Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   minus 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 1/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE Nr 2/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.
      minus Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych d
      minus ZARZĄDZENIE Nr 4/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i
      minus ZARZĄDZENIE NR 5/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 6/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 13/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne
      minus Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 15/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 17/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 18/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Ryjewo procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro dla projektów re
      minus ZARZĄDZENIE NR 19/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 20/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania o
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 22/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wyp
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
      minus ZARZĄDZENIE Nr 25/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych
      minus ZARZĄDZENIE NR 26/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczoneg
      minus ZARZĄDZENIE NR 27/14 WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 28 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 29/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzony
      minus ZARZĄDZENIE Nr 30/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowan
      minus ZARZĄDZENIE NR 32/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo.
      minus Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 35/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznegonieograniczonego na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 36/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowią
      minus ZARZĄDZENIE NR 37/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w
      minus ZARZĄDZENIE NR 38/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Benowo w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Benowo
      minus ZARZĄDZENIE NR 39/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadz
      minus ZARZĄDZENIE NR 40/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 41/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2014 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE Nr 42/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzjącego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji (eP
      minus ZARZĄDZENIE NR 46/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2014 r.
      minus Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
      minus Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
      minus Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
      minus Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
      minus Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 53/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom
      minus ZARZĄDZENIE NR 54/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące
      minus ZARZĄDZENIE NR 56/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
      minus ZARZĄDZENIE NR 58/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie narok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 59/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
      minus ZARZĄDZENIE NR 60/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji oraz formularzy związanych z procesem rekrutacji w warsztatach ekologicznych w ramach
      minus ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzeda
      minus ZARZĄDZENIE NR 62/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia Sekretarzo
      minus Zarządzenie Nr 63/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 64/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 65/14 Wójta Gminy Ryjewo dnia 4 września 2014 r. w sprawie wykonania pokazu sztucznych ogni w Ryjewie podczas obchodów „Dożynek Powiatowych” w dniu 7 września 2014 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 66/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
      minus ZARZĄDZENIE NR 67/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 68/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 69/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 70/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 71/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 72 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na dostawie energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie
      minus Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 r.
      minus Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania koordynatora
      minus Zarządzenie Nr 75/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2014 r . w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
      minus ZARZĄDZENIE NR 77/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 października 2014 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 03 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 78/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 79/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 80/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
      minus ZARZĄDZENIE NR 81/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
      minus Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 84/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE Nr 85/14 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 86/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 88/14Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024 organowi stanowiącemu.
      minus ZARZĄDZENIE NR 89/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Ryjewo na 2015 rok.
      minus ZARZĄDZENIE NR 90/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 91/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 92/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do spraw przeciwdziałaniu Narkomanii
      minus Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 94/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 15/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2014 roku.
      minus Zarządzenie Nr 95/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 96/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na "Swiadczeniu usług w zakresie zbiórki, transportu i przekazania uprawnionym podmiotom odpadów z koszy ulicznych, miejsc publicznych oraz odpadów komunalnych z jednostek podległych na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia
      minus ZARZĄDZENIE NR 98/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 99/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
      minus ZARZĄDZENIE NR 100/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Zarządzenie Nr 101/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryjewie na dostawy usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
      minus Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne na terenie gminy Ryjewo zajete pod urządzenia telekomunikacyjne
      minus Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 105/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 106/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE Nr 107/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 108/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw Gminy.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 109/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonycłi spraw Gminy.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 110/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 111/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ryjewo w zakresie zarządu mieniem.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 112/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
      minus Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 115/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
      minus ZARZĄDZENIE NR 116/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2014

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
2. ZARZĄDZENIE Nr 2/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.
3. Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych d
4. ZARZĄDZENIE Nr 4/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i
5. ZARZĄDZENIE NR 5/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
6. ZARZĄDZENIE NR 6/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
7. Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
8. Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
9. Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
10. Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
11. Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
12. Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
13. ZARZĄDZENIE NR 13/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne
14. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014
15. ZARZĄDZENIE NR 15/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
16. ZARZĄDZENIE NR 16/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
17. ZARZĄDZENIE NR 17/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
18. ZARZĄDZENIE NR 18/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Ryjewo procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro dla projektów re
19. ZARZĄDZENIE NR 19/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
20. ZARZĄDZENIE NR 20/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania o
21. ZARZĄDZENIE NR 21/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
22. ZARZĄDZENIE NR 22/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
23. ZARZĄDZENIE NR 23/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wyp
24. ZARZĄDZENIE NR 24/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
25. ZARZĄDZENIE Nr 25/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych
26. ZARZĄDZENIE NR 26/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczoneg
27. ZARZĄDZENIE NR 27/14 WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
28. ZARZĄDZENIE NR 28 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
29. ZARZĄDZENIE NR 29/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzony
30. ZARZĄDZENIE Nr 30/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
31. Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowan

32. ZARZĄDZENIE NR 32/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo.
33. Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
34. Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Ryjewo
35. ZARZĄDZENIE NR 35/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznegonieograniczonego na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
36. ZARZĄDZENIE NR 36/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowią
37. ZARZĄDZENIE NR 37/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w
38. ZARZĄDZENIE NR 38/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Benowo w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Benowo
39. ZARZĄDZENIE NR 39/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadz
40. ZARZĄDZENIE NR 40/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
41. ZARZĄDZENIE NR 41/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2014 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
42. ZARZĄDZENIE Nr 42/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
43. ZARZĄDZENIE NR 43/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
44. ZARZĄDZENIE NR 44/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
45. ZARZĄDZENIE NR 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzjącego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji (eP
46. ZARZĄDZENIE NR 46/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
47. Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2014 r.
48. Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
49. Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
50. Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
51. Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
52. Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
53. ZARZĄDZENIE NR 53/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom
54. ZARZĄDZENIE NR 54/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
55. ZARZĄDZENIE NR 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące
56. ZARZĄDZENIE NR 56/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
57. ZARZĄDZENIE NR 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
58. ZARZĄDZENIE NR 58/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie narok 2014
59. ZARZĄDZENIE NR 59/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
60. ZARZĄDZENIE NR 60/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji oraz formularzy związanych z procesem rekrutacji w warsztatach ekologicznych w ramach
61. ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzeda
62. ZARZĄDZENIE NR 62/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia Sekretarzo
63. Zarządzenie Nr 63/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
64. ZARZĄDZENIE NR 64/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
65. ZARZĄDZENIE NR 65/14 Wójta Gminy Ryjewo dnia 4 września 2014 r. w sprawie wykonania pokazu sztucznych ogni w Ryjewie podczas obchodów „Dożynek Powiatowych” w dniu 7 września 2014 r.
66. ZARZĄDZENIE NR 66/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
67. ZARZĄDZENIE NR 67/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
68. ZARZĄDZENIE NR 68/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
69. ZARZĄDZENIE NR 69/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
70. ZARZĄDZENIE NR 70/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
71. ZARZĄDZENIE NR 71/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
72. ZARZĄDZENIE NR 72 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na dostawie energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie
73. Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 r.
74. Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania koordynatora
75. Zarządzenie Nr 75/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
76. Zarządzenie Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2014 r . w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
77. ZARZĄDZENIE NR 77/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 października 2014 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 03 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
78. ZARZĄDZENIE Nr 78/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
79. ZARZĄDZENIE NR 79/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie gminy Ryjewo
80. ZARZĄDZENIE Nr 80/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
81. ZARZĄDZENIE NR 81/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
82. Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
83. Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
84. Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 84/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
85. ZARZĄDZENIE Nr 85/14 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej gminy Ryjewo
86. ZARZĄDZENIE NR 86/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
87. ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
88. Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 88/14Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024 organowi stanowiącemu.
89. ZARZĄDZENIE NR 89/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Ryjewo na 2015 rok.
90. ZARZĄDZENIE NR 90/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
91. ZARZĄDZENIE NR 91/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
92. ZARZĄDZENIE NR 92/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do spraw przeciwdziałaniu Narkomanii
93. Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
94. ZARZĄDZENIE NR 94/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 15/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2014 roku.
95. Zarządzenie Nr 95/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo
96. ZARZĄDZENIE NR 96/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na "Swiadczeniu usług w zakresie zbiórki, transportu i przekazania uprawnionym podmiotom odpadów z koszy ulicznych, miejsc publicznych oraz odpadów komunalnych z jednostek podległych na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia
97. ZARZĄDZENIE NR 98/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
98. ZARZĄDZENIE NR 99/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
99. ZARZĄDZENIE NR 100/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
100. Zarządzenie Nr 101/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryjewie na dostawy usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
101. Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2014
102. Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne na terenie gminy Ryjewo zajete pod urządzenia telekomunikacyjne
103. Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
104. ZARZĄDZENIE NR 105/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
105. ZARZĄDZENIE NR 106/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
106. ZARZĄDZENIE Nr 107/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo.
107. ZARZĄDZENIE Nr 108/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw Gminy.
108. ZARZĄDZENIE Nr 109/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonycłi spraw Gminy.
109. ZARZĄDZENIE Nr 110/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
110. ZARZĄDZENIE Nr 111/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ryjewo w zakresie zarządu mieniem.
111. ZARZĄDZENIE Nr 112/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
112. ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
113. Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo.
114. ZARZĄDZENIE NR 115/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
115. ZARZĄDZENIE NR 116/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.

Ilość odwiedzin: 5344
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: administrator
Osoba, która odpowiada za treść: administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jaremek
Data udostępnienia informacji: 2014-05-20 12:57:42
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 15:08:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner