Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   minus 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/211/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/212/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXIX/189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/213/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu G
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/214/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produ
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/219/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczo
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gmin
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/221/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXV/222/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn."Wspomagania umi
      minus UCHWAŁA NR XXXV/223/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej położo
      minus UCHWAŁA NR XXXV/224/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie przekazania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo w roku 2014 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Pańs
      minus UCHWAŁA Nr XXXVI/225/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany treści Uchwały XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społec
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trzciano stanowiącej własność gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/227/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie przystąpienia gminy Ryjewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Pomocy Społ
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/228/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
      minus UCHWAŁA Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści załacznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miej
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/231/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanania budżetu za rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/232/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/233/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwes
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/235/14 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/236/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie Uchwały Nr XXXII/204/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe gminy Ryjewo na l
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gmi
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/238/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finans
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla prz
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/240/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tą samą osobą kolejnej
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komu
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/170/13 z dnia 8 maja 2013 w sprawie określenia przystanków w
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/244/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady gminy Ryjewo Pana Andrzeja Barcika
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/245/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/246/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie będącej własnością Gminy Ryjewo na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/247/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/249/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/250/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/251/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożycki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
      minus UCHWAŁA NR XL/252/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcenia frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XL/253/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego - Wójta Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XL/254/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XL/255/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatki: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłac
      minus UCHWAŁA NR XL/256/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w tresci Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR XL/257/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
   plus 2013
   plus 2012
   plus 2011
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2014

Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XXXIII/211/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
2. UCHWAŁA NR XXXIII/212/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXIX/189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgo
3. UCHWAŁA NR XXXIII/213/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu G
4. UCHWAŁA NR XXXIII/214/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014
5. UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produ
6. UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
7. UCHWAŁA NR XXXIV/219/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczo
8. UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gmin
9. UCHWAŁA NR XXXIV/221/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
10. UCHWAŁA NR XXXV/222/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn."Wspomagania umi
11. UCHWAŁA NR XXXV/223/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej położo
12. UCHWAŁA NR XXXV/224/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie przekazania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo w roku 2014 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Pańs
13. UCHWAŁA Nr XXXVI/225/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany treści Uchwały XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społec
14. UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trzciano stanowiącej własność gminy Ryjewo
15. UCHWAŁA NR XXXVI/227/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie przystąpienia gminy Ryjewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Pomocy Społ
16. UCHWAŁA NR XXXVI/228/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
17. UCHWAŁA Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
18. UCHWAŁA Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści załacznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miej
19. UCHWAŁA NR XXXVII/231/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanania budżetu za rok 2013
20. UCHWAŁA NR XXXVII/232/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
21. UCHWAŁA NR XXXVII/233/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego
22. UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwes
23. UCHWAŁA NR XXXVII/235/14 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
24. UCHWAŁA NR XXXVII/236/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie Uchwały Nr XXXII/204/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe gminy Ryjewo na l
25. UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gmi
26. UCHWAŁA NR XXXVII/238/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finans
27. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla prz
28. UCHWAŁA NR XXXVIII/240/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tą samą osobą kolejnej
29. UCHWAŁA NR XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komu
30. UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
31. UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/170/13 z dnia 8 maja 2013 w sprawie określenia przystanków w
32. UCHWAŁA NR XXXIX/244/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady gminy Ryjewo Pana Andrzeja Barcika
33. UCHWAŁA NR XXXIX/245/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2017
34. UCHWAŁA NR XXXIX/246/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie będącej własnością Gminy Ryjewo na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ryjewie
35. UCHWAŁA NR XXXIX/247/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis
36. UCHWAŁA NR XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
37. UCHWAŁA NR XXXIX/249/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
38. UCHWAŁA NR XXXIX/250/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024
39. UCHWAŁA NR XXXIX/251/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożycki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
40. UCHWAŁA NR XL/252/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcenia frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Ryjewo
41. UCHWAŁA NR XL/253/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego - Wójta Gminy Ryjewo
42. UCHWAŁA NR XL/254/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
43. UCHWAŁA NR XL/255/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatki: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłac
44. UCHWAŁA NR XL/256/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w tresci Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
45. UCHWAŁA NR XL/257/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Ilość odwiedzin: 4695
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2014-05-12 10:58:25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 14:10:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner