Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
minus Plany, Programy , Strategie
   minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYJEWO
   minus GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010-2015
   minus Program Współpracy Gminy Ryjewo
   minus PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY RYJEWO NA ROK 2012.
   minus Wieloletni Program Współpracy Gminy Ryjewo na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo
   minus Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo.
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok.
   minus PROGRAM ROZWIĄZYWANIA UZALEŻNIEŃ DLA GMINY RYJEWO NA ROK 2013.
   minus PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RYJEWO NA 2013 ROK.
   minus PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYJEWO NA LATA 2013-2032
   minus Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2014
   minus Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo na rok 2014
   minus PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014 - 2020
   minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RYJEWO NA ROK 2014 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY RYJEWO
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2019
   minus Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo.
   minus PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY RYJEWO DO 2020 ROKU
   minus STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RYJEWO NA LATA 2016-2023
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
   minus UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
   minus UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo.
   minus UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
   minus UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
   minus UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
   minus UCHWAŁA NR XXXVI/253/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
   minus UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
   minus UCHWAŁA NR XI/269/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na lata 2018-2020
   minus UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-09-11 14:36:18 - UCHWAŁA NR XLI/278/18 (957.66 kB)

Ilość odwiedzin: 583
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Podsiadła
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Zima- Przewodniczący Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 14:34:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 14:36:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner