Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
minus Prawo miejscowe
   plus 2010
   minus 2011
      minus UCHWAŁA NR IV/24/11 Rady Gminy Ryjewoz dnia 23 lutego 2011 r w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkan
      minus UCHWAŁA NR IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnic
      minus UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inka
      minus UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek p
      minus UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
      minus UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści zal
      minus UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podsta
      minus UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej P
      minus UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
      minus UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
      minus UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
      minus UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
      minus UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
      minus UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i na
      minus UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjew
      minus UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udziela
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus Kadencja 2018 - 2023
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Prawo miejscowe > 2011

Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR IV/24/11 Rady Gminy Ryjewoz dnia 23 lutego 2011 r w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkan
2. UCHWAŁA NR IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnic
3. UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inka
4. UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek p
5. UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
6. UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści zal
7. UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podsta
8. UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej P
9. UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
10. UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
11. UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
12. UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
13. UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
14. UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
15. UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
16. UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i na
17. UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
18. UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjew
19. UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udziela

Ilość odwiedzin: 2370
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2014-06-03 11:37:21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 12:03:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner