Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   plus 2014
   minus 2015
      minus Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2015-2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 2/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 3/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakesu realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok.
      minus ZARZĄDZENIE NR 4/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodów specjalnych pożarniczych stanowiących własność Gminy Ryjewo oraz powołania komisji przetargowej.
      minus ZARZĄDZENIE NR 5/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 6/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 7/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 8/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 10/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu pn. "Budowa ogólnodostępnmego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ryjewie".
      minus Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 12/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne
      minus ZARZĄDZENIE NR 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
      minus Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 17/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 marca 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 18/15 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 19/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 20/15 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 22/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyyrobów zawierajcych azbest z terenu nieruchomościpołożonych na obszarze Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/15 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 25/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 26/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę i przebudowę modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Ryjew
      minus ZARZĄDZENIE NR 27/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 26/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę. przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 28/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 29/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
      minus ZARZĄDZENIE Nr 30/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
      minus ZARZĄDZENIE Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 32/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dła przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospołitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
      minus ZARZĄDZENIE NR 33/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 34/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
      minus ZARZĄDZENIE NR 37/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE nr 38/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 39/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 40/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 42/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Ryjewo do Zespołu Szkół w Ryjewie. Szkoły Podstawowej w Straszewie i Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno-rozrywkowej pod nazwą ,, Dni Ryjewa" odbywającej sie w dniach od 27 czerwca- 28 czerwca 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 47/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 48/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2011 roku w sprawie procedury wydawania decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej
      minus Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 50/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 51/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
      minus ZARZĄDZENIE NR 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy
      minus ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- ,,Wyprawka szkolna" oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2015/2016.
      minus ZARZĄDZENIE NR 55/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
      minus ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 57/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 58/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmującego budowę przepompowni scieków z odcinkiem rurociągu tłoczonego na Osiedku Leśnym w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 59/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 60/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE Nr 61/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 62/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 63/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika komisarz wyborczego w gminie Ryjewo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR64/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 65/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 66/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 67/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 68/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 69/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 września 2015 r.w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 70/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Jałowiec w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Jałowiec
      minus ZARZĄDZENIE NR 71/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 72/15 z dnia 22 września 2015 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 73/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania przetargowego pn Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociącgo tłoczonego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 74/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
      minus ZARZĄDZENIE NR 75/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych , jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 77/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 78/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 79/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 80/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 81/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 82/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 83/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budzecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 84/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r, w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 organowi stanowiącemu
      minus ZARZĄDZENIE NR 85/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 86/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 87/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 88/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 89/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 90/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 91/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia2015 r. w sprawie naboru podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014 2020
      minus ZARZĄDZENIE NR 92/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie Nr RPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
      minus ZARZĄDZENIE NR 93/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 94/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 95/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE Nr 96/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
      minus ZARZĄDZENIE NR 97/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 98/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      minus ZARZĄDZENIE NR 99/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2015

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2015-2018
2. ZARZĄDZENIE Nr 2/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
3. ZARZĄDZENIE Nr 3/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakesu realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok.
4. ZARZĄDZENIE NR 4/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodów specjalnych pożarniczych stanowiących własność Gminy Ryjewo oraz powołania komisji przetargowej.
5. ZARZĄDZENIE NR 5/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
6. ZARZĄDZENIE NR 6/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2015
7. ZARZĄDZENIE NR 7/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
8. ZARZĄDZENIE NR 8/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
9. ZARZĄDZENIE Nr 10/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu pn. "Budowa ogólnodostępnmego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ryjewie".
10. Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
11. ZARZĄDZENIE NR 12/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne
12. ZARZĄDZENIE NR 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
13. Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
14. ZARZĄDZENIE NR 16/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
15. ZARZĄDZENIE Nr 17/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 marca 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 18/15 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
17. ZARZĄDZENIE NR 19/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
18. ZARZĄDZENIE NR 20/15 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2015
19. ZARZĄDZENIE NR 21/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
20. ZARZĄDZENIE NR 22/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyyrobów zawierajcych azbest z terenu nieruchomościpołożonych na obszarze Gminy Ryjewo
21. ZARZĄDZENIE NR 23/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
22. ZARZĄDZENIE NR 24/15 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
23. ZARZĄDZENIE NR 25/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
24. ZARZĄDZENIE NR 26/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę i przebudowę modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Ryjew
25. ZARZĄDZENIE NR 27/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 26/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę. przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
26. ZARZĄDZENIE Nr 28/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku.
27. ZARZĄDZENIE Nr 29/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
28. ZARZĄDZENIE Nr 30/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
29. ZARZĄDZENIE Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
30. ZARZĄDZENIE Nr 32/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dła przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospołitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
31. ZARZĄDZENIE NR 33/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
32. ZARZĄDZENIE Nr 34/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
33. ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
34. ZARZĄDZENIE NR 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
35. ZARZĄDZENIE NR 37/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
36. ZARZĄDZENIE nr 38/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
37. ZARZĄDZENIE NR 39/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
38. ZARZĄDZENIE NR 40/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
39. ZARZĄDZENIE NR 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
40. ZARZĄDZENIE NR 42/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Ryjewo do Zespołu Szkół w Ryjewie. Szkoły Podstawowej w Straszewie i Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie
41. ZARZĄDZENIE NR 43/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
42. ZARZĄDZENIE NR 44/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
43. Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
44. Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno-rozrywkowej pod nazwą ,, Dni Ryjewa" odbywającej sie w dniach od 27 czerwca- 28 czerwca 2015 r.
45. ZARZĄDZENIE NR 47/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
46. ZARZĄDZENIE NR 48/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2011 roku w sprawie procedury wydawania decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej
47. Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
48. ZARZĄDZENIE NR 50/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
49. ZARZĄDZENIE NR 51/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
50. ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
51. ZARZĄDZENIE NR 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy
52. ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- ,,Wyprawka szkolna" oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2015/2016.
53. ZARZĄDZENIE NR 55/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
54. ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
55. ZARZĄDZENIE NR 57/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
56. ZARZĄDZENIE NR 58/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmującego budowę przepompowni scieków z odcinkiem rurociągu tłoczonego na Osiedku Leśnym w Ryjewie
57. ZARZĄDZENIE NR 59/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
58. ZARZĄDZENIE NR 60/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2015
59. ZARZĄDZENIE Nr 61/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 r.
60. ZARZĄDZENIE NR 62/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
61. ZARZĄDZENIE NR 63/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika komisarz wyborczego w gminie Ryjewo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
62. ZARZĄDZENIE NR64/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
63. ZARZĄDZENIE NR 65/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
64. ZARZĄDZENIE Nr 66/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
65. ZARZĄDZENIE NR 67/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
66. ZARZĄDZENIE NR 68/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
67. ZARZĄDZENIE NR 69/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 września 2015 r.w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.
68. ZARZĄDZENIE NR 70/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Jałowiec w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Jałowiec
69. ZARZĄDZENIE NR 71/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
70. ZARZĄDZENIE NR 72/15 z dnia 22 września 2015 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
71. ZARZĄDZENIE NR 73/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania przetargowego pn Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociącgo tłoczonego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie
72. ZARZĄDZENIE Nr 74/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
73. ZARZĄDZENIE NR 75/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
74. ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych , jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
75. ZARZĄDZENIE NR 77/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
76. ZARZĄDZENIE NR 78/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
77. ZARZĄDZENIE NR 79/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
78. ZARZĄDZENIE NR 80/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
79. ZARZĄDZENIE NR 81/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
80. ZARZĄDZENIE NR 82/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
81. ZARZĄDZENIE NR 83/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budzecie na rok 2015
82. ZARZĄDZENIE NR 84/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r, w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 organowi stanowiącemu
83. ZARZĄDZENIE NR 85/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2016
84. ZARZĄDZENIE NR 86/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
85. ZARZĄDZENIE NR 87/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
86. ZARZĄDZENIE NR 88/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
87. ZARZĄDZENIE NR 89/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
88. ZARZĄDZENIE NR 90/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków gminy Ryjewo
89. ZARZĄDZENIE NR 91/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia2015 r. w sprawie naboru podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014 2020
90. ZARZĄDZENIE NR 92/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie Nr RPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
91. ZARZĄDZENIE NR 93/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
92. ZARZĄDZENIE NR 94/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
93. ZARZĄDZENIE NR 95/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
94. ZARZĄDZENIE Nr 96/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
95. ZARZĄDZENIE NR 97/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
96. ZARZĄDZENIE NR 98/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
97. ZARZĄDZENIE NR 99/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Ilość odwiedzin: 4928
Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2015-01-09 08:28:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 08:57:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner