Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   plus 2014
   plus 2015
   minus 2016
      minus ZARZĄDZENIA NR 1/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 2/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 3/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 4/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Urzędu gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 5/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus zarządzenie nr 6/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 7/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2016.
      minus ZARZĄDZENIE NR 8/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 9/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
      minus ZARZĄDZENIE NR 10/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 11/16 Wójta gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 12/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
      minus ZARZĄDZENIE NR 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
      minus ZARZĄDZENIE NR 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródel energii cieplnej na terenie gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2016)
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn
      minus ZARZĄDZENIE Nr 17/16 Wójta Gminy Ryjrewo z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 18/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 marca 2016 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszyst
      minus ZARZADZENIE NR 19/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz spwcjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
      minus ZARZĄDZENIE NR 22/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
      minus ZARZĄDZENIE NR 25/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
      minus ZARZĄDZENIE NR 26/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
      minus ZARZĄDZENIE NR 27/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
      minus ZARZĄDZENIE NR 28/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
      minus ZARZĄDZENIE NR 29/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
      minus ZARZĄDZENIE NR 30 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 31/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
      minus ZARZĄDZENIE NR 32/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 33/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 23/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 34/16 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 37/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 38/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Straszewie, im. ks. Władysława Demskiego, Straszewo 55, 82-420 Ryjewo,2. Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Ryjewie i Gimnazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe),ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 39/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 40/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
      minus ZARZĄDZENIE NR 42/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą Szzkoła Podstawowa w Ryjewie i Gminazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe)
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Maluszek" w Ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 45/16Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
      minus ZARZĄDZENIE NR47/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 48 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 25 czerwca – 26 czerwca 2016 r.
      minus Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 50/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 51/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 52/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 53 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Różanej w Ryjewie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 54/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 55/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania zadań dotyczących modernizacji żródel energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste powietrze Pomomorza " (edycja 2016)
      minus ZARZĄDZENIE NR 56 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
      minus ZARZĄDZENIE Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
      minus ZARZĄDZENIE NR 58/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w ZARZĄDZENIU Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
      minus Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajdującego się na działce nr 392 o pow. 0,1898 ha położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56.
      minus Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska
      minus Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 62/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2016/2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 63/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedzkolu "Maluszek" w ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 64/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 65/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie w czasie jego nieobecności
      minus ZARZĄDZENIE NR 66/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru nakorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ma przebudowę ulicy Różanej w miejscowości Ryjewo - podejście II
      minus ZARZĄDZENIE NR 67/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 68/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 69/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 70/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 71/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłonienia w drodze konkursu podmiotu prowadzącego przedzszkole niepubliczne w budynku na;leżącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajduącego się na działce nr 392 o pw. 0,1898 ha w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56
      minus ZARZĄDZENIE NR 72/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE Nr 73/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
      minus ZARZĄDZENIE NR 75/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 września 2016 r. w prawie zmian w budzecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR76/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
      minus ZARZADZENIE NR 78/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/1 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
      minus ZARZĄDZENIE NR 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Romana Chrościckiego oraz ustaleniu regulaminu mediacji
      minus ZARZĄDZENIE Nr 80/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 81/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 82/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 85/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
      minus ZARZĄDZENIE NR 86/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 87/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 88/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewood włąścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy , odbiór odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach
      minus ZARZĄDZENIE NR 89/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie , ul. Grunwaldzka 42, 82-420 Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 90/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
      minus ZARZĄDZENIE NR 91/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027 organowi stanowiącemu
      minus ZARZĄDZENIE NR 92/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 93/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie – Pani Bety Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
      minus ZARZĄDZENIE NR 95/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 97/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 98/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
      minus ZARZĄDZENIE NR 99/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
      minus ZARZĄDZENIE NR 100/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 101/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 102/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 103/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 104/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 105/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 106/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki 106/1 o pw. 0,0013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 107/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
      minus ZARZĄDZENIE NR108/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 109/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      minus ZARZĄDZENIE NR 110/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2016

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIA NR 1/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2. ZARZĄDZENIE NR 2/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016
3. ZARZĄDZENIE NR 3/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
4. ZARZĄDZENIE NR 4/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Urzędu gminy w Ryjewie
5. ZARZĄDZENIE NR 5/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
6. zarządzenie nr 6/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
7. ZARZĄDZENIE Nr 7/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2016.
8. ZARZĄDZENIE NR 8/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
9. ZARZĄDZENIE NR 9/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
10. ZARZĄDZENIE NR 10/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
11. ZARZĄDZENIE NR 11/16 Wójta gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
12. ZARZĄDZENIE NR 12/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
13. ZARZĄDZENIE NR 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
14. ZARZĄDZENIE NR 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
15. ZARZĄDZENIE NR 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródel energii cieplnej na terenie gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2016)
16. ZARZĄDZENIE NR 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn
17. ZARZĄDZENIE Nr 17/16 Wójta Gminy Ryjrewo z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
18. ZARZĄDZENIE NR 18/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 marca 2016 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszyst
19. ZARZADZENIE NR 19/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
20. Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz spwcjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2016
21. ZARZĄDZENIE NR 21/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
22. ZARZĄDZENIE NR 22/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
23. ZARZĄDZENIE NR 23/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ryjewo.
24. ZARZĄDZENIE NR 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
25. ZARZĄDZENIE NR 25/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
26. ZARZĄDZENIE NR 26/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
27. ZARZĄDZENIE NR 27/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
28. ZARZĄDZENIE NR 28/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
29. ZARZĄDZENIE NR 29/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
30. ZARZĄDZENIE NR 30 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
31. ZARZĄDZENIE NR 31/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
32. ZARZĄDZENIE NR 32/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
33. ZARZĄDZENIE Nr 33/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 23/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
34. ZARZĄDZENIE NR 34/16 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
35. ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
36. ZARZĄDZENIE NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
37. ZARZĄDZENIE NR 37/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
38. ZARZĄDZENIE Nr 38/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Straszewie, im. ks. Władysława Demskiego, Straszewo 55, 82-420 Ryjewo,2. Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Ryjewie i Gimnazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe),ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
39. ZARZĄDZENIE NR 39/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
40. ZARZĄDZENIE NR 40/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
41. ZARZĄDZENIE NR 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
42. ZARZĄDZENIE NR 42/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
43. ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą Szzkoła Podstawowa w Ryjewie i Gminazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe)
44. ZARZĄDZENIE NR 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Maluszek" w Ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
45. ZARZĄDZENIE NR 45/16Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
46. Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
47. ZARZĄDZENIE NR47/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
48. ZARZĄDZENIE Nr 48 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 25 czerwca – 26 czerwca 2016 r.
49. Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
50. ZARZĄDZENIE Nr 50/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
51. ZARZĄDZENIE Nr 51/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
52. ZARZĄDZENIE NR 52/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
53. ZARZĄDZENIE NR 53 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Różanej w Ryjewie.
54. ZARZĄDZENIE NR 54/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
55. ZARZĄDZENIE NR 55/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania zadań dotyczących modernizacji żródel energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste powietrze Pomomorza " (edycja 2016)
56. ZARZĄDZENIE NR 56 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
57. ZARZĄDZENIE Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
58. ZARZĄDZENIE NR 58/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w ZARZĄDZENIU Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
59. Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajdującego się na działce nr 392 o pow. 0,1898 ha położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56.
60. Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska
61. Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
62. ZARZĄDZENIE Nr 62/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2016/2017
63. ZARZĄDZENIE NR 63/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedzkolu "Maluszek" w ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
64. ZARZĄDZENIE NR 64/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
65. ZARZĄDZENIE NR 65/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie w czasie jego nieobecności
66. ZARZĄDZENIE NR 66/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru nakorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ma przebudowę ulicy Różanej w miejscowości Ryjewo - podejście II
67. ZARZĄDZENIE NR 67/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
68. ZARZĄDZENIE NR 68/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
69. ZARZĄDZENIE NR 69/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie
70. ZARZĄDZENIE NR 70/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
71. ZARZĄDZENIE Nr 71/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłonienia w drodze konkursu podmiotu prowadzącego przedzszkole niepubliczne w budynku na;leżącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajduącego się na działce nr 392 o pw. 0,1898 ha w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56
72. ZARZĄDZENIE NR 72/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
73. ZARZĄDZENIE Nr 73/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
74. ZARZĄDZENIE NR 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
75. ZARZĄDZENIE NR 75/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 września 2016 r. w prawie zmian w budzecie gminy na rok 2016
76. ZARZĄDZENIE NR76/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Ryjewo
77. ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
78. ZARZADZENIE NR 78/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/1 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
79. ZARZĄDZENIE NR 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Romana Chrościckiego oraz ustaleniu regulaminu mediacji
80. ZARZĄDZENIE Nr 80/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
81. ZARZĄDZENIE NR 81/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
82. ZARZĄDZENIE NR 82/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
83. Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
84. Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Ryjewo
85. ZARZĄDZENIE Nr 85/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
86. ZARZĄDZENIE NR 86/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
87. ZARZĄDZENIE NR 87/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
88. ZARZĄDZENIE NR 88/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewood włąścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy , odbiór odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach
89. ZARZĄDZENIE NR 89/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie , ul. Grunwaldzka 42, 82-420 Ryjewo
90. ZARZĄDZENIE NR 90/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
91. ZARZĄDZENIE NR 91/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027 organowi stanowiącemu
92. ZARZĄDZENIE NR 92/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2017
93. ZARZĄDZENIE NR 93/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
94. Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie – Pani Bety Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
95. ZARZĄDZENIE NR 95/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie.
96. ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
97. ZARZĄDZENIE NR 97/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
98. ZARZĄDZENIE NR 98/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
99. ZARZĄDZENIE NR 99/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
100. ZARZĄDZENIE NR 100/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo
101. ZARZĄDZENIE NR 101/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw gminy
102. ZARZĄDZENIE NR 102/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
103. ZARZĄDZENIE NR 103/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
104. ZARZĄDZENIE NR 104/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ryjewo
105. ZARZĄDZENIE NR 105/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
106. ZARZĄDZENIE NR 106/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki 106/1 o pw. 0,0013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
107. ZARZĄDZENIE NR 107/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
108. ZARZĄDZENIE NR108/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
109. ZARZĄDZENIE NR 109/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
110. ZARZĄDZENIE NR 110/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Ilość odwiedzin: 4540
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 08:23:03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-08 08:23:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner