Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
plus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Mapa strony:

Informacje Ogólne
   RODO
      Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Łukasz Gołda kontakt: e-mail inspektor@cbi24.pl
      Klauzula informacyjna
      Klauzula Informacyjna Ewidencji Ludnosci
      Klauzula Informacyjna USC
      Klauzula Informacyjna Dowody Osobisty
      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.
   INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
   TARYFY
      Decyzja zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres lat 3 w obrębie Gminy Ryjewo
   Sołectwa
      Statuty Sołectw
         UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
         UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
         UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
         UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
         UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
         UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
         UCHWAŁA NR XXI/143/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudnikach
         UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
         UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
         UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
         Uchwala Nr VI/ 35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
      Kadencja 2010 - 2014
         SOŁECTWO BENOWO
         SOŁECTWO BARCICE
         SOŁECTWO BOROWY MŁYN
         SOŁECTWO JAŁOWIEC
         SOŁECTWO JARZĘBINA
         SOŁECTWO MĄTOWSKIE PASTWISKA
         SOŁECTWO PUŁKOWICE
         SOŁECTWO RUDNIKI
         SOŁECTWO RYJEWO
         SOŁECTWO STRASZEWO
         SOŁECTWO TRZCIANO
         SOŁECTWO WATKOWICE
      Kadencja 2015 - 2018
         Sołectwo Barcice
         Sołectwo Benowo
         Sołectwo Borowy Młyn
         Sołectwo Jarzębina
         Sołectwo Jałowiec
         Sołectwo Mątowskie Pastwiska
         Sołectwo Pułkowice
         Sołectwo Rudniki
         Sołectwo Ryjewo
         Sołectwo Straszewo
         Sołectwo Trzciano
         Sołectwo Watkowice
      Kadencja 2019 -2023
         Spis Sołtysów Gminy Ryjewo kadencja 2019-2023
   Charakterystyka
   Informacje nieudostępnione w BIP
      Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie.
      2018
         Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
      ZARZĄDZENIE Nr 51/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek lub w celu ponownego wykorzystania
   Rejestry Instytucji Kultury
      Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury
      Rejestr Instytucji Kultury
      Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1
      Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 2
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
   Organizacje pozarządowe
      Sprawozadnie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016
      Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w ramach regrantingu
      OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ
      ZARZĄDZENIE NR 31/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadń pożytku publicznego w ramach regrantingu na 2017
      OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
      Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku - Kultura fizyczna i sport
      Otwarty nabór do Komisji Konkursowej – Kultura fizyczna i sport na 2018
      UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
      Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport na 2018 r.
      Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie wsparcia
      Nabór do Komisji Konkursowej 2018 - KULTURA
      Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      ZARZĄDZENIE NR 15/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rok 2018
      Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
      Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
      Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi w 2017
      Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018 r. z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu
      Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. Regratingu na 2018 rok
      Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
      Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
      Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.
      Otwarty nabór do komisji konkursowej
      Ogłoszenie konkurs ofert - KULTURA 2019
      Ogłoszenie nabór do komisji konkursowej
      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
      Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2019 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu.
      Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. regrantingu na 2019 rok.
      Zarządzenie Nr 38 19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r.
      Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok – Kultura fizyczna i sport
         Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok - Kultura fizyczna i sport.
      Otwarty nabór do komisji konkursowej- kultura fizyczna i sport na 2020 rok.
      Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - kultura 2020
      Nabór członków do komisji konkursowej - kultura 2020
      Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura fizyczna i sport na 2020 rok.
      Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
      Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2020 rok.
      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
      Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2020 r. z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach regrantingu.
      Otwarty nabór do Komisji Konkursowej dot. regrantingu na 2020 rok.
   Jednostki organizacyjne
      Szkoła Podstawowa w Ryjewie imienia Mikołaja Kopernika
      Szkoła Podstawowa w Straszewie imienia Księdza Władysława Demskiego
      Gminna Biblioteka Publiczna
      Gminny Ośrodek Kultury
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Raport o stanie gminy
      Raport o stanie gminy w 2018 r.
      Raport o stanie gminy za 2019 r.
   Powszechny Spis Rolny 2020
      Nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Urząd Gminy
   Kierownictwo
      Wojt Gminy Sławomir Słupczyński
      Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Dorota Cipkowska
      Sekretarz Gminy Dorota Czerkies
      Skarbnik Gminy Małgorzata Zdunek
   Regulamin organizacyjny
      REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W RYJEWIE
      Regulamin organizacyjny obowiązujący od dnia 9 maja 2016 r.
      Zarządzenie nr 1/20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie
   Struktura organizacyjna po 1.02.2013
      Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy
      Dorota Cipkowska-Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
      Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy
      Małgorzata Zdunek Skarbnik Gminy
      Elżbieta Baniecka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
      Alicja Grochowska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
      Ewa Wadecka - stanowisko ds obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi - długotrwała nieobecność zastępstwo Sylwia Lewicka
      Monika Derzewska - stanowisko ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu
      Katarzyna Iwaniec stanowisko ds kancelaryjnych promocji gminy
      Karolina Podsiadła - stanowisko ds. oświaty
      Maria Szydłak - stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
      Małgorzata Zdunek- Kierownik Referatu Finansowego
      Urszula Krzysztofik - stanowisko ds księgowości budżetowej i sprawozdawczości
      Karolina Gorczyca – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
      Anna Rutkowska - stanowisko ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych
      Monika Weisner - stanowisko ds księgowości budżetowej oraz windykacji należności cywilnoprawnych
      Beata Cieplińska - Szczukowska- stanowisko ds księgowości budżetowej i ewidencji mienia gminnego
      Bernadeta Szydłowska - stanowisko ds obsługi kasy
      Dorota Jabłońska - stanowisko ds księgowości budżetowej
      Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat
      Danuta Powierża - stanowisko ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego
      Dominika Zielińska - stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego
      Piotr Gabryś - stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej
      Marcin Dmitrzak - stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
      Jan Pilczuk - stanowisko ds gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej
      Adam Czołba - Radca Prawny
      Irena Kosmowska - stanowisko ds kadrowych i wynagrodzeń
   Załatwianie spraw
      PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE
      PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
      PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH NIE BĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI NA TERENIE GMINY RYJEWO.
      INFORMACJA WÓJTA GMINY RYJEWO W SPRAWIE DOSTĘPU DO TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
      INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO PRZEZ WESOŁE MIASTECZKO, CYRK, IMPREZY ROZRYWKOWE
      W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
      WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ* ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
      INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH
      WNIOSEK I PROCEDURA : WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
      PROCEDURA WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIU POŻARNICZYM ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPLATY EKWIWALENTU DLA CZLONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
      Procedura założenia profilu zaufanego ePuap
      Instrukcja postępowania z petycjami
      INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ.
   Rejestry, ewidencje i archiwa
      Prowadzone rejestry i ewidencje
   Oświadczenia majątkowe
      2014 - 2018
         Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy
         Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
         Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy od dnia 1 grudnia 2016 r
         Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy
         Małgorzata Kubic - Sekretarz Gminy do dnia 28 listopada 2016 r.
         Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
         Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
         Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
         Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie
         Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie
         Karolina Łęgowska - Inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych
         Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej
         Danuta Powierża - Inspektor d/s podatków i opłat lokalnych
         Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat
         Anna Rutkowska - inspektor ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych
         Karolina Gorczyca - referent ds wymiaru podatków i opłat lokalnych
      2019
         Sławomir Słupczyński - Wójt Gminy Ryjewo
         Dorota Cipkowska - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
         Dorota Czerkies - Sekretarz Gminy
         Małgorzata Zdunek - Skarbnik Gminy
         Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
         Anna Biskupska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
         Adam Mączyński - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
         Andrzej Zwolak - Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie
         Małgorzata Sejka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie
         Jerzy Gajos - Inspektor d/s rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt oraz ewidencji działalności gospodarczej
         Danuta Powierża - stanowisko ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego
         Agnieszka Tokarska - stanowisko ds pomocy publicznej i Vat
         Anna Rutkowska - inspektor ds księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych
         Karolina Gorczyca - referent ds wymiaru podatków i opłat lokalnych
   Nabór na stanowiska pracy
      Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych
      Wójt Gminy Ryjewo ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Straszewie, im. ks. Władysława Demskiego, Straszewo 55, 82-420 Ryjewo, 2. Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Ryjewie i Gimnazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe), ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pomocy publicznej i VAT
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi kasy
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi
      OGŁOSZENIE - Wójt Gminy w Ryjewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji na podinspektora ds inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
      OGŁOSZENIE - Wójt Gminy w Ryjewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji na podinspektora ds inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
      Nabór na stanowisko ds zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na stanowisko ds zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
      Ogłoszenie - Wójt Gminy Ryjewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Referacie Organizacyjnym stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Ryjewo i współpracy z jednostkami pomocniczymi
      Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W RAMACH ZASTĘPSTWA
   Kontrole
      2008
      2012
         Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
         Sprawozdanie z kontroli w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
      2013
         Protokół kontroli- ZUS
         Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 lipca 2013 r.
      2014
         Protokół kontroli Nr 10/2014 obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin
         Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w GOPS w Ryjewie przeprowadzonej w dniu 13 maja 2014 r
         Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
         Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 listopada 2014 r z kontroli finansowej
      2015
         Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
      2016
         Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ryjewo przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
         Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
      2017
         Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
      2018
         Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
         Protokół z kontroli spisu wyborców 2018 r. przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze
         Protokół z kontroli sanitarnej w zakresie przestrzegania zasad przeprowadzonej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną
         Protokół z kontroli Nr WIOS - GDA 212/2019
         Protokół z kontroli na zakończenie termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..
         Protokół z kontroli na zakończenie projektu- oczyszczalnia ścieków w Mątowskich Pastwiskach przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
      2019
         Protokół z kontroli z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
         Kontrola spis wyborców
         Wystąpienie pokontrolne
         Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
         Protokół z kontroli na zakończenie projektu budowy budynku szatni piłkarskiej wraz z oczyszczalnią ekologiczną w miejscowości Ryjewo.
         Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok
   Petycje
      Informacje ogólne
      2017
         Petycja Nr 1/2017 złożona w dniu 11 maja 2017 r. w sprawie konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVE" - edycja 2017
            Odpowiedzi na wniesioną petycję udzielono w dniu 25 maja 2017 r.
      2018
         Petycja Nr 1/2018 r. złożona w dniu 24 września 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu "Wzorowa łazienka" - część jesienna
         Odpowiedzi na złożoną petycję udzielono w dniu 24 września 2018 r.
      2019
         Petycja Nr 1/2019 złożona w dniu 24 kwietnia 2019 roku podczas Sesji Rady Gminy Ryjewo w sprawie wymiany chodnika, naprawy nawierzchni oraz zamontowanie progu zwalniającego
         Odpowiedź na Petycję nr 1/2019 złożoną w dniu 24 kwietnia 2019 r. podczas Sesji Rady Gminy Ryjewo
         Petycja Nr 2/2019 złożona w dniu 4 września 2019 r. w sprawie przywrócenia autobusu szkolnego.
         Odpowiedź na Petycję Nr 2/2019 złożoną w dniu 4 września 2019 r.
         Wniosek o udzielenie informacji publicznej i petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie z dnia 14.10.2019 r.
         Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej i petycję Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego w Warszawie
         Petycja Nr 4/2019 złożona w dniu 23 października 2019 r. w sprawie przekazania petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic.
         Odpowiedź na Petycję Nr 4/2019 r. złożoną w dniu 23 października 2019 r.
      2020
         Petycja Nr 1/2020 złożona w dniu 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania wszystkim podległym szkołom podstawowym, w tym zespołów szkół oraz fakultatywnie do szkół podstawowych oraz zespołów szkół prywatnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy wniosku nt. programu edukacujnego pod hasłem "Przygotowujemy lepszy świat"
   Zgromadzenia publiczne
   Centralny Rejestr Umów

Rada Gminy
   Komisje Rady
      Kadencja 2010-2014
         Komisja Rewizyjna
         Komisja do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego
         Komisja Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
         Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
      Kadencja 2014 - 2018
         KOMISJA REWIZYJNA
         KOMISJI DO SPRAW BUDŻETU, ROZWOJU GMINY I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
         KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG
         KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
      KADENCJA 2018 - 2023
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Skarg , Wniosków i Petycji
         Komisji do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego
         Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
         Komisji Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznyc
   Skład osobowy Rady
      Kadencja 2010 - 2014
         Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy
         Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
         Andrzej Barcik Członek Rady Gminy
         Bogdan Barcik Członek Rady Gminy
         Marek Górecki Członek Rady Gminy
         Bernadeta Łukaszewska Członek Rady Gminy
         Zbigniew Reducha Członek Rady Gminy
         Alfred Szwed - zrzeczenie mandatu 31 października 2011 r. Członek Rady Gminy
         Barbara Wolak Członek Rady Gminy
         Roman Szaflik Członek Rady Gminy
         Marianna Mastalerz Członek Rady Gminy
         Jerzy Paradowski Członek Rady Gminy
         Artur Orłowski Członek Rady Gminy
         Piotr Bajerowski Członek Rady Gminy
         Jan Koczara Członek Rady Gminy
         Jerzy Luty - od dnia ślubowania tj. 29 luty 2012 r. Członek Rady Gminy
      Kadencja 2014 - 2018
         Kazimierz Zima – Przewodniczący Rady
         Aleksander Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady
         Bogdan Barcik – członek Rady
         Marek Górecki – członek Rady
         Piotr Kurach – członek Rady
         Bernadeta Łukaszewska – członek Rady
         Radosław Martyka – członek Rady
         Artur Orłowski – członek Rady
         Emilia Ostrowska Cendrowska – członek Rady
         Ryszard Patzwald – członek Rady
         Zbigniew Reducha – członek Rady
         Piotr Szachowicz – członek Rady
         Roman Szaflik – członek Rady
         Stanisław Wojtaś – członek Rady
         Barbara Wolak – członek Rady
      KADENCJA 2018 - 2023
         Zima Kazimierz Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo
         Chojnacki Tomasz Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryjewo
         Barcik Bogdan – Członek Rady
         Kamil Dominik – Członek Rady
         Górecki Marek – Członek Rady
         Grochowski Aleksander Antoni – Członek Rady
         Ligęza Marek – Członek Rady
         Łęgowski Piotr – Członek Rady
         Łukaszewska Bernadeta Maria – Członek Rady
         Muraszewski Jacek – Członek Rady zrzeczenie się mandatu 01.10.2019 r.
         Orłowski Artur Piotr – Członek Rady
         Patzwald Ryszard Tomasz – Członek Rady
         Reducha Zbigniew Zygmunt – Członek Rady
         Rutkowski Piotr - Członek Rady od dnia ślubowania tj. 30.12.2019 r.
         Wojtaś Stanisław – Członek Rady
         Wolak Barbara Bożenna – Członek Rady
   Oświadczenia majątkowe
      Kadencja 2010 - 2014
         Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy
         Aleksander Grochowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy
         Piotr Bajerowski- Członek Rady Gminy
         Andrzej Barcik - Członek Rady Gminy
         Bogdan Barcik - Członek Rady Gminy
         Marek Górecki - Członek Rady Gminy
         Jan Koczara - Członek Rady Gminy
         Bernadeta Łukaszewska - Członek Rady Gminy
         Marianna Mastelarz - Członek Rady Gminy
         Artur Orłowski - Członek Rady Gminy
         Jerzy Paradowski - Członek Rady Gminy
         Zbigniew Reducha - Członek Rady Gminy
         Roman Szaflik- Członek Rady Gminy
         Alfred Szwed - Członek Rady Gminy
         Barbara Wolak - Członek Rady Gminy
         Jerzy Luty - Członek Rady Gminy
      Kadencja 2014 - 2018
         Kazimierz Zima - Przewodniczący Rady Gminy
         Aleksander Grochowski - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
         Bogdan Barcik - członek Rady Gminy
         Marek Górecki - członek Rady Gminy
         Piotr Kurach - Członek Rady Gminy
         Bernadeta Łukaszewska - członek Rady Gminy
         Radosław Martyka - członek Rady Gminy
         Artur Orłowski - członek Rady Gminy
         Emilia Ostrowska - Cendrowska- członek Rady Gminy
         Ryszard Patzwald - członek Rady Gminy
         Zbigniew Reducha - członek Rady Gminy
         Piotr Szachowicz - członek Rady Gminy
         Roman Szaflik - członek Rady Gminy
         Stanisław Wojtaś - członek Rady Gminy
         Barbara Wolak - członek Rady Gminy
      KADENCJA 2018 - 2023
         Zima Kazimierz Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo
         Chojnacki Tomasz Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryjewo
         Dominik Kamil - Członek Rady
         Barcik Bogdan – Członek Rady
         Górecki Marek – Członek Rady
         Grochowski Aleksander Antoni – Członek Rady
         Ligęza Marek – Członek Rady
         Łęgowski Piotr – Członek Rady
         Łukaszewska Bernadeta Maria – Członek Rady
         Muraszewski Jacek – Członek Rady
         Orłowski Artur Piotr – Członek Rady
         Patzwald Ryszard Tomasz – Członek Rady
         Reducha Zbigniew Zygmunt – Członek Rady
         Rutkowski Piotr Stanisław - Członek Rady
         Wojtaś Stanisław – Członek Rady
         Wolak Barbara Bożenna – Członek Rady
   Terminarz posiedzeń komisji
      Kadencja 2010 - 2014
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu grudniu 2010 roku .
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u lutym 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u kwietniu 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w mc-u czerwcu 2011r.
         Harmonogram posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u wrześniu 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u październiku 2011r.
         HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy w Ryjewie w mc-u listopadzie 2011r.
         .HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w mc-u styczniu 2012 r
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u kwietniu 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u czerwcu 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u sierpniu 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u październiku 2012r
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u listopadzie 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u grudniu 2012r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u lutym 2013r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u marcu 2013r.
         HARMONOGRAM - posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u maju 2013r.
         HARMONOGRAM - posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Ryjewie w mc-u czerwcu 2013r
         HARMONOGRAM posiedzń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu październiku 2013 r
         HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY RYJEWO W MIESIĄCU LUTYM 2014 ROKU
         HARMONOGRAM -pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2014 roku
         HARMONOGRAM posiedzeń Rady Gminy Ryjewo w m-cu sierpniu 2014 r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Ryjewo w miesiącu wrześniu 2014 r.
      Kadencja 2014 - 2018
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2015 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu kwietniu 2015 roku
         Harmonogram pracy komisji w miesiącu maju 2015 r.
         Harmonogram Rady Gminy Ryjewo w m-cu sierpniu 2015r.
         Harmonogram pracy komisji w miesiącu wrześniu 2015 r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu październiku 2015 r.
         HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Ryjewo w miesiącu listopadzie 2015 r.
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2016 roku
         Harmonogram pracy Rady Gminy Ryjewo w miesiącu marcu 2017
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu KWIETNIU 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w miesiącu maju 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu CZERWCU/ LIPCU 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu SIERPNIU 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu wrześniu 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu PAŹDZIERNIKU 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu LISTOPADZIE 2017 roku
         HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Ryjewo w m-cu GRUDNIU 2017 roku
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu lutym 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu marcu 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu kwietniu 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu maju 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu czerwcu 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu sierpniu 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu wrześniu 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu październiku 2018 r.
      KADENCJA 2018 - 2023
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu listopadzie 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu grudnia 2018 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu marcu 2019 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu kwietniu 2019 r
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu maju 2019 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu czerwcu 2019 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w m-cu wrześniu 2019 r
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu październiku 2019 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu listopadzie 2019 r
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu grudniu 2019 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu lutym 2020 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu marcu 2020 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu kwietniu 2020 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu maju 2020 r.
         Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Ryjewo w miesiącu czerwcu 2020 r.
   Protokoły z komisji
      Kadencja 2010 - 2014
         Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Ryjewo
         Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Budżetu , Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego i Protokoły z posiedzeń komisji Edukacji, Kultury, Sportu , Zdrowia i Spraw Społecznych
         Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizynej
      Kadencja 2014 - 2018
         Protokóły ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy Ryjewo
         Protokoły z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Ryjewo
         Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Gminy Ryjewo
   Sesje
      Kadencja 2010 - 2014
         OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam na obrady I sesji Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 30 listopada ( wtorek) o godz. 14 00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         OGŁOSZENIE
         O G Ł O S Z E N I E
         OGŁOSZENIE
         O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 23 marca 2011 roku (środa) o godzinie 15oo w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E
         O G Ł O S Z E N I E
         O G Ł O S Z E N I E
         O G Ł O S Z E N I E
         O G Ł O S Z E N I E
         OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam na obrady XI sesji Rady Gminy Ryjewo w dniu 26 października 2011 roku (środa) o godzinie 15 oo w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         OGŁOSZENIE
         O G Ł O S Z E N I E
         O G Ł O S Z E N I E -obrady XIV sesji Rady Gminy Ryjewo dniu 29 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - obrady XV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 28 marca 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XVII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 28 maja 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E -Uprzejmie zapraszam na obrady XIX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na obrady XX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 września 2012 r. (środa) o godzinie 15 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na obrady XXI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 października 2012 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na posiedzenie XXII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w R
         Ogłoszenie zapraszam na posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 8 marca 2013 roku (piątek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         OGŁOSZENIE -zapraszam na posiedzenie XXV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2013 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 8 maja 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXVII sesji Rady Gminy Ryjewo w dniu 26 czerwca 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         OGŁOSZENIE - zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 6 września 2013 roku (piątek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         OGŁOSZENIE - zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Ryjewo w dniu 2 października 2013 roku(środa) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 22 października 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się dnia 19 listopada 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na posiedzenie XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się 18 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 marca 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwal
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Gminy
         O G Ł O S Z E N I E -zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 maja 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldz
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godzinie 15 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         O G Ł O S Z E N I E - zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą dnia 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunw
         OGŁOSZENIE - zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w Zaułku Benowo.
      Kadencja 2014 - 2018
      Kadencja 2018 - 2023
         Ogłoszenie o obradach I sesji VIII Kadencji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70).
         Ogłoszenie o obradach II Sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą sie 28 listopada 2018 r. o god. 15.00 w Gminny Ośrodku Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach III Sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą sie 19 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w Gminny Ośrodku Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach IV Sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach V sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach VI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00 w AGAPE w Borowym Młynie
         Ogłoszenie o obradach VII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 maja 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach VIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach IX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 września 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach X sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 października 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 listopada 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 19 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach XIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 26 lutego 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
         Ogłoszenie o obradach XV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 marca 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XVII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 27 maja 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         Ogłoszenie o obradach XVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 1 lipca 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
   Protokoły z sesji
      2010
         PROTOKÓŁ Nr XL/2010 XL sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLI/2010 XLI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLII/2010 XLII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Sesja odbyła się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Sesję rozpoczęto o godzinie 14 oo – zakończ
         PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 XLIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 XLIV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 roku. Sesja odbyła się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
         PROTOKÓŁ Nr XLV/2010 XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010 XLVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010 XLVII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 XLVIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010 roku.
         Protokoł Nr XLIX/2010 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 listopada 2010 roku
      2011
         PROTOKÓŁ Nr IV/2011 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr V/2011 V sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 marca 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VI/2011 VI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VII/2011 VII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VIII/2011 VIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr IX/2011 IX sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku
         PROTOKÓŁ Nr X/2011 X sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 roku
         PROTOKÓŁ Nr XI/2011 XI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XII/2011 XII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku
         PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 XIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku.
      2012
         PROTOKÓŁ Nr XIV/2012 XIV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XV/2012 XV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 XVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 XVII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2012 roku.
         Protokół Nr XIX/2012 XIX sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XX/2012 XX sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXI/2012 XXI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2012 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXII/2012 XXII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2012 roku.
         Protokół Nr XXIII/2012 XXIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku.
      2013
         PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXV/2013 XXV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 maja 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 XXVII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 XXIX sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku
         PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 XXX sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 roku
         PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 XXXII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku.
      2014
         PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2014 XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2014 XXXIV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 roku
         PROTOKÓŁ Nr XXXV/2014 XXXV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 XXXVI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 roku.
         PROTOKOŁ NR XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r
         PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r.
         PROTOKÓŁ Nr XL/2014 XL sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 roku.
         Protokół Nr XLI z sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 listopada 2014 r.
      Kadencja 2014 - 2018
         PROTOKÓŁ Nr I/2014 I sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 roku.
         PROTOKÓŁ Nr II/2014 II sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 roku
         PROTOKÓŁ Nr III/2014 III sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku.
         PROTOKÓŁ Nr IV/2015 IV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr V/2015 V sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VI/2015 VI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VII/2015 VII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 VIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 roku
         PROTOKÓŁ NR IX/2015 z sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r.
         PROTOKÓŁ NR X/2015 z sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r.
         PROTOKÓŁ Nr XI/2015 XI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XII/2015 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku
         Protokół z XIV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r.
         PROTOKÓŁ Nr XV/2016 XV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 roku
         PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XX/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 roku
         Protokół z XXI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r.
         PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 roku
         Protokół Nr XXIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r.
         Protokół Nr XXIV/2017 z nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku
         PROTOKÓŁ NR XXV/2017 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r.
         PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r.
         PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 XXVin sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017 roku.
         PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 roku.
         Protokół Nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
         PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 XXXI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 roku
         Protokół Nr XXXII.2017 z XXXII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r
         Protokół Nr XXXIII.2017 z XXXIII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r.
         Protokół Nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r
         Protokół Nr XXXV/2018 z XXXV sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r.
         Protokół N XXXVI/2018 sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.
         Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.
         Protokół Nr XXXVIII/2018 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r.
         Protokół Nr XXXIX.2018 z XXXIX Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r.
         Protokół Nr XL.2018 z XL Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r
         Protokół Nr XLI.2018 z XLI Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r.
         Protokół Nr XLII/2018 z XLII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2018 roku
         Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r.
      KADENCJA 2018 - 2023
         Protokół Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Ryjewo w dnu 19 listopada 2018 r.
         Protokół Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Ryjewo w dnu 28 listopada 2018 r.
         Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r.
         Protokół Nr IV /2019 z IV Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r.
         Protokół Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 roku.
         Protokół Nr VI/2019 z VI sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.
         Protokół Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.
         Protokół Nr VIII.2019 z VIII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r
         Protokół Nr /IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 r.
         Protokół Nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r.
         Protokół Nr XI/2019 z XI Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r.
         Protokół z XII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r.
         Protokół z XIII sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r.
         Protokół Nr XIV/2020 z XIV Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r.
         Protokół Nr XV/2020 z XV Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r.
         Protokół Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r.
         Protokół Nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r.
         Protokół Nr XVIII/2020 z XVIII Sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r.
   Transmisje z sesji
      Klauzula informacyjna
      Transmisje z sesji
   Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
      Interpelacje z II sesji Rady Gminy Ryjewo
         Odpowiedzi na interpelacje z II sesji Rady Gminy Ryjewo
      Interpelacja z V sesji Rady Gminy Ryjewo
         Odpowiedź na interpelację z V sesji Rady Gminy Ryjewo.
      Interpelacja złożona przez radnego Zbigniewa Reduchę
      Interpelacja z VI sesji Rady Gminy Ryjewo
         Pismo w sprawie interpelacji z VI sesji Rady Gminy Ryjewo
      Interpelacja z VIII sesji Rady Gminy Ryjewo
         Odpowiedź na interpelację z VIII sesji Rady Gminy Ryjewo

Prawo lokalne
   Prawo miejscowe
      2010
         UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszew
         UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
         UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania z
      2011
         UCHWAŁA NR IV/24/11 Rady Gminy Ryjewoz dnia 23 lutego 2011 r w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkan
         UCHWAŁA NR IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnic
         UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inka
         UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek p
         UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
         UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści zal
         UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podsta
         UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej P
         UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
         UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
         UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
         UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
         UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
         UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i na
         UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
         UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjew
         UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udziela
      2012
         UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
         UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt
         UCHWAŁA NR XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości
         UCHWAŁA NR XIX/123/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
         UCHWAŁA NR XIX/124/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
         UCHWAŁA NR XIX/125/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, pod
         UCHWAŁA NR XIX/126/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w
         UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości e
         UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
         UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
         UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
         UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
         UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n
         UCHWAŁA NR XXIII/147/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici
         Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
      2013
         Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłat
         Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie
         Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania cz
         Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu
         Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środ
         Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś
         UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012
         UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwo
         UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
         UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
         UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
         UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodz
         UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
         UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
         UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      2014
         UCHWAŁA NR XXXIII/215/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie ś
         UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produ
         UCHWAŁA NR XXXIII/217/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ryjewo w latach 2014 - 2015 na realizację inwes
         UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
         UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gmin
         UCHWAŁA NR XXXVII/231/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 20
         UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwest
         UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarz Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiat
         UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załacznika n1 do uchwały XXVI/170/13 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komun
         UCHWAŁA Nr XXXIX/247/14 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis
         UCHWAŁA Nr XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XL/255/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia , a także szczegółow warunki obliczania i wypła
         UCHWAŁA NR XL/256/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w tresci Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      Kadencja 2014 - 2018
         UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
         UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ocłirony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
         UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
         UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
         UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
         UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR VII/41/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
         UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
         UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
         UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
         UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
         UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny dorażnych zastępstw.
         UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze Srodków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
         UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2019
         UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
         UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
         UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
         UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
         UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
         UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
         UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
         UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
         . UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
         UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
         UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
         UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania licz
         UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
         UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
         UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
         UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
         Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
         Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
         Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
         Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
         Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawieokreślenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso.
         Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
         Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
         UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
         UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
         UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
         UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
         UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
         UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
         UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
         UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
         UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
         UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
         UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
         UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
         UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
         UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
         UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
         UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
         UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
         UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
         UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021"
         UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
         UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXXI/210/07 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
         UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
         UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
         UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
         UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
         UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
         UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
         UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
         UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
         UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
         UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
         UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
         UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
         UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
         UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
         UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
         UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
         UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
         UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
         UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
         UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
         UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
         UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
         UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
      Kadencja 2018 - 2023
         UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
         UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
         UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
         UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
         Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
         Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo
         Uchwała NR IV/28/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. zmienionego uchwałą nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
         UCHWAŁA Nr V/30/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia statutów sołectw gminy Ryjewo, ustalonych uchwałami: Nr XXI/136/16, Nr XXI/137/16, Nr XXI/138/16, Nr XXI/139/16, Nr XXI/140/16, Nr XXI/141/16, Nr XXI/142/16, Nr XXI/143/16, Nr XXI/144/16, Nr XXI/145/16, Nr XXI/146/16, Nr XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2016r.
         Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2018.
         Uchwała VII/40/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
         Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
         UCHWAŁA NR VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetu Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia
         Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
         Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
         Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
         Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
         Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
         Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
         Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
         Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
         Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2019/2020.
         Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2020 rok.
         Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”.
         Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną”.
         Uchwała Nr XIV/84/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo oraz jej jednostkom organizacyjnym.
         Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2020 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku.
         Uchwała Nr XVI/88/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XVI/89/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
         Uchwała Nr XVI/90/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Uchwała Nr XVI/91/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
         Uchwała Nr XVI/92/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Uchwała Nr XVI/93/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
         Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
         Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019.
         Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
         Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwym
         Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2020/2021
         Uchwała Nr XVIII/ 115 /20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe)
   Statut Gminy Ryjewo
      UCHWAŁA Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
      UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
      UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
   Uchwały Rady
      2014
         UCHWAŁA NR XXXIII/211/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
         UCHWAŁA NR XXXIII/212/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXIX/189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgo
         UCHWAŁA NR XXXIII/213/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu G
         UCHWAŁA NR XXXIII/214/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014
         UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produ
         UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
         UCHWAŁA NR XXXIV/219/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczo
         UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gmin
         UCHWAŁA NR XXXIV/221/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXV/222/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn."Wspomagania umi
         UCHWAŁA NR XXXV/223/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej położo
         UCHWAŁA NR XXXV/224/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie przekazania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo w roku 2014 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Pańs
         UCHWAŁA Nr XXXVI/225/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany treści Uchwały XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społec
         UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trzciano stanowiącej własność gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXVI/227/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie przystąpienia gminy Ryjewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Pomocy Społ
         UCHWAŁA NR XXXVI/228/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
         UCHWAŁA Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Ryjewo 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści załacznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miej
         UCHWAŁA NR XXXVII/231/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanania budżetu za rok 2013
         UCHWAŁA NR XXXVII/232/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXVII/233/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego
         UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwes
         UCHWAŁA NR XXXVII/235/14 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXVII/236/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie Uchwały Nr XXXII/204/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe gminy Ryjewo na l
         UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gmi
         UCHWAŁA NR XXXVII/238/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finans
         UCHWAŁA NR XXXVIII/239/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla prz
         UCHWAŁA NR XXXVIII/240/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tą samą osobą kolejnej
         UCHWAŁA NR XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komu
         UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/170/13 z dnia 8 maja 2013 w sprawie określenia przystanków w
         UCHWAŁA NR XXXIX/244/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady gminy Ryjewo Pana Andrzeja Barcika
         UCHWAŁA NR XXXIX/245/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2017
         UCHWAŁA NR XXXIX/246/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie będącej własnością Gminy Ryjewo na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXXIX/247/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis
         UCHWAŁA NR XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XXXIX/249/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXIX/250/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024
         UCHWAŁA NR XXXIX/251/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożycki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
         UCHWAŁA NR XL/252/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcenia frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XL/253/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego - Wójta Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XL/254/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
         UCHWAŁA NR XL/255/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatki: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłac
         UCHWAŁA NR XL/256/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/248/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w tresci Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XL/257/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      2013
         Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłat
         Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie
         Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania cz
         Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu
         Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środ
         Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś
         Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
         Uchwała Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
         UCHWAŁA NR XXV/165/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ryjewo na lata 2013 - 2016.
         UCHWAŁA NR XXV/166/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo, obręb geodezyjny Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXV/167/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 l
         UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXVI/169 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działa
         UCHWAŁA NR XXVI/170 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem l
         UCHWAŁA NR XXVI/171/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
         UCHWAŁA NR XXVI/172/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finan
         UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012
         UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od
         UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
         UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru
         UCHWAŁA NR XXVII/178/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Wspomaganie u
         UCHWAŁA Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na ro
         UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzłalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Dyrektora szkoły Podstawowej w Strasz
         UCHWAŁA NR XXVIII/181/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umó dzierżawy) nieruchomości niezabudowanej stanowiące mienie komunal
         UCHWAŁA NR XXVIII/182/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Straszewo , Jarzębina oraz Benow
         UCHWAŁA NR XXVIII/183/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Straszewo stanowiącej własność G
         UCHWAŁA NR XXVIII/184/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Anny i Tomasza Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych poło
         UCHWAŁA Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Pani Anny Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejsco
         Uchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r
         UCHWAŁA Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ry
         UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
         UCHWAŁA NR 189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych używanych w nocy)po
         UCHWAŁA Nr 190/XXiX/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
         UCHWAŁA NR XXX/191/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013-2032
         UCHWAŁA NR XXX/192/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańczmi Gminy Ryjewo (ograniczonych dla mieszkańców Sołectwa Benowo ) w przedmioc
         UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodz
         UCHWAŁA NR XXX/194/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
         UCHWAŁA NR XXX/195/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2012 Rady gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej progno
         UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
         UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
         UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR XXXI/199/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omłki w Uchwale Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku w sprawie ust
         UCHWAŁA NR XXXI/200/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
         UCHWAŁA NR XXXI/201/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXI/202/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
         UCHWAŁA NR XXXI/203/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
         UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXII/206/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014
         UCHWAŁA NR XXXII/207/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXII/208 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia na rok 2014 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXII/209 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Ryjewo zgody na przystąpienie o charakterze Partnera II do Partnerstwa na rzecz realizacji Proj
         UCHWAŁA NR XXXII/210 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
      2012
         UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
         UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt
         Uchwała Nr XIV/99/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety
         Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2013
         Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29
         Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Benowo odnośnie przekazania na podstawie umowy darowizny budynku po byłej Szkole Podstawowej w B
         UCHWAŁA Nr XIV/103/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat
         UCHWAŁA Nr XIV/104/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
         U C H W A Ł A Nr XIV/105/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         U C H W A Ł A Nr XIV/106/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach program
         Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Ra
         Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2012-2013.
         Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/109/2012 w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok”.
         Uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiany przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne oznaczone nr 288/1, 288/2, 288/3 na działki o numerze 288/4,
         Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/111/2012 w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomoś
         UCHWAŁA Nr XV/112/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
         Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Benowo stanowiącej własność Gminy
         UCHWAŁA Nr XVI/114/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących m
         UCHWAŁA Nr XVI/115/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Rehabilitacja
         UCHWAŁA Nr XVI/116/12 Rady Gminy ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
         UCHWAŁA NR XVII/117/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Kwidzyńskiego przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych (stanowiących drogi) położonych w miejsc
         UCHWAŁA Nr XVII/118/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
         UCHWAŁA Nr XVII/119/12 Rady Gminy Ryjewo 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
         UCHWAŁA Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2011.
         UCHWAŁA Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2012w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
         UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
         UCHWAŁA NR XIX/124/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
         UCHWAŁA NR XIX/125/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, pod
         UCHWAŁA NR XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w
         UCHWAŁA Nr XIX/127/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
         UCHWAŁA NR XX/128/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
         UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzi
         UCHWAŁA Nr XX/130/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
         UCHWAŁA Nr XX/131/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
         UCHWAŁA Nr XX/132/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
         UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości e
         UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę
         UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania
         UCHWAŁA Nr XXI/136/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
         UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
         UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
         UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
         UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas ozna
         UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
         UCHWAŁA Nr XXII/ 143 /12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
         UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
         UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n
         UCHWAŁA NR XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici
         Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
         Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
         UCHWAŁA NR XXIII/151/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2013
         UCHWAŁA NR XXIII/152/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udziel
         UCHWAŁA NR XXIII/153/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2013 r
         UCHWAŁA NR XXIII/154/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20
      2011
         UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszk
         UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicz
         UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkas
         UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek po
         UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
         UCHWAŁA Nr IV/29/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania z siedzibą Gó
         U C H W A Ł A Nr IV/30/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
         UCHWAŁA Nr V/32/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
         UCHWAŁA Nr V/33/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr IV/24/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
         UCHWAŁA Nr V/34/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011
         UCHWAŁA Nr V/35/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
         UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści za
         UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole pod
         UCHWAŁA NR VI/38/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej – drogi położonej w miejscowości Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr VI/39/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawianej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocz
         Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
         Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na prefinansowanie środków należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ryjewie
         Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na rok 2011.
         U C H W A Ł A Nr VII/44/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu
         Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr VII/46/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
         UCHWAŁA Nr VIII/47/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2010
         UCHWAŁA Nr VIII/48/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr VIII/49/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących
         Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jarzębina, obręb geod
         Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie
         UCHWAŁA Nr VIII/52/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
         U C H W A Ł A Nr VIII/53/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające f
         UCHWAŁA Nr VIII/54/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fin
         UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu – Wójta Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w
         UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
         UCHWAŁA Nr IX/58/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo stanowiących
         UCHWAŁA Nr IX/59/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
         U C H W A Ł A Nr IX/60/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         UCHWAŁA Nr IX/61/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody Wójtowi Gminy Ryjewo na wynajęcie na czas nieoznaczony powierzchni dachowych n
         UCHWAŁA Nr X/62/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2012-2015.
         UCHWAŁA Nr X/63/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy R
         UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
         UCHWAŁA Nr X/66/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
         UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
         UCHWAŁA Nr XI/68/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryjewo , obręb geodezyjny Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
         UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA Nr XI/72/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2
         UCHWAŁA Nr XII/73/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Ryjewo Pana Alfreda Szwed
         UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
         UCHWAŁA Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie G
         UCHWAŁA Nr XII/77/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p
         UCHWAŁA Nr XII/76/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnemu Ośrodk
         UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
         UCHWAŁA Nr XII/80/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2012 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr XII/81/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
         UCHWAŁA Nr XII/82/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
         U C H W A Ł A Nr XII/83/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
         UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
         UCHWAŁA Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
         UCHWAŁA Nr XIII/86/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżet
         Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka P
         UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadan
         UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
         UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
         UCHWAŁA Nr XIII/92/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Trzciano i Straszewo stanowiących własno
         UCHWAŁA Nr XIII/93/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ryjewo na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Po
         UCHWAŁA Nr XIII/94/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2012 rok
         UCHWAŁA Nr XIII/95/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok 2011.
         UCHWAŁA Nr XIII/96/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
      2010
         UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
         UCHWAŁA Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr I/5/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszew
         UCHWAŁA Nr II/7/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015”.
         UCHWAŁA Nr II/8/10 Rady Gminy Ryjewoz dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych
         UCHWAŁA Nr II/9/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2011.
         Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
         UCHWAŁA Nr II/11/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20
         UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
         Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
         UCHWAŁA Nr III /14 /10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
         UCHWAŁA Nr III/15/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżeto
         UCHWAŁA Nr III/16/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2011 rok
         UCHWAŁA Nr III/17/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr III/18/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dz
         UCHWAŁA Nr III/20/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie
         UCHWAŁA Nr III/21/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej świetlicy wiejskiej w Rudnikach Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie.
         UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania
         UCHWAŁA Nr III/23/ Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
      Kadencja 2014 - 2018
         Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie powołamia stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania
         UCHWAŁA Nr I/4/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr I/5/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisjii Rady Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR II/9/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/10/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/11/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
         UCHWAŁA NR II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/13/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
         UCHWAŁA NR III/14/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
         UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację Lokalnego programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim
         UCHWAŁA NR III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
         UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
         UCHWAŁA NR III/18/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2015
         UCHWAŁA NR III/19/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień gla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR III/20/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat
         UCHWAŁA NR III/21/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 5 lat
         UCHWAŁA NR III/22/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR III/23/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
         UCHWAŁA NR III/24/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
         UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ryjewo środków stanowiących fundusz sołecki.
         UCHWAŁA NRIV/27/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
         UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
         UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2008roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
         UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2015 rok.
         UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia staweli podatku od środów transportowych.
         UCHWAŁA Nr IV/33/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwałenia budżetu gminy na rok 2015.
         UCHWAŁA NrIV/34/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
         UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
         UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
         UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr V/38/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
         UCHWAŁA Nr VI/39/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryjewo darowizny pieniężnej
         UCHWAŁA Nr VI/40/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
         UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
         UCHWAŁA Nr VII/42/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
         UCHWAŁA Nr VII/44/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/15 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
         UCHWAŁA NR VII/45/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych zaplanownych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2015 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pozarnej Województwa Pomorskiego
         UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
         UCHWAŁA NR VIII/47/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
         UCHWAŁA NR VIII/48/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
         UCHWAŁA NR VIII/49/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn na lata 2015-2018
         UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
         UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
         UCHWAŁA NR IX/52/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
         UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
         UCHWAŁA Nr IX/54/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
         UCHWAŁA NR X/55/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016 - 2019
         UCHWAŁA NR X/56/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
         UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy F
         UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 paźdiernika 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Ryjewo na lata 2015-2019
         UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
         UCHWAŁA NR X/60/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
         . UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
         UCHWAŁA NR XI XI/63/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
         UCHWAŁA NR XI/64/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
         UCHWAŁA NR XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 r.
         UCHWAŁA NR XII/66/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspłpracy Gminy Ryjewoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewona rok 2016
         UCHWAŁA NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
         UCHWAŁA NR XII/68/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzen kanalizacyjnych stanowiących włąsnośc gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
         UCHWAŁA NR XII/72/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
         UCHWAŁA Nr XII/73/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024
         UCHWAŁA NR XIII/74/15 Rady |Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021
         UCHWAŁA NR XIII/75/2015 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia na rok 2016 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
         UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
         UCHWAŁA NR XIII/78/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok
         UCHWAŁA NR XIII/79/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
         UCHWAŁA NR XIII/81/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
         UCHWAŁA NR XIII/82/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/64 Rady gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2024
         UCHWAŁA NR XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2024
         UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
         UCHWAŁA NR XIII/85/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
         UCHWAŁA NR XIV/86/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 rw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016
         UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
         UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
         UCHWAŁA Nr XIV/90/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
         UCHWAŁA NR XV/91/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Strategii Rozwojy Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2023"
         UCHWAŁA NR XV/92/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
         UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania lic
         UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
         UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
         UCHWAŁA NR XV/97/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ryjewo udziałów w Spółce "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hallera w Kwidzynie.
         UCHWAŁA NR XV/98/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
         UCHWAŁA NR XV/99/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
         UCHWAŁA NR XV/100/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 roku
         UCHWAŁA NR XV/101/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
         UCHWAŁA NR XVI/102/16 Rady gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Gminą Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice
         UCHWAŁA NR XVI/103/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XV/101/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków położona w miejscowości Ryjewo
         UCHWAŁA NR XVI/104/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie uchylenia w całości uchwały NR XII/67/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
         UCHWAŁA NR XVI/105/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
         UCHWAŁA NR XVI/106/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
         UCHWAŁA Nr XVI/107/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
         UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
         UCHWAŁA NR XVII/109/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XVII/110/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania przez Gminę Ryjęwo środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo na rok 2016 na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
         UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
         Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
         Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Ryjewo do 2020 r.
         Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
         Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
         Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
         Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
         Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
         Uchwała NR XVIII/120/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwał Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
         UCHWAŁA Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.
         UCHWAŁA Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy kosciele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
         UCHWAŁA Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIX/124/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         UCHWAŁA NR XIX/128/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
         UCHWAŁA NR XIX/129/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-20124
         UCHWAŁA NR XIX/130/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn , Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Miłoradz, Miastem i Gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe".
         UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
         UCHWAŁA NR XX/132/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XX/133/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpenia do sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo Straszewo, Pułkowice
         UCHWAŁA NR XX/134/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
         UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
         UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
         UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
         UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
         UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
         UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
         UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
         UCHWAŁA NR XXI/143/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudnikach
         UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
         UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
         UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
         UCHWAŁA NR XXI/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
         UCHWAŁA NR XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXII/149/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
         UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
         UCHWAŁA NR XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/10 o pow. 0,0026 ha oraz dzialki nr 106/1 o pow. 0,0013ha położonych w miejscowości Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXII/155/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
         UCHWAŁA NR XXII/156/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
         UCHWAŁA NR XXIII/157/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXIII/158/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
         UCHWAŁA NR XXIII/160/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXIII/161/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o przystąpieniu do partnerstwa z Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja
         UCHWAŁA NR XXIII/162/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/153/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
         UCHWAŁA NR XXIII/163/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki nr 106/1 o pow. 0,00013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXIII/164/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
         UCHWAŁA NR XXIII/165/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024
         UCHWAŁA NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXIII/168/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
         UCHWAŁA NR XXIII/169/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadaniaz zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzicówz terenu powiatu kwidzyńskiego
         UCHWAŁA NR XXIII/170/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowibrodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
         UCHWAŁA NR XXIV/171/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXIV/172/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXIV/173/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn , Gminą Gardeja i Gminą Sadlinki w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn "Ograniczenie zagrożenia naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeni
         UCHWAŁA NR XXIV/174/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowo - Doradczym "PERSONA" Jolanta Woźnicka i EDU - Consulting Anna Wiechowska w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. DROGOWSKAZ - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXV/175/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
         UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
         UCHWAŁA NR XXV/177/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
         UCHWAŁA NR XXV/179/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „ AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.: „ OSTOJA BOROWY MŁYN".
         UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
         UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
         UCHWAŁA NR XXVI/183/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2021
         UCHWAŁA NR XXVI/184/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ryjewo na lata 2017 - 2031
         UCHWAŁA NR XXVI/185/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXVI/186/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXVI/187/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
         UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
         UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
         UCHWAŁA NR XXVII/190/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
         UCHWAŁA Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
         UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021".
         UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
         UCHWAŁA NR XXVIII/194/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXVIII/195/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XXVIII/197/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi w leśnictwie Lisewo obręb Ryjewo"
         UCHWAŁA NR XXVIII/198/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.
         UCHWAŁA NR XXVIII/199/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
         UCHWAŁA NrXXVIII/200/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
         UCHWAŁA NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         UCHWAŁA NR XXIX/202/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
         UCHWAŁA NR XXIX/203/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
         UCHWAŁA NR XXIX/204/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
         UCHWAŁA NR XXIX/205/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "OSTOJA Borowy Młyn"
         UCHWAŁA NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020
         UCHWAŁA NR XXX/207/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia dochodów które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
         UCHWAŁA NR XXX/208/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXX/209/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ryjewo innej jednosce samorządu tertorialnego - Gminie Sulęczynie w powiecie kartuskim, województwo pomorskie - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które dotknęły tę Gminę w miesiącu sierpniu 2017 r
         UCHWAŁA NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
         UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
         UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
         UCHWAŁA NR XXXI/215/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia z Gminą Kwidzyn, Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Powiatem Kwidzyńskim, Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o., Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w sprawie utworzenia " Kwidzyńskiego Klastra Energii"
         UCHWAŁA NR XXXI/216/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
         UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozalaw Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
         UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
         UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
         UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXXII/224/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/206/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju Nr POWR.02.18.00.IP.01.00.002.17 w ramach II Osi Prioritetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edu
         UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIII/228/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR XXXIII/230/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
         UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na 2018 rok
         UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
         UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego
         UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIX/201/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
         UCHWAŁA NR XXXIV/242/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         UCHWAŁA NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
         UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
         UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
         UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
         UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
         UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
         UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
         UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
         UCHWAŁA NR XXXVI/253/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXVI/255/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Powiatu kwidzyńskiego w sprawie podziału Powiatu Kwidzyńskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
         UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
         UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
         UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
         UCHWAŁA NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
         UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
         UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
         UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
         UCHWAŁA NR XXXIX/266/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
         UCHWAŁA NR XXXIX/267/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorcow zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekówna okres jednego roku od dnia obowiązywania nowych taryf
         UCHWAŁA NR XXXIX/268 /18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
         UCHWAŁA NR XI/269/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na lata 2018-2020
         UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
         UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR XI/272/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
         UCHWAŁA NR XI/273/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
         UCHWAŁA NR XI/274/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
         UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
         UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
         UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
         UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
         UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR XLI/280/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
         UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
         UCHWAŁA NR XLI/282/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.
         UCHWAŁA NR XLI/283/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.
         UCHWAŁA NR XLI/284/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
         UCHWAŁA NR XLI/285/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok.
         UCHWAŁA NR XLI/286/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
         UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
         UCHWAŁA NR XLII/288/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.
         UCHWAŁA NR XLII/289/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2018 rok
         UCHWAŁA NR XLII/290/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
         UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
         UCHWAŁA Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
      KADENCJA 2018 - 2023
         UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR I/3/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
         UCHWAŁA NR I/4/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
         UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
         UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
         UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
         UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zrycałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzez Rady Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
         UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryjewo na 2018 rok
         UCHWAŁA NR II/14/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
         UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo na 2019 rok.
         UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
         UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
         UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
         UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
         UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
         UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
         UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
         UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
         UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
         Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2019
         Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
         Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo
         Uchwała NR IV/28/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. zmienionego uchwałą nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
         UCHWAŁA Nr V/29/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr V/30/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Ryjewo.
         UCHWAŁA Nr V/31/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
         UCHWAŁA Nr V/32/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         UCHWAŁA Nr V/33/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
         Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia statutów sołectw gminy Ryjewo, ustalonych uchwałami: Nr XXI/136/16, Nr XXI/137/16, Nr XXI/138/16, Nr XXI/139/16, Nr XXI/140/16, Nr XXI/141/16, Nr XXI/142/16, Nr XXI/143/16, Nr XXI/144/16, Nr XXI/145/16, Nr XXI/146/16, Nr XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2016r.
         Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
         Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2018.
         Uchwała VII/40/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
         Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 11 czerwca 2020 roku.
         Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetu Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
         Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
         Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
         Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
         Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponad
         Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
         Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
         Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
         Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2023.
         Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
         Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
         Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
         Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
         Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
         Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego.
         Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z LACROIX ELEKTRONICS Sp. z o.o., Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, SEB-TEAM Edyta Jaworska w celu wspólnej realizacji w latach 2019-2022 projektu pn. „ SZKOŁA BLISKA PRACY”.
         Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2019-2027.
         Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
         Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
         Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
         Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
         Uchwała Nr XII/70/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2020.
         Uchwała Nr XII/71/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2019/2020.
         Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Gardeja, Gminą Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „ Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu Kwidzyńskiego”.
         Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
         Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
         Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2018-2030.
         Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
         Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030
         Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2020 rok.
         UCHWAŁA NR XIII/81/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”.
         Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną”
         Uchwała Nr XIV/84/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo oraz jej jednostkom organizacyjnym.
         Uchwała Nr XV/85/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
         Uchwała Nr XV/86/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
         Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2020 roku do 11 czerwca 2021 roku
         Uchwała Nr XVI/88/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo
         Uchwała Nr XVI/89/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
         Uchwała Nr XVI/90/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Uchwała Nr XVI/91/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
         Uchwała Nr XVI/92/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodatowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Uchwała Nr XVI/93/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
         Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
         Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
         Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.
         Uchwała Nr XVII/98/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019.
         Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
         Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwym
         Uchwała Nr XVII/102/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej nr 3144G Pułkowice – Klecewko.
         Uchwała Nr XVII/103/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nieopłatnego przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego
         Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
         Uchwała Nr XVII/105/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
         Uchwała Nr XVIII/106/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
         Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ryjewo nieruchomości oznaczonej jako działka nr 773/7, położonej w Ryjewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
         Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
         Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2020/2021
         Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej przez strony na czas oznaczony do 6 lat której przedmiotem była ta sama nieruchomość) części nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat.
         Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
         Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XVIII/113/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
         Uchwała Nr XVIII/ 114/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach Ryjewo i Watkowice stanowiących własność Gminy Ryjewo.
         Uchwała Nr XVIII/ 115 /20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe)
   Zarządzenia Wójta
      2014
         ZARZĄDZENIE NR 1/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE Nr 2/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.
         Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych d
         ZARZĄDZENIE Nr 4/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i
         ZARZĄDZENIE NR 5/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 6/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 13/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne
         Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 15/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 16/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 17/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 18/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Ryjewo procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro dla projektów re
         ZARZĄDZENIE NR 19/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 20/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania o
         ZARZĄDZENIE NR 21/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 22/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 23/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wyp
         ZARZĄDZENIE NR 24/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
         ZARZĄDZENIE Nr 25/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych
         ZARZĄDZENIE NR 26/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczoneg
         ZARZĄDZENIE NR 27/14 WÓJTA GMINY RYJEWO w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 28 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 29/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzony
         ZARZĄDZENIE Nr 30/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2014 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowan
         ZARZĄDZENIE NR 32/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo.
         Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 35/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznegonieograniczonego na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 36/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowią
         ZARZĄDZENIE NR 37/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w
         ZARZĄDZENIE NR 38/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Benowo w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Benowo
         ZARZĄDZENIE NR 39/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadz
         ZARZĄDZENIE NR 40/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 41/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2014 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE Nr 42/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 43/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 44/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzjącego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji (eP
         ZARZĄDZENIE NR 46/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2014 r.
         Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
         Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
         Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
         Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
         Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 53/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom
         ZARZĄDZENIE NR 54/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące
         ZARZĄDZENIE NR 56/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
         ZARZĄDZENIE NR 58/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie narok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 59/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
         ZARZĄDZENIE NR 60/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji oraz formularzy związanych z procesem rekrutacji w warsztatach ekologicznych w ramach
         ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzeda
         ZARZĄDZENIE NR 62/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia Sekretarzo
         Zarządzenie Nr 63/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 64/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 65/14 Wójta Gminy Ryjewo dnia 4 września 2014 r. w sprawie wykonania pokazu sztucznych ogni w Ryjewie podczas obchodów „Dożynek Powiatowych” w dniu 7 września 2014 r.
         ZARZĄDZENIE NR 66/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w
         ZARZĄDZENIE NR 67/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 68/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
         ZARZĄDZENIE NR 69/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 55/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 70/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 57/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 71/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 72 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na dostawie energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie
         Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 r.
         Zarządzenie Wójta z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania koordynatora
         Zarządzenie Nr 75/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
         Zarządzenie Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2014 r . w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
         ZARZĄDZENIE NR 77/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 października 2014 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 76/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 03 października 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
         ZARZĄDZENIE Nr 78/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 79/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 80/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
         ZARZĄDZENIE NR 81/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
         Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
         Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 84/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
         ZARZĄDZENIE Nr 85/14 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 86/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 88/14Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024 organowi stanowiącemu.
         ZARZĄDZENIE NR 89/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Ryjewo na 2015 rok.
         ZARZĄDZENIE NR 90/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 91/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 92/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do spraw przeciwdziałaniu Narkomanii
         Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 94/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 15/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2014 roku.
         Zarządzenie Nr 95/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 96/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na "Swiadczeniu usług w zakresie zbiórki, transportu i przekazania uprawnionym podmiotom odpadów z koszy ulicznych, miejsc publicznych oraz odpadów komunalnych z jednostek podległych na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia
         ZARZĄDZENIE NR 98/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 99/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
         ZARZĄDZENIE NR 100/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
         Zarządzenie Nr 101/14 Wójta gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryjewie na dostawy usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
         Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2014
         Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne na terenie gminy Ryjewo zajete pod urządzenia telekomunikacyjne
         Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 105/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 106/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
         ZARZĄDZENIE Nr 107/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE Nr 108/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw Gminy.
         ZARZĄDZENIE Nr 109/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonycłi spraw Gminy.
         ZARZĄDZENIE Nr 110/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
         ZARZĄDZENIE Nr 111/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ryjewo w zakresie zarządu mieniem.
         ZARZĄDZENIE Nr 112/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
         ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
         Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 115/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
         ZARZĄDZENIE NR 116/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.
      2015
         Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2015-2018
         ZARZĄDZENIE Nr 2/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE Nr 3/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakesu realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok.
         ZARZĄDZENIE NR 4/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodów specjalnych pożarniczych stanowiących własność Gminy Ryjewo oraz powołania komisji przetargowej.
         ZARZĄDZENIE NR 5/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 6/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 7/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 8/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
         ZARZĄDZENIE Nr 10/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu pn. "Budowa ogólnodostępnmego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ryjewie".
         Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 12/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne
         ZARZĄDZENIE NR 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
         Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
         ZARZĄDZENIE NR 16/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
         ZARZĄDZENIE Nr 17/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 marca 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.
         Zarządzenie Wójta Gminy Ryjewo Nr 18/15 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 19/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 20/15 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 21/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 22/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyyrobów zawierajcych azbest z terenu nieruchomościpołożonych na obszarze Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 23/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
         ZARZĄDZENIE NR 24/15 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 25/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 26/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę i przebudowę modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Ryjew
         ZARZĄDZENIE NR 27/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 26/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę. przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach gm Ryjewo oraz przebudowę i modernizację 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 28/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku.
         ZARZĄDZENIE Nr 29/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
         ZARZĄDZENIE Nr 30/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
         ZARZĄDZENIE Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
         ZARZĄDZENIE Nr 32/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 31/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dła przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospołitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
         ZARZĄDZENIE NR 33/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
         ZARZĄDZENIE Nr 34/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
         ZARZĄDZENIE NR 37/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE nr 38/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 39/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 40/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 42/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Ryjewo do Zespołu Szkół w Ryjewie. Szkoły Podstawowej w Straszewie i Niepublicznego Przedszkola w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 43/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 44/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno-rozrywkowej pod nazwą ,, Dni Ryjewa" odbywającej sie w dniach od 27 czerwca- 28 czerwca 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 47/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 48/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2011 roku w sprawie procedury wydawania decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej
         Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 41/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 50/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 51/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
         ZARZĄDZENIE NR 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy
         ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- ,,Wyprawka szkolna" oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2015/2016.
         ZARZĄDZENIE NR 55/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
         ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 57/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
         ZARZĄDZENIE NR 58/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmującego budowę przepompowni scieków z odcinkiem rurociągu tłoczonego na Osiedku Leśnym w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 59/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 60/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE Nr 61/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 62/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 63/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika komisarz wyborczego w gminie Ryjewo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR64/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 65/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 66/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 67/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 68/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 69/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 września 2015 r.w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 70/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Jałowiec w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Jałowiec
         ZARZĄDZENIE NR 71/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 72/15 z dnia 22 września 2015 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 73/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania przetargowego pn Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociącgo tłoczonego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 74/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
         ZARZĄDZENIE NR 75/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 76/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych , jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 77/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 78/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 79/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 80/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 81/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 82/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
         ZARZĄDZENIE NR 83/15 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budzecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 84/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r, w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 organowi stanowiącemu
         ZARZĄDZENIE NR 85/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 86/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 87/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 88/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 89/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 90/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 91/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia2015 r. w sprawie naboru podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014 2020
         ZARZĄDZENIE NR 92/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie Nr RPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
         ZARZĄDZENIE NR 93/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 94/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 95/15 Wójta gminy Ryjewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE Nr 96/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
         ZARZĄDZENIE NR 97/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 98/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
         ZARZĄDZENIE NR 99/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
      2016
         ZARZĄDZENIA NR 1/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 2/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 3/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 4/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Urzędu gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 5/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         zarządzenie nr 6/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 7/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2016.
         ZARZĄDZENIE NR 8/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 9/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
         ZARZĄDZENIE NR 10/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 11/16 Wójta gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 12/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
         ZARZĄDZENIE NR 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
         ZARZĄDZENIE NR 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródel energii cieplnej na terenie gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2016)
         ZARZĄDZENIE NR 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn
         ZARZĄDZENIE Nr 17/16 Wójta Gminy Ryjrewo z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 18/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 marca 2016 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 16/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzponym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności sprzętu elektronicznego od wszyst
         ZARZADZENIE NR 19/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz spwcjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 21/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 13/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
         ZARZĄDZENIE NR 22/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze
         ZARZĄDZENIE NR 23/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
         ZARZĄDZENIE NR 25/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
         ZARZĄDZENIE NR 26/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
         ZARZĄDZENIE NR 27/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
         ZARZĄDZENIE NR 28/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
         ZARZĄDZENIE NR 29/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie
         ZARZĄDZENIE NR 30 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 31/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
         ZARZĄDZENIE NR 32/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 33/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 23/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 34/16 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 35/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 37/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 38/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Straszewie, im. ks. Władysława Demskiego, Straszewo 55, 82-420 Ryjewo,2. Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Ryjewie i Gimnazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe),ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 39/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 40/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
         ZARZĄDZENIE NR 42/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
         ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą Szzkoła Podstawowa w Ryjewie i Gminazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe)
         ZARZĄDZENIE NR 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Maluszek" w Ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 45/16Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 41/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
         ZARZĄDZENIE NR47/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 48 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 25 czerwca – 26 czerwca 2016 r.
         Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE Nr 50/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 51/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 52/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 53 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Różanej w Ryjewie.
         ZARZĄDZENIE NR 54/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 55/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania zadań dotyczących modernizacji żródel energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Czyste powietrze Pomomorza " (edycja 2016)
         ZARZĄDZENIE NR 56 /16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
         ZARZĄDZENIE Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
         ZARZĄDZENIE NR 58/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w ZARZĄDZENIU Nr 57/16 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
         Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajdującego się na działce nr 392 o pow. 0,1898 ha położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56.
         Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska
         Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 62/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2016/2017
         ZARZĄDZENIE NR 63/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedzkolu "Maluszek" w ryjewie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 64/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 65/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie w czasie jego nieobecności
         ZARZĄDZENIE NR 66/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru nakorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ma przebudowę ulicy Różanej w miejscowości Ryjewo - podejście II
         ZARZĄDZENIE NR 67/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 68/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
         ZARZĄDZENIE NR 69/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 70/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 71/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłonienia w drodze konkursu podmiotu prowadzącego przedzszkole niepubliczne w budynku na;leżącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajduącego się na działce nr 392 o pw. 0,1898 ha w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56
         ZARZĄDZENIE NR 72/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE Nr 73/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
         ZARZĄDZENIE NR 75/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 września 2016 r. w prawie zmian w budzecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR76/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
         ZARZADZENIE NR 78/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/1 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
         ZARZĄDZENIE NR 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Romana Chrościckiego oraz ustaleniu regulaminu mediacji
         ZARZĄDZENIE Nr 80/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 81/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 82/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 85/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
         ZARZĄDZENIE NR 86/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 87/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 88/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewood włąścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy , odbiór odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach
         ZARZĄDZENIE NR 89/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkanie , ul. Grunwaldzka 42, 82-420 Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 90/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
         ZARZĄDZENIE NR 91/16 Wójta Gminy Ryjewoz dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027 organowi stanowiącemu
         ZARZĄDZENIE NR 92/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 93/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie – Pani Bety Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych
         ZARZĄDZENIE NR 95/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie.
         ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 97/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 98/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 36/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu.
         ZARZĄDZENIE NR 99/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
         ZARZĄDZENIE NR 100/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 101/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw gminy
         ZARZĄDZENIE NR 102/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 103/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 104/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 105/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 106/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej działki nr 105/1 o pow. 0,0026 ha oraz działki 106/1 o pw. 0,0013 ha położonych w miejscowości Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 107/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej - Parku podworskiego położonego w miejscowości Watkowice Małe
         ZARZĄDZENIE NR108/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 109/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
         ZARZĄDZENIE NR 110/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
      2017
         ZARZĄDZENIE NR 1/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 2/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
         ZARZĄDZENIE NR 3/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 4/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
         ZARZĄDZENIE NR 5/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z wyłączeniem wydawania decyzji
         ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życia" z wyłączeniem z wydawaniem decyzji
         ZARZĄDZENIE NR 7/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 9/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewow ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 8/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
         ZARZĄDZENIE NR 10/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 11/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 12/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
         ZARZĄDZENIE NR 13/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzoce w skład zasobu gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 14/17 W ójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 15/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 16/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
         ZARZĄDZENIE Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 18/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 19/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i moderniz
         ZARZĄDZENIE NR 20/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.
         ZARZĄDZENIE NR 21/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 22/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 23/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 24/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
         ZARZĄDZENIE NR 25/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 26/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Wójta Gminy Ryjewo zdnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 28/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo o
         ZARZĄDZENIE Nr 29/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
         ZARZĄDZENIE NR 30/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 31/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadń pożytku publicznego w ramach regrantingu na 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 32/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 33/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 28/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowoś
         ZARZĄDZENIE NR 34/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027. w sprawie
         ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
         ZARZĄDZENIE Nr 36/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji ds. oceny złożonycłi ofert na wybór partnera spoza selctora finansów publicznycli w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00- IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
         ZARZĄDZENIE Nr 37/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
         ZARZĄDZENIE Nr 38/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wnioseli Kierownika Gminnego Ośrodita Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.l ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w
         ZARZĄDZENIENr 39/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 40/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej
         ZARZĄDZENIENr 41/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3l maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 42/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 44/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Ryjewie.
         ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
         ZARZĄDZENIE NR 45/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetrgowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 46/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017"
         ZARZĄDZENIENr 47/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 48/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 49/17 Wójta Gminy Ryjewo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 czerwca 2017 roku. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gnninnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej nt. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych"
         ZARZĄDZENIE Nr 50/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
         ZARZĄDZENIE NR 51/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 8 - 9 lipca 2017 r.
         ZARZĄDZENIENr 52/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
         ZARZĄDZENIENr 54/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 55/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 56/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 57/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
         ZARZĄDZENIE NR 58/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 59/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
         ZARZĄDZENIE NR 60/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
         ZARZĄDZENIE NR 61/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Ryjewo i nadania jej regulaminu działania
         ZARZĄDZENIE NR 62/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 63/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
         ZARZĄDZENIE NR 65/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice - Etap I
         ZARZĄDZENIE NR 66/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04 września 2017 do 28 czerwca 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 67/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 68/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 69/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach gospodarczych spowodowanych przez nawałnicę
         ZARZĄDZENIE Nr 70/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 71/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
         ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
         ZARZĄDZENIE NR 74/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
         ZARZĄDZENIE NR 75/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. Zakupu doposażenia dla szkoły - narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminy Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo."
         Zarządzenie nr 76/17 Wójta Gminy Ryjewo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym pn. „Kryzys 2017” organizowanym przez Starostę Kwidzyńskiego.
         ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 78/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2017 roku
         ZARZĄDZENIE Nr 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017 r - "Wyprawka Szkolna".
         ZARZĄDZENIE NR 80/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 81/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2017 w sprawie wprowadzenia Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Ryjewo
         Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. księdza Władysława Demskiego w Straszewie od roku szkolnego 2017/2018 wyłącznie w formie elektronicznej
         ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umorzenia zaległych należności za czynsz po zmarłym najemcy
         ZARZĄDZENIE Nr 84/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 85/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 roku
         ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
         ZARZĄDZENIE Nr 88/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
         ZARZĄDZENIE NR 89/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 90/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy
         ZARZĄDZENIE NR 91/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 92/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 93/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 94/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice Etap I
         ZARZĄDZENIE NR 95/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
         ZARZĄDZENIE Nr 96/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 31 pazdziemika 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokosci podstawowej kwoty rocznej dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r.
         ZARZĄDZENIE 97/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 98/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027 organowi stanowiącemu
         ZARZĄDZENIE NR 99/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 100/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 101/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 102/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
         ZARZĄDZENIE NR 103/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIENr 104/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 105/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku piłkarskiego w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 106/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołsnia Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo
         Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIENr 108/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 109/17 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 110/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 103/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego zmianu składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 111/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 1.260.431,00 zł
         ZARZĄDZENIE NR 112/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 113/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian do ZARZĄDZENIA NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 114/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 115/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego Zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
         ZARZĄDZENIE Nr 116/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE NR 117/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIE Nr 49/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
      2018
         Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport na 2018 r.
         ZARZĄDZENIE Nr 2/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 3/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
         ZARZĄDZENIE NR 4/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
         ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
         ZARZĄDZENIE NR 7/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)
         ZARZĄDZENIE NR 8/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług przewozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
         ZARZĄDZENIE NR 9/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżece na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 10/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta gminy ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 11/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
         ZARZĄDZENIE NR 12/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc gminy
         ZARZĄDZENIE NR 13/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2018/2019 dla oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 15/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r.
         ZARZĄDZENIE NR 16/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 17/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 18/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE NR 19/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 20/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 21/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwotay dotacji , statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowanków dla uczestników zajęć rewalidacyjno--wychowawczych dla niepublicznych przedzszkoli na 2018 r.
         ZARZĄDZENIE NR 22/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 03.04.2018 r do 28.06.2019 r
         ZARZĄDZENIE NR 23/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 24/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 25/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 27/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZADZENIE NR 28/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych
         ZARZĄDZENIE NR 29/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
         ZARZĄDZENIE NR 30/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stpendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
         ZARZĄDZENIE NR 31/18 WÓJTA GMINY RYJEWO Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ, USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY
         ZARZĄDZENIE Nr 32/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 33/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo narok 2018
         Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
         ZARZĄDZENIE NR 35/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości będących należnościami pieniężnymi cywilnoprawnymi (za dostawę wody)
         ZARZĄDZENIE Nr 37/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) oraz rozłożenia na raty pozostałej do uregulowania należności z tego tytułu
         ZARZĄDZENIE NR 38/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej ewidencji zabytków
         Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 35 /18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
         Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 41/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
         ZARZĄDZENIE NR 43/18 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pienieżnych cywilnoprawnyh (za dostawę wody)
         ZARZĄDZENIE NR 44/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2018 rokuw sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE 45/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 46/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 47/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 48/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
         ZARZĄDZENIE Nr 49/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE NR 50/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
         ZARZĄDZENIE NR 51/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
         ZARZĄDZENIE NR 52/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
         ZARZĄDZENIE NR 53/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa nawierzchni gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo, na działce o nr ewidencyjnym 120-ETAP 1 oraz dla zadania : Modernizacja dróg gminnych w 2018 roku
         ZARZĄDZENIE NR 55/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 56/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przyznania środków finasowych w formie nagrody pięniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 57/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 58/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
         ZARZĄDZENIE Nr 59/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE Nr 60/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 61/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
         ZARZĄDZENIE Nr 62/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 63/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
         ZARZĄDZENIE NR 64/18 Wójta Gminy Ryjewow sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 65/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno - rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 11 – 12 sierpnia 2018 r.
         ZARZADZENIE NR 66/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Pzetargowej mającej na celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej Straszewo
         ZARZĄDZENIE NR 67/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 68/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 69/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 70/18 wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
         ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2018 roku
         ZARZĄDZENIE NR 72/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZADZENIE NR 73/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 74/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE Nr 75/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2018/2019
         ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
         ZARZĄDZENIE Nr 77/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
         ZARZĄDZENIE Nr 79/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE Nr 78/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddanie nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
         ZARZĄDZENIE NR 80/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
         ZARZĄDZENIE NR 81/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 82/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
         ZARZĄDZENIE NR 83/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 84/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2018 r.
         ZARZĄDZENIE NR 86/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 87/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 88/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Świadczenie usług przwozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo w okresie od 02.01.2019 do dnia 30.06.2020 r.
         ZARZĄDZENIE NR 89/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 90/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
         ZARZADZENIE NR 91/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 92/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 93/18 Wójta gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 94/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR95/18 Wójta Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy ryjewo na kadencję 2019 - 2023
         ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2018 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku ,,Pod Dębusiem” ul. Grunwaldzka 56, 82-420 Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 97/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzelenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00
         ZARZĄDZENIE NR 98/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 99/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE Nr 100/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi.
         ZARZĄDZENIE Nr 101/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób, pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.
         ZARZĄDZENIE NR 102/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontaracie
         ZARZĄDZENIE NR 103/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach
         ZARZĄDZENIE NR 105/18 Wójt Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 106/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego wyborczego Borowy Młyn w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023
         ZARZĄDZENIE Nr 107/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
         ZARZĄDZENIE NR 108/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018
      2019
         ZARZĄDZENIE NR 1/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura Fizyczna i Sport na 2019 rok i
         ZARZĄDZENIE NR 2/19 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r.upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
         ZARZĄDZENIE NR 3/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r.
         Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zdań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2019
         ZARZĄDZENIE Nr 5/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 6/19 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 7/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         ZARZADZENIE NR 8/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego na Modernizację dróg gminnych w 2019 r.
         ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ryjewo w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
         Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 12/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE Nr 13/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019r.
         ZARZĄDZENIE Nr 14/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
         ZARZĄDZENIE NR 15/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
         ZARZĄDZENIE NR 16/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 17/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie od dnia 15 marca 2019r. wyłącznie w formie elektronicznej
         ZARZĄDZENIE NR 18/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 19 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie gmina Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 20/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 21/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Rudniki, Ryjewo, Straszewo, Trzciano, Watkowice
         ZARZĄDZENIE Nr 22/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz mieszkaniowy
         ZARZĄDZENIE NR 23/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 kwietnia 2019 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2019.
         ZARZĄDZENIE NR 24/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 25/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 26/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniupn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 27/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE NR 28/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na 2019 r.
         ZARZĄDZENIE 29/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 30/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         Zarządzenie Nr 31/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza straż pożarna w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE Nr 32/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 33/19 Wójta gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy ryjewo w wyborach Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 34/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 35/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 36/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 37/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r
         ZARZADZENIE NR 39/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 40/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Straszewie
         ZARZĄDZENIE NR 41/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
         ZARZĄDZENIE NR 42/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 czerwca 2019 r. wsprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 43/19 Wójta Gminy Ryjewp z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 44/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewow ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 2 września 2019 do 25 czerwca 2021 r
         Zarzązenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
         ZARZĄDZENIE NR 46/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 47/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze
         ZARZĄDZENIE NR 48/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.
         ZARZĄDZENIE NR 49/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
         ZARZĄDZENIE Nr 50/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
         ZARZĄDZENIE NR 51/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 52/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 53/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 55 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia konta i obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF
         ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych i miejsc publicznych od 1.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
         ZARZĄDZENIE NR 57/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE Nr 58/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         ZARZĄDZENIE NR 59/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 60/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecir gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE Nr 61/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno- rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 24 – 25 sierpnia 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 62/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu doonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ryjewo
         ZARZĄDZENIE NR 63/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospdolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.
         ZARZĄDZENIE NR 64/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 65/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
         ZARZĄDZENIE NR 66/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 67 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za zużycie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
         ZARZĄDZENIE Nr 68/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 69/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 70/19 Wójta gminy Ryjewo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2020 rok oraz Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030
         ZARZĄDZENIE NR 71/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 201 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 72/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2019 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym
         ZARZĄDZENIE NR 73/19 Wójta gminy ryjewo z dnia 30września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Barcice.
         Zarządzenie nr 75/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacej mienie gminy
         Zarządzenie nr 76/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 78/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 79/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody).
         ZARZĄDZENIE NR 80/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach
         Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZADZENIE NR 82/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo
         ZARZĄDZENIE Nr 83/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 84/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 99/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2016 r.
         ZARZĄDZENIE NR 85/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZADZENIE NR 86/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ryjewo
         Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Benowo
         ZARZĄDZENIE NR 88/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w 2019 r.
         Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie w dniu 25 października 2019 roku.
         ZARZĄDZENIE NR 90/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 91/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020 - 2030 organowi stanowiącemu.
         ZARZĄDZENIE R 92/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2020 rok
         ZARZĄDZENIE NR 93/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ryjewie
         ZARZĄDZENIE NR 94/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ryjewo w wyborach uzupełniających do rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 22 grudnia 2019 r. 2019 r.
         ZARZĄDZENIE NR 95/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie gmina Ryjewo.
         ZARZĄDZENIE NR 96/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 97/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         Zarządzenie Nr 97 A/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 99/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowj mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00
         ZARZĄDZENIE NR 98/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 100/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
         Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieoraniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
         Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
         ZARZĄDZENIE NR 103 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE Nr 104/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
         Zazrądzenie Nr 105/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
         ZARZĄDZENIE NR 106/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miesięcznego pobytu w Dziennym Domu Senior+ w 2020 roku
         Zarządzenie Nr 107/19 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
      2020
         Zarządzenie nr 1/20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie
         Zarządzenie Nr 2/20 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
         Zarządzenie Nr 3/20 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania – na żądanie strony – odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
         Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie Regulaminu zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz powierzenia funkcji koordynatorów osobom nadzorującym funkcjonowanie w/w Biuletynu
         Zarządzenie nr 5/20 w sprawie powołania Komnisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ryjewie
         Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura fizyczna i sport na 2020 rok.
         Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2020 rok.
         Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2020 r.
         Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/20 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020 - 2030
         Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wpólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
         Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na 2020 rok.
         Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
         Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ryjewie
         Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 67/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za zużycie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
         Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
         Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 lutego 2020 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Ryjewo miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
         Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Ryjewo
         Zarządzenie nr 20/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległych odsetek od należności pieniężnych za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków należności o charakterze cywilnoprawnym
         Zarządzenie Nr 23 /20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja dróg gminnych w 2020 roku
         Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2020.
         Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 marca 2020 r w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.
         Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gmina Ryjewo z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie.
         Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
         Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 marca 2020 roku ws zmiany załacznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 kwiatnia 2019 r. ws przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samohodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotnczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo
         Zarządzenie nr 30/20 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Ryjewie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem S