Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Organizacje pozarządowe
   minus Sprawozadnie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016
   minus Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu
   minus OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ
   minus ZARZĄDZENIE NR 31/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadń pożytku publicznego w ramach regrantingu na 2017
   minus OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
   minus Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku - Kultura fizyczna i sport
   minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018
   minus UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
   minus Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport na 2018 r.
   minus Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia
   minus Nabór do Komisji Konkursowej 2018 - KULTURA
   minus Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   minus ZARZĄDZENIE NR 15/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rok 2018
   minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
   minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
   minus Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi w 2017
   minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
   minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
   minus Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.
   minus Otwarty nabór do komisji konkursowej
   minus Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019
   minus Ogłoszenie nabór do komisji konkursowej
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
   minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2019 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu.
   minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. regrantingu na 2019 rok.
   minus Zarządzenie Nr 38 19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r.
   minus Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   plus Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport
   minus Otwarty nabór do komisji konkursowej- kultura fizyczna i sport na 2020 rok.
   minus Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020
   minus Nabór członków do komisji konkursowej - kultura 2020
   minus Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura fizyczna i sport na 2020 rok.
   minus Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
   minus Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2020 rok.
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
   minus Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu.
   minus Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. regrantingu na 2020 rok.
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
plus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Ilość odwiedzin: 1021
Nazwa dokumentu: Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. regrantingu na 2019 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Słupczyński- Wójt Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2019-05-02 08:29:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-02 08:31:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner