NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
      minus UCHWAŁA NR XVI/105/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XVI/106/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
      minus UCHWAŁA Nr XVI/107/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
      minus UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XVII/109/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XVII/110/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania przez Gminę Ryjęwo środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2016 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
      minus UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
      minus Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
      minus Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Ryjewo do 2020 r.
      minus Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
      minus Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
      minus Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
      minus Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      minus Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
      minus Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
      minus Uchwała NR XVIII/120/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwał Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy kosciele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIX/124/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      minus UCHWAŁA NR XIX/128/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XIX/129/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-20124
      minus UCHWAŁA NR XIX/130/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn , Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Miłoradz, Miastem i Gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe".
      minus UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
      minus UCHWAŁA NR XX/132/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
      minus UCHWAŁA NR XX/133/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpenia do sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo Straszewo, Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XX/134/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
      minus UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
      minus UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
      minus UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
      minus UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
      minus UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
      minus UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
      minus UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XXI/143/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudnikach
      minus UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
      minus UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
      minus UCHWAŁA NR XXI/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXII/149/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
      minus UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
      minus UCHWAŁA NR XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/10 o pow. 0,0026 ha oraz dzialki nr 106/1 o pow. 0,0013ha położonych w miejscowości Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXII/155/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXII/156/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
      minus UCHWAŁA NR XXIII/157/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXIII/158/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
      minus UCHWAŁA NR XXIII/160/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXIII/161/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o przystąpieniu do partnerstwa z Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja
      minus UCHWAŁA NR XXIII/162/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
      minus UCHWAŁA NR XXIII/163/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki nr 106/1 o pow. 0,00013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXIII/164/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXIII/165/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
      minus UCHWAŁA NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXIII/168/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
      minus UCHWAŁA NR XXIII/169/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadaniaz zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzicówz terenu powiatu kwidzyńskiego
      minus UCHWAŁA NR XXIII/170/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowibrodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
      minus UCHWAŁA NR XXIV/171/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXIV/172/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXIV/173/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn , Gminą Gardeja i Gminą Sadlinki w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn "Ograniczenie zagrożenia naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeni
      minus UCHWAŁA NR XXIV/174/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowo - Doradczym "PERSONA" Jolanta Woźnicka i EDU - Consulting Anna Wiechowska w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. DROGOWSKAZ - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXV/175/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
      minus UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
      minus UCHWAŁA NR XXV/177/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
      minus UCHWAŁA NR XXV/179/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „ AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.: „ OSTOJA BOROWY MŁYN".
      minus UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
      minus UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
      minus UCHWAŁA NR XXVI/183/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2021
      minus UCHWAŁA NR XXVI/184/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ryjewo na lata 2017 - 2031
      minus UCHWAŁA NR XXVI/185/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXVI/186/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXVI/187/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
      minus UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
      minus UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
      minus UCHWAŁA NR XXVII/190/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
      minus UCHWAŁA Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
      minus UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021".
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/194/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/195/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/197/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi w leśnictwie Lisewo obręb Ryjewo"
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/198/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/199/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
      minus UCHWAŁA NrXXVIII/200/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
      minus UCHWAŁA NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
      minus UCHWAŁA NR XXIX/202/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
      minus UCHWAŁA NR XXIX/203/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
      minus UCHWAŁA NR XXIX/204/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
      minus UCHWAŁA NR XXIX/205/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "OSTOJA Borowy Młyn"
      minus UCHWAŁA NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020
      minus UCHWAŁA NR XXX/207/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia dochodów które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
      minus UCHWAŁA NR XXX/208/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXX/209/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ryjewo innej jednosce samorządu tertorialnego - Gminie Sulęczynie w powiecie kartuskim, województwo pomorskie - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które dotknęły tę Gminę w miesiącu sierpniu 2017 r
      minus UCHWAŁA NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
      minus UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
      minus UCHWAŁA NR XXXI/215/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia z Gminą Kwidzyn, Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Powiatem Kwidzyńskim, Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o., Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w sprawie utworzenia " Kwidzyńskiego Klastra Energii"
      minus UCHWAŁA NR XXXI/216/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
      minus UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozalaw Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
      minus UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXXII/224/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edu
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/228/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/230/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/242/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
      minus UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
      minus UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
      minus UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
      minus UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/253/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/255/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Powiatu kwidzyńskiego w sprawie podziału Powiatu Kwidzyńskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/266/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/267/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorcow zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekówna okres jednego roku od dnia obowiązywania nowych taryf
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/268 /18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
      minus UCHWAŁA NR XI/269/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na lata 2018-2020
      minus UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
      minus UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XI/272/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
      minus UCHWAŁA NR XI/273/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XI/274/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
      minus UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
      minus UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
      minus UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
      minus UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XLI/280/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
      minus UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
      minus UCHWAŁA NR XLI/282/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.
      minus UCHWAŁA NR XLI/283/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.
      minus UCHWAŁA NR XLI/284/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
      minus UCHWAŁA NR XLI/285/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok.
      minus UCHWAŁA NR XLI/286/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
      minus UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
      minus UCHWAŁA NR XLII/288/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.
      minus UCHWAŁA NR XLII/289/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok
      minus UCHWAŁA NR XLII/290/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
      minus UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
      minus UCHWAŁA Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
2. Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
3. Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie powołamia stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania
4. UCHWAŁA Nr I/4/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo
5. UCHWAŁA Nr I/5/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisjii Rady Gminy Ryjewo
6. UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
7. UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
8. UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
9. UCHWAŁA NR II/9/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
10. UCHWAŁA NR II/10/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
11. UCHWAŁA NR II/11/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
12. UCHWAŁA NR II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo
13. UCHWAŁA NR II/13/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
14. UCHWAŁA NR III/14/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
15. UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację Lokalnego programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim
16. UCHWAŁA NR III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
17. UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
18. UCHWAŁA NR III/18/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
19. UCHWAŁA NR III/19/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień gla Gminy Ryjewo
20. UCHWAŁA NR III/20/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat
21. UCHWAŁA NR III/21/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 5 lat
22. UCHWAŁA NR III/22/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
23. UCHWAŁA NR III/23/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
24. UCHWAŁA NR III/24/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
25. UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
26. UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ryjewo środków stanowiących fundusz sołecki.
27. UCHWAŁA NRIV/27/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
28. UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
29. UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
30. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2008roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
31. UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2015 rok.
32. UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia staweli podatku od środów transportowych.
33. UCHWAŁA Nr IV/33/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwałenia budżetu gminy na rok 2015.
34. UCHWAŁA NrIV/34/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
35. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
36. UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
37. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
38. UCHWAŁA Nr V/38/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
39. UCHWAŁA Nr VI/39/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryjewo darowizny pieniężnej
40. UCHWAŁA Nr VI/40/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
41. UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
42. UCHWAŁA Nr VII/42/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
43. UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
44. UCHWAŁA Nr VII/44/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/15 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
45. UCHWAŁA NR VII/45/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych zaplanownych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2015 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pozarnej Województwa Pomorskiego
46. UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
47. UCHWAŁA NR VIII/47/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
48. UCHWAŁA NR VIII/48/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
49. UCHWAŁA NR VIII/49/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn na lata 2015-2018
50. UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
51. UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
52. UCHWAŁA NR IX/52/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
53. UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
54. UCHWAŁA Nr IX/54/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
55. UCHWAŁA NR X/55/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016 - 2019
56. UCHWAŁA NR X/56/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
57. UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy F
58. UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 paźdiernika 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Ryjewo na lata 2015-2019
59. UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
60. UCHWAŁA NR X/60/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
61. UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
62. . UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
63. UCHWAŁA NR XI XI/63/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
64. UCHWAŁA NR XI/64/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
65. UCHWAŁA NR XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 r.
66. UCHWAŁA NR XII/66/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspłpracy Gminy Ryjewoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewona rok 2016
67. UCHWAŁA NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
68. UCHWAŁA NR XII/68/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzen kanalizacyjnych stanowiących włąsnośc gminy Ryjewo
69. UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
70. UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
71. UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
72. UCHWAŁA NR XII/72/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
73. UCHWAŁA Nr XII/73/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
74. UCHWAŁA NR XIII/74/15 Rady |Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021
75. UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia na rok 2016 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
76. UCHWAŁA NR XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
77. UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
78. UCHWAŁA NR XIII/78/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok
79. UCHWAŁA NR XIII/79/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo
80. UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
81. UCHWAŁA NR XIII/81/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
82. UCHWAŁA NR XIII/82/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/64 Rady gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
83. UCHWAŁA NR XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2024
84. UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
85. UCHWAŁA NR XIII/85/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
86. UCHWAŁA NR XIV/86/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 rw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
87. UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
88. UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
89. UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
90. UCHWAŁA Nr XIV/90/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
91. UCHWAŁA NR XV/91/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Strategii Rozwojy Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2023"
92. UCHWAŁA NR XV/92/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
93. UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
94. UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania lic
95. UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
96. UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
97. UCHWAŁA NR XV/97/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ryjewo udziałów w Spółce "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hallera w Kwidzynie.
98. UCHWAŁA NR XV/98/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
99. UCHWAŁA NR XV/99/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
100. UCHWAŁA NR XV/100/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 roku
101. UCHWAŁA NR XV/101/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
102. UCHWAŁA NR XVI/102/16 Rady gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Gminą Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice
103. UCHWAŁA NR XVI/103/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XV/101/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
104. UCHWAŁA NR XVI/104/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie uchylenia w całości uchwały NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
105. UCHWAŁA NR XVI/105/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
106. UCHWAŁA NR XVI/106/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
107. UCHWAŁA Nr XVI/107/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
108. UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
109. UCHWAŁA NR XVII/109/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
110. UCHWAŁA NR XVII/110/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania przez Gminę Ryjęwo środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2016 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
111. UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
112. Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
113. Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Ryjewo do 2020 r.
114. Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
115. Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
116. Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
117. Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
118. Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
119. Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
120. Uchwała NR XVIII/120/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwał Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
121. UCHWAŁA Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
122. UCHWAŁA Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy kosciele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
123. UCHWAŁA Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
124. UCHWAŁA NR XIX/124/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
125. Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
126. UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
127. UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
128. UCHWAŁA NR XIX/128/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
129. UCHWAŁA NR XIX/129/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-20124
130. UCHWAŁA NR XIX/130/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn , Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Miłoradz, Miastem i Gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe".
131. UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
132. UCHWAŁA NR XX/132/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
133. UCHWAŁA NR XX/133/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpenia do sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo Straszewo, Pułkowice
134. UCHWAŁA NR XX/134/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
135. UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
136. UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
137. UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
138. UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
139. UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
140. UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
141. UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
142. UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
143. UCHWAŁA NR XXI/143/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudnikach
144. UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
145. UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
146. UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
147. UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
148. UCHWAŁA NR XXI/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
149. UCHWAŁA NR XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2017
150. UCHWAŁA NR XXII/149/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
151. UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
152. UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
153. UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
154. UCHWAŁA NR XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
155. UCHWAŁA NR XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/10 o pow. 0,0026 ha oraz dzialki nr 106/1 o pow. 0,0013ha położonych w miejscowości Ryjewo
156. UCHWAŁA NR XXII/155/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
157. UCHWAŁA NR XXII/156/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
158. UCHWAŁA NR XXIII/157/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2017
159. UCHWAŁA NR XXIII/158/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
160. UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
161. UCHWAŁA NR XXIII/160/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
162. UCHWAŁA NR XXIII/161/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o przystąpieniu do partnerstwa z Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja
163. UCHWAŁA NR XXIII/162/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
164. UCHWAŁA NR XXIII/163/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki nr 106/1 o pow. 0,00013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
165. UCHWAŁA NR XXIII/164/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
166. UCHWAŁA NR XXIII/165/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
167. UCHWAŁA NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
168. UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
169. UCHWAŁA NR XXIII/168/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
170. UCHWAŁA NR XXIII/169/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadaniaz zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzicówz terenu powiatu kwidzyńskiego
171. UCHWAŁA NR XXIII/170/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowibrodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
172. UCHWAŁA NR XXIV/171/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
173. UCHWAŁA NR XXIV/172/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
174. UCHWAŁA NR XXIV/173/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn , Gminą Gardeja i Gminą Sadlinki w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn "Ograniczenie zagrożenia naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeni
175. UCHWAŁA NR XXIV/174/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowo - Doradczym "PERSONA" Jolanta Woźnicka i EDU - Consulting Anna Wiechowska w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. DROGOWSKAZ - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Ryjewo
176. UCHWAŁA NR XXV/175/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
177. UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
178. UCHWAŁA NR XXV/177/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
179. UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
180. UCHWAŁA NR XXV/179/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „ AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.: „ OSTOJA BOROWY MŁYN".
181. UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
182. UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
183. UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
184. UCHWAŁA NR XXVI/183/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2021
185. UCHWAŁA NR XXVI/184/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ryjewo na lata 2017 - 2031
186. UCHWAŁA NR XXVI/185/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
187. UCHWAŁA NR XXVI/186/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
188. UCHWAŁA NR XXVI/187/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
189. UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
190. UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
191. UCHWAŁA NR XXVII/190/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
192. UCHWAŁA Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
193. UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021".
194. UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
195. UCHWAŁA NR XXVIII/194/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
196. UCHWAŁA NR XXVIII/195/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
197. UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
198. UCHWAŁA NR XXVIII/197/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi w leśnictwie Lisewo obręb Ryjewo"
199. UCHWAŁA NR XXVIII/198/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.
200. UCHWAŁA NR XXVIII/199/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
201. UCHWAŁA NrXXVIII/200/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
202. UCHWAŁA NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
203. UCHWAŁA NR XXIX/202/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
204. UCHWAŁA NR XXIX/203/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
205. UCHWAŁA NR XXIX/204/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
206. UCHWAŁA NR XXIX/205/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "OSTOJA Borowy Młyn"
207. UCHWAŁA NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020
208. UCHWAŁA NR XXX/207/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia dochodów które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
209. UCHWAŁA NR XXX/208/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
210. UCHWAŁA NR XXX/209/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ryjewo innej jednosce samorządu tertorialnego - Gminie Sulęczynie w powiecie kartuskim, województwo pomorskie - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które dotknęły tę Gminę w miesiącu sierpniu 2017 r
211. UCHWAŁA NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
212. UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
213. UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
214. UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
215. UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
216. UCHWAŁA NR XXXI/215/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia z Gminą Kwidzyn, Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Powiatem Kwidzyńskim, Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o., Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w sprawie utworzenia " Kwidzyńskiego Klastra Energii"
217. UCHWAŁA NR XXXI/216/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
218. UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
219. UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
220. UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozalaw Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
221. UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
222. UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
223. UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
224. UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
225. UCHWAŁA NR XXXII/224/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edu
226. UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
227. UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
228. UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
229. UCHWAŁA NR XXXIII/228/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
230. UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
231. UCHWAŁA NR XXXIII/230/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
232. UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
233. UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok
234. UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
235. UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
236. UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
237. UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
238. UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
239. UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
240. UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
241. UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
242. UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
243. UCHWAŁA NR XXXIV/242/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
244. UCHWAŁA NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
245. UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
246. UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
247. UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
248. UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
249. UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
250. UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
251. UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
252. UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
253. UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
254. UCHWAŁA NR XXXVI/253/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
255. UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
256. UCHWAŁA NR XXXVI/255/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Powiatu kwidzyńskiego w sprawie podziału Powiatu Kwidzyńskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
257. UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
258. UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
259. UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
260. UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
261. UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
262. UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
263. UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
264. UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
265. UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
266. UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
267. UCHWAŁA NR XXXIX/266/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
268. UCHWAŁA NR XXXIX/267/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorcow zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekówna okres jednego roku od dnia obowiązywania nowych taryf
269. UCHWAŁA NR XXXIX/268 /18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
270. UCHWAŁA NR XI/269/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na lata 2018-2020
271. UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
272. UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
273. UCHWAŁA NR XI/272/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
274. UCHWAŁA NR XI/273/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
275. UCHWAŁA NR XI/274/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
276. UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
277. UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
278. UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
279. UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
280. UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo
281. UCHWAŁA NR XLI/280/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
282. UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
283. UCHWAŁA NR XLI/282/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.
284. UCHWAŁA NR XLI/283/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.
285. UCHWAŁA NR XLI/284/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
286. UCHWAŁA NR XLI/285/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok.
287. UCHWAŁA NR XLI/286/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
288. UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
289. UCHWAŁA NR XLII/288/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.
290. UCHWAŁA NR XLII/289/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok
291. UCHWAŁA NR XLII/290/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
292. UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
293. UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
294. UCHWAŁA Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.

Ilość odwiedzin: 7885
Nazwa dokumentu: Kadencja 2014 - 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2014-12-03 13:14:36
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 13:14:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner