Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wioletta Bator

pesel@ryjewo.pl

Pokój Nr 2 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 12

Nr telefonu 55 277 48 13

Zakres obowiązków:

sporządzenie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
prowadzenie ewidencji ludności,
przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
prowadzenie rejestru wyborców.
 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Michał Zapolski

pesel@ryjewo.pl

Pokój nr 2 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 12

Nr telefonu 55 277 48 13

Zakres obowiązków:

przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
prowadzenie zadań związanych z kwalifikacją wojskową
 

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z jednostkami pomocniczymi

Inspektor Ewa Wadecka

rada@ryjewo.pl

Pokój Nr 12 - I piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew 27

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

obsługa biura Rady Gminy Ryjewo,
współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych i organizacyjnych gminy

Inspektor Katarzyna Iwaniec

ug@ryjewo.pl

Pokój Nr 10 - I piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 28

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

obsługa sekretariatu
 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i promocji gminy

Referent Dominika Zielińska

sekretariat@ryjewo.pl

Pokój Nr 10 - I piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 20

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

wykonywanie zadań z zakresu promocji 

obsługa sekretariatu

rejestracja wniosków CEIDG

 

Stanowisko ds. oświaty

Inspektor Karolina Podsiadła

oswiata@ryjewo.pl

Pokój Nr 24 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 23

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

prowadzenie spraw z zakresu oświaty
 

 

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej

Inspektor Sylwia Lewicka

s.lewicka@ryjewo.pl

Pokój Nr 9 - I piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 29

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

koordynowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie Ryjewo,
wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia,
współpraca z instytucjami kultury.
 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

Inspektor Urszula Krzysztofik

u.krzysztofik@ryjewo.pl

Pokój Nr 25

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 85

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

prowadzenie księgowości dochodów budżetu.
 

 

Stanowisko da. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Inspektor Karolina Gorczyca

podatki@ryjewo.pl

Pokój Nr 5 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 15

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

dokonywanie wymiaru podatku,
wydawanie zaświadczeń o wielkości i dochodowości gospodarstwa rolnego oraz innych zaświadczeń.
 

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych

Inspektor Anna Rutkowska

windykacja@ryjewo.pl

Pokój Nr 5 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 15

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami,
rozliczanie i prowadzenie kontroli rachunkowej i inkasentów podatków,
wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych.
 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz windykacji należności cywilnoprawnych

Referent Bernadeta Szydłowska

b.szydlowska@ryjewo.pl

Pokój Nr 3 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 14

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych.
 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia gminnego

Inspektor Beata Cieplińska - Szczukowska

ug@ryjewo.pl

Pokój Nr 4 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 14

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej.
 

 

Stanowisko ds. obsługi kasy

Kasjer Patrycja Solińska

kasa@ryjewo.pl

Parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 13

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych,
codziennie odprowadzanie wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów gminy na rachunek bankowy,
sporządzanie raportów kasowych.
 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Inspektor Monika Weisner

m.weisner@ryjewo.pl

Pokój Nr 20 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 33

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

prowadzenie księgowości budżetowej.
 

 

Stanowisko ds. pomocy publicznej i VAT

Inspektor Agnieszka Tokarska

atokarska@ryjewo.pl

Pokój Nr 20 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 33

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej,
prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT.
 

 

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych

Inspektor Danuta Powierża

budownictwo@ryjewo.pl

Pokój Nr 22 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 35

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
nadawanie numerów nieruchomości,
załatwianie spraw z zakresu zamówień publicznych i inwestycji
 

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego

Inspektor Monika Jakubiecka 

nieruchomości@ryjewo.pl

Pokój Nr 21 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 36

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

sprzedaż nieruchomości,
wydanie umów i najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
wydawanie zaświadczeń z studium kierunków rozwoju i zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt

Referent Bartosz Guba

srodowisko@ryjewo.pl

Pokój Nr 19 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 32

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa i melioracji,
wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew,
organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
wydawanie decyzji środowiskowych,
wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
 

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Inspektor Marcin Dmitrzak

m.dmitrzak@ryjewo.pl

Pokój Nr 17 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 30

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków:

pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
przygotowywanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych Gminy,
Przygotowywanie dokumentacji dot. zamówień publicznych oraz dokonywanie wyboru najbardziej odpowiedniego typu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

 

Stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej i komunalnej

Referent Remigiusz Feliksiak

komunalny@ryjewo.pl

Pokój Nr 23 - II piętro

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 34

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

nadzór nad pracownikami gospodarczymi, interwencyjnymi,
nadzorowanie prac przy utrzymaniu czystości i porządkku na terenie gminy Ryjewo,
wydawanie warunków na wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 

 

Stanowisko ds. kadrowych i wynagrodzeń

Inspektor Irena Kosmowska

ksiegowosci@ryjewo.pl

Pokój Nr 1 - parter

Nr telefonu 55 277 42 21 wew. 10

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac.
 

 

Radca Prawny

Adam Czołba

ug@ryjewo.pl

Nr telefonu 55 277 42 21

Nr telefonu 55 277 42 70

Zakres obowiązków

udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
opiniowanie projektów aktów normatywnych decyzji podejmowanych i wydawanych przez organy gminy,
występowanie w charakterze Pełnomocnika Gminy w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz organami powołanymi do rozstrzygania sporów.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4792
Podmiot udostępniający: BIP Ryjewo
Nazwa dokumentu: STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iwaniec
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iwaniec
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021 11:21:47
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021 14:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2024 11:48:56
Rejestr zmian